lördag 22 januari 2011

Vindkraft i motvind

Jag tillhör dem som är skeptiska till en storskalig utbyggnad av vindkraften. Jag har bloggat om detta tidigare.

På Gotland kommer utbyggnaden av vindkraften och exporten av gotländsk el att hämmas i och med att den nya elkabeln till fastlandet beräknas försenas med två år enligt ett svar som näringsminister Maud Olofsson gav i riksdagen till miljöpartiets Gustav Fridolin och som redovisas i Gotlands Allehanda den 19 januari. Först 2017 beräknas utbyggnaden vara klar.

I dag har Gotland 140 - 150 vindkraftverk. När utbyggnaden är genomförd handlar det om 400- 500 verk.

Bullret som vindkraftverken alstrar stör mer än trafken. Detta står att läsa i DN. Tyvärr går det inte att länka till den. Forskare menar att flygbuller är mer störande än ljudet från vägtrafiken. Men det verkar som om vindkraft är det mest störande jämfört med andra verkamheter vid samma decibelnivåer enligt Gösta Bluhm, forskare vid institutet för miljömedcin vid Karolinska institutet.Enligt honom finns det rapporter om att buller kan leda till störd sömn. En erfarenhet många gör.

Den försenade vindkraftutbyggnaden på Gotland kan alltså innebära att gotlänningarna skonas från försämrad nattsömn ytterligare två år.

2 kommentarer:

Kenneth Ohlsson sa...

Har du sommarhus på Gotland?

Helena Bargholtz sa...

Hej Kenneth!

Jag är sommarboende på Gotland sedan mer än fyrtio år. Hyr numera i Fleringe.
Är du sommargotlänning?

Helena