måndag 30 augusti 2010

Platsar Turkiet i EU?

I slutet av september 2009 deltog Muharrem Erbey vid ett seminarium i Sveriges riksdag anordnad av SSKT, Svenska Stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. Vid seminariet berättade Erbey bl a om att den turkiska polisen och militären använder allt hårdare metoder mot civila och att intoleransen mot kurder har ökat. Han kritiserade den hårda behandlingen av stenkastande barn och att man kan dömas till mellan 10 och 25 år i fängelse för att man gjort V-tecken under ett politiskt möte. Han uppmärksammade även de politiska fångarnas situation.

Erbey som är en av de ledande personerna inom den turkiska människorättsorganisationen IHD arresterades strax före nyår och sitter nu fängslad i Amed (Diyarbakir) i sydöstra Turkiet anklagad bl a för att vid besök i olika utländska parlament ha smutskastat den turkiska staten. Enligt Turkiets konstitution innebär smutskastning av den turkiska staten långvariga fängelsestraff.

Erbeys situation har bl a uppmärksammats av Svenska Pen och Dagens Nyheter publicerade i februari 2010 ett brev av Erbey från fängelset i Turkiet.

Vi är nu en grupp ledamöter i Sveriges Riksdag som anser att den turkiska statens ingripande mot en företrädare för en ledande MR-organisation med hänvisning till besök bl a i det svenska parlamentet är oacceptabelt. Det är viktigt att försvara yttrandefriheten som en omistlig grund i demokratin. Vi vädjar därför i ett brev till Turkiet att åtalet mot Muharrem Erbey ska ogiltigförklaras och han omedelbart friges från fängelset.

Turkiet är ansökarland till EU. Därför måste Turkiet leva upp till Köpenhamnskriterierna krav på respekt för såväl mänskliga rättigheter som olika etniska grupper rättigheter.

Det återstår att se om Turkiet gör det.

lördag 28 augusti 2010

Den romska saken är vår

Den franska regeringen med Nicolas Sarkozy i spetsen borde skämmas för det sätt som man behandlar utländska romer. Genom avvisningarna utsätts de för kollektiv bestraffning oavsett om de begått brott eller inte Skarp och välförtjänt kritik riktas nu från FN:s kommitté mot rasdiskriminering CERD. Läs en artikel i DN här.

Den romska saken är vår skrivr Maria Leissner, ordförande för delegationen för romska frågor och före detta partiledare för Folkpartiet. I en krönika i tidningen NU skriver hon om "de mentala indianreservat som de flesta av Sveriges romer förvisats till". Det finns "ett etniskt getto i ett liberalt samhälle, ett fattig-Sverige inuti välfärden, ett röstlöst Sverige inuti demokratin." Maria har helt rätt i att den romska saken är vår. Romer står utanför demokratin, det finns inte romska förtroendevalda och få röstar.

Svenskar är ofta mycket engagerade i bristen på mänskliga rättigheter runt om i världen och snabba på att fördöma dem. Men bristande mänskliga rättigheter för romer och tills nyligen samer väcker inte alls samma engagemang. Vad kan det bero på?

fredag 27 augusti 2010

Inför en patientlag för en mer rättvis vård

I dagens SvD Brännpunkt bemöter Birgitta Rydberg (FP) tillsammans med de andra sjukvårdslandstingsråden i Stockholms länd landsting skrämselpropagandan från Socialdemokraterna om Vårdval Stockholm. S påstår att vårdvalet missgynnar de sämst ställda i regionen.

Det är helt fel. Med vårdval Stockholm har vi för första gången uppnått ett viktigt trendbrott för mer jämlik vård i Stockholms län.

Också Alliansen tar i sitt just presenterade valmanifest upp sjukvården. Man slår fast att en av de viktigaste utmaningarna är att säkerställa en rättvis och jämlik vård. För att förbättra förutsättningarna för en rättvis vård ska en patientlg införas. Lagen ska samla och tydliggöra de skyldigheter vårdgivarna har gentemot sina patienter. Lagen bör också anvisa en väg för patienten att snabbt och enkelt få invändningar mot vården prövade.

Vårdval Stockholm är en bra början. Birgitta Rydberg lovar att ett ännu mer rättvist vårdval ska införas så snart det finns en modell som håller. Att gå för snabbt fram vore oansvarigt.

onsdag 25 augusti 2010

Regeringen satsar på pensionärerna

Efter att ha genomfört fyra jobbskattesänkningar har regeringen i valrörelsens hetta kommit med skarpa förslag när det gäller skattesänkningar för pensionärer.

Jag har fått arga reaktioner vid mina besök i olika valstugor från pensionärer över vad man felaktigt kallar pensionärskatten. Någon sådan finns inte. Men PRO har framgångsrikt myntat uttrycket för att markera skillnaden mellan de som jobbar och får jobbskatteavdrag och pensionärer, som inte får det. Man kan få intryck av att pensionärer fått höjd skatt. Men det handlar om att skillnaden mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det,som pensionärer, har ökat.

Flera skattesänkningar har genomförts för pensionärer och nu föreslår regeringen en ytterligare sänkning på 5 miljarder. Denna är främst riktad till pensionärerna med de lägsta inkomsterna, s.k. fattigpensionärer. Hit hör många äldre kvinnor.

Gapet mellan de som jobbar och de som har jobbat ska minska, vilket regeringen strävar efter.

Det ska löna sig att arbeta men också att ha arbetat.

söndag 22 augusti 2010

Satsa på psykiatrin

Jag kandiderar till landstinget och står på första plats till landstingskrets ost. Så mina möjligheter att komma in i landstingsfullmäktige är stora. En av de frågor jag framför allt vill engagera mig i där är den psykiatriska vården.

Psykisk ohälsa är ett av våra stora hälsoproblem. Jag är oroad inte minst över unga kvinnors situation – men jag vet också att det är möjligt att hjälpa. På ungdomsmottagningar och vårdcentraler ska det vara lika naturligt att ta hand om den psykiska hälsan som den fysiska.

För dem som behöver mer hjälp av psykiatrin finns mycket att göra. Folkpartiet har byggt ut psykiatrin i Stockholms län de senaste åren – och vi har fått mer psykiatri för de pengar som har satsats. Fristående vårdgivare har släppts in i psykiatrin och ger nya idéer till vården.

Valfrihet för patienterna vore ytterligare ett sätt att förbättra psykiatrin. Psykiskt sjuka borde lika gärna som de med fysiska åkommor få välja den vårdgivare som passar dem bäst. Mångfalden och patientmakten utvecklar vården.

onsdag 18 augusti 2010

Vågar du bli äldre?

Det är en fråga jag brukar ställa till personer jag möter när jag och Folkpartiet kampanjar i Lidingö Centrum. Svaren varierar men det är uppenbarligen en fråga som engagerar och diskussionerna kan bli långa.

Att denna fråga intresserar många märktes i går kväll när Folkpartiet på Lidingö bjudit in Barbro Westerholm, riksdagsledamot(FP),läkare, professor och f.d. ordförande för Sveriges Pensionärsförbund. Att Barbro är ett dragande namn märktes av Stadshusets välfyllda fullmäktigesal.

Barbro, själv 70 plus,talade mycket klokt om sin och folkpartiets politik för de äldre.

De äldre måste tas tillvara som den resurs de är både i arbetslivet och inom den ideella sektorn. Älde är individer vars självbestämmande måste respekteras.De ska själv kunna välja hur de vill bo, få den hemtjänst, vård och omsorg de önskar. Makar ska inte mot sin vilja skiljas åt. Det kallar vi parboendegaranti. Lagen mot åldesdiskriminring måste breddas till att omfatta varor, tjänst, sjukvård och allt annt som berör de äldre.

Mitt svar till de äldre jag talar med? Med Folkpartiets politik känner jag mig trygg.

söndag 15 augusti 2010

Sjukhusmaten måste bli ännu bättre

Sjukhusmaten har varit i fokus den senaste tiden. Maten har fått oförskyllt mycket kritik. Det har funnits en del inkörningsproblem i början. Men nu har mycket gjorts för att förbättra maten under ledning av experter på näring, matupplevelsen och hygien.

Nu är 7 av 10 patienter nöjda med måltiden och mellan 64 och 70% anser att maten ser tilltalande ut, doftar bra, smakar bra och har en bra konsistens. Prov pågår med vita i stället för svarata tallrikar.Andelen ekologiska råvaror har ökat kraftigt och E-nummertillsatserna reduceras avsevärt. Efterom maten består av kylda råvaror och kan sparas till senare, har svinnet minskat med 20-25%. Detta innebär att omkring 80 ton mat mindre slängs, en stor vinst ur miljö-och resurssynpunkt.

Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Målet måste vara att varje patient måste få välja mellan minst 5 olika rätter, olika till olika måltider och dagar. Detta är på gång.

Redan i början av 1970-talet då jag födde barn på ett amerikanskt sjukhus fick vi välja mat från en daglig matsedel. Det är egentligen märkligt att den svenska sjukvården, som vill framstå som så högkvalitativ, hittills inte har kunnat erbjuda detta.

fredag 13 augusti 2010

Jämställ vården i praktiken

Lika bra vård för kvinnor som för män är ett av de krav jag går till val på. Detta inneär bl.a. av kvinnors mediciner inte ska beräknas på mäns kroppar.Jag är inte ensam om detta krav. Den mycket aktiva 1,6 &2,6 miljonerklubben som, med Alexandra Chales i spetsen arbetar för kvinnors hälsa, lyfte denna fråga för flera år sedan. Också Liberala Kvinnor ifrågasätter i sitt valmanifest mannen som norm inom sjukvården.

Landstingsrådet Birgitta Rydberg och Folkpartiet föreslår nu en aktuell och praktiskt användbar jämställdhetsplan som används i vardagen och omfattar både patientarbete och personalens villkor. Den innebär att vårdmottagningar tar till sig och analyserar könsuppdelad statistik för sin egen verksamhet och vid behov förändrar verksamheten. Handlingsplanen ska tillämpas för våld i nära relationer. De vårdmottagningar som uppfyller dessa krav får en särskild autorisation.

Ett jättebra förslag tycker jag och vill gärna vara med om att förverkliga detta.

onsdag 11 augusti 2010

Fler förlossningsplatser behövs i Stockholm

Sommaren är orostider för alla som väntar barn då. Ska man få plats på det förlossningssjukhus man önskar eller tvingas man skickas man långt bort för att föda? Särskilt juli med alla semestrar är en orosmånad. Alla föräldrar måste kunna få föda där man vill och nära hemmet.

Därför är det positivt att Folkpartiet och landstingsrådet Birgitta Rydberg, som DN skriver om idag, vill ha en utbyggnad av S:t Görans sjukhus, som ska innehålla en ny förlossningsavdelning.


Redan idag planeras en utbyggnad av akutmottagningen på sjukhuset. Birgitta Rydberg föreslår att även andra specialiteter som sjukhuset saknar i dag skulle kunna få plats, t.ex gynekologi och lungmedicin.

I ett första skede behövs en utbyggnad med 100-150 vårdplatser utöver dagens dryga 300. På sikt finns utrymme att bygga 100-150 vårdplatser.

En växande Stockholmsregion med flera små nya invånare behöver fler vårdplatser. Det ger en trygg vård för invånarna och i regionen och för blivande föräldrar.

tisdag 10 augusti 2010

Bortkopplad och avkopplad men nu uppkopplad

Gotland, där jag tillbringar mina semestrar sedan fyrtio år, har många förtjänster. Men numera är en klar nackdel att datauppkopplingen fungerar så dåligt. Jag släpade med min dator till Fleringe i avsikt att vara lite flitig under semestern med mitt bloggande. Det är svårt att hinna med det under riksdagsveckorna . Men helt förgäves. Datorn var stendöd där.

Kanske var det en mening med att jag skulle vara bortkopplad under semester. Jag kunde verkligen koppla av; läsa, simma och leka med barnbarnen.

Men nu är jag och datorn igång igen och laddar för valrörelsen. Det skall bli kul.