tisdag 27 maj 2008

Fler kvinnor på maktpositioner i EU

EU:s stats- och regeringschefer är överens om ett nytt fördrag för EU ska träda i kraft under 2009. Om alla medlemsländer godkänner texten kommer EU att, utöver kommissionärerna, att representeras av en ordförande och en gemensam "utrikesminister". Sveriges kommissionär Margot Wallström har vid ett flertal tillfällen framfört kritik mot att inga kvinnor nämns i diskussionen för personer som anses vara aktuella för tjänsterna. Värdet av kvinnliga förebilder ska inte underskattas om vi vill ha fler kvinnliga politiker.

Av alla EU27:s medlemsländers regeringschefer är endast Angela Merkel, regeringschef i Tyskland, kvinna. I hela världen finns det totalt sju stycken kvinnliga regeringschefer; Christina Elizabet Fernandez de Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), Gloria Macapagal-Arroyo (Filippinerna), Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia), Luisa Diogo (Moçambique), Helen Clark (New Zeeland) och Angela Merkel (Tyskland).

EU-länder med kvinnorepresentation under 20 %
Kvinnorepresentationen varierar kraftigt mellan världens parlament. Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i hela världen år 2007 var 17,2 %. Sverige och Finland har högst andel kvinnor i parlamentet (över 40 %) av alla EU:s medlemsländer. Ett stort antal medlemsländer ha en kvinnorepresentation på under 20 %: Malta (9,2 %), Ungern (10,4 %), Irland (13,3%), Cypern (14,3 %), Tjeckien (15,5 %), Grekland (16 %), Italien (17,3%) Frankrike (18,5 %) Lettland (19 %), Slovakien (19,3 %), Storbritannien (19,7 %) och Polen (20,4 % i senaten 8,0 %). Flera länder utanför Europa är mer representativa till exempel Rwanda (48,8 %), Costa Rica (38,6 %), Sydafrika (32,8 %), Burundi (30,5 %), Peru (29,2 %) och Kirgizistan (25 %).

Endast åtta av 27 kommissionärer är kvinnor (29,6%)

Benita Ferrero-Baldner (Österrike)
Dalia Grybauskaité (Litauen)
Danuta Hübner (Polen)
Maglena Kuneva (Bulgarien)
Margit Wallström (Sverige)
Marianne Fischer Boel (Danmark)
Neelie Kroes (Nederländerna)
Viviane Reding (Luxemburg)

Forskning visar valsystem, kvotering, politisk kultur och starka kvinnoorganisationer har påverkan på hur den politiska kvinnorepresentationen i världens länder ser ut. Europa framhålls ofta som civilisationens och demokratins vagga. När det gäller den politiska kvinnorepresentationen finns fortfarande mycket kvar att göra inom den Europeiska Unionen. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

·

onsdag 21 maj 2008

Skärpta krav på Attendo Care

Flera av Lidingös äldreboende drivs av Attendo Care. Vi i äldre-och handikappnämnden, där jag är vice ordförande, är mycket missnöjda med det sätt på vilket Attendo sköter verksamheten för de äldre. Det har resulterat i att driften av Baggeby Gård tagits tillbaka av staden och drivs nu i stadens egen regi.

Nu har Lidingö sjukhem granskats och redovisas i en rapport, som behandlats av äldre-och handikappnämnden. Rapporten pekar på flera brister. Det framgår bl.a. att det inom sjukhemmet är för få sjuksköterskor med tillräcklig kompetens inom äldreområdet. Vi kräver omedelbara åtgärder när det t.ex. handlar om att se över strukturen för patientjournaler och läkemedelshantering och förbättra måltidssituationen. Vi kräver också en handlings- och tidsplan för att komma tillrätta med samtliga brister.

Avtalet med Attendo gäller fram till 2010. Kommer företaget inte tillrätta med bristerna i rapporten inom utsatt tid kommer vite att utkrävas.

Detta är mycket allvarligt. Nu väntar vår granskning av äldreboendena Fyrvaktaren och Björnbo, som också drivs av Attendo.

onsdag 14 maj 2008

UNIFEM Sverige kräver ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU

UNIFEM är FNs kvinnofond. Jag är ledamot i styrelsen för UNIFEM Sverige.

UNIFEM Sverige har vid styrelsemöte den 8 maj 2008 antagit ett uttalande som syftar till ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU 2009. Det fullständiga uttalandet har skickats till Sveriges regering.

”UNIFEM Sverige kräver att svenska regeringen aktivt och systematiskt verkar för att Sveriges ordförandeskap är fritt från porr och prostitution. Detta krav innebär bland annat att regeringen ska erbjuda Sveriges gäster boende endast på hotell- och konferensanläggningar som är fria från porr.

Genom ratificering av ett antal internationella konventioner och andra dokument har Sverige förbundit sig att systematiskt arbeta mot prostitution och all form av diskriminering och våld mot kvinnor. Rapporter visar att den internationella människohandeln har stor spridning, omsätter stora summor pengar, och skapar ett ofantligt lidande för dem som är varor och överlever handeln. Det är därför nödvändigt att regeringen med eftertryck sätter ner foten och tar avstånd från alla former av porr och prostitution samt erbjuder miljöer fria från prostitution och porr för alla arrangemang under EU-ordförandeskapet.
UNIFEM Sverige menar att ett ställningstagande i linje med detta krav skulle ha en mycket stor effekt och visa hur det är möjligt att gå från ord till handling. UNIFEM Sverige menar vidare att regeringen, som ett uttryck för Sveriges värderingar, fortsättningsvis alltid skall erbjuda Sveriges gäster enbart porr- och prostitutionsfria miljöer.”

söndag 11 maj 2008

Allt var så nyss

BOK. Det är den talande titeln på en bok med berättelser om att åldras i Sverige (Ordfront). När man blir äldre märker man hur nära i tiden man upplever händelser som skedde för många år sedan. Det gäller särskilt händelser av avgörande betydelse.

Boken har framställts av Mobila dokumentärredaktionen, som förra året reste till olika platser
för att ta reda på hur det är att bli gammal i Sverige.

Många äldre känner sig marginaliserade i dagens Sverige. Och äldre anses utgöra en homogen grupp. Det är så fel. Det finns flera sätt att åldras. Man möter i boken många olika pensionärer som med egna ord och bilder berättar om sin vardag och verklighet. De berättar om kärlek och lust, tankar inför döden och kroppens förfall, tillbakablickar och framtidstro. Det finns inlägg av såväl amatörer som etablerade författare som Elsie Johansson och Birgitta Stenberg, vilket gör bokens kvalitet ojämn.

Jag skulle haft större behållning av en bok med erfarenheter skildrade enbart av erkända äldre författare.

fredag 9 maj 2008

Är mobbning ett stort problem i Lidingös skolor?

I onsdags hade folkpartiet sitt månatliga möte på Café Ansgar i Ansgarskyrkan i centrum. Varje möte har ett tema. Denna gång handlade det om mobbing i Lidingös skolor. Gunnel Eklöf är utbildningsnämndens ordförande och berättade om den Temoundersökning som gjorts skolorna och som visar att mobbningen ökar. Men detta bestreds av en av de närvarande, som berättade hur man i hennes skola, Bodals skola, mycket målmedvetet enligt en särskild plan tar i tu med mobbarna och hjälper deras offer genom samtal och undervisning i livskunskap Det fungerar mycket bra. Mobbning är där inte längre ett stort problem.

En annan av de närvarande, som själv varit ett mobboffer, berättade om hur hon själv aktivt bekämpade mobbarna med stöd av en klok lärare. Hon kom stärkt ut ur detta.

Så visst finns det sätt att bekämpa mobbningen. Men det viktigaste är ändå att se till att elever inte börjar mobba.

fredag 2 maj 2008

Framgång för mig i Europarådet.Barnaga måste bort i hela Europa.

I morse hörde jag en nyhet som gjorde mig riktigt glad. Europarådet har beslutat att verka för att barnaga försvinner i alla sina 47 medlemsländer. Jag var åren 2003- 2006 ledamot i Europarådet. Mitt första initiativ blev att väcka en motion om att barnaga skall fördömmas överallt i Europa. Jag fick skriva en rapport som behandlades av rådet. Det blev en intensiv och hätsk debatt mellan oss som vill avskaffa agan och de, framför allt från katolska länder, som anser att föräldrar ska få slå sina barn i uppfostringssyfte. Man tror på "kärleksfull aga". Upprörande! Många fall av barnmisshandel kommer genom denna aga. Tack och lov vann min linje vid omröstningen i rådet.
Till skillnad mot EU kan Europarådet inte tvinga länderna till lagstiftning. Istället påverkar man genom rekommendationer, som länderna förväntas införa i sin lagstiftning. Europarådet arbetar genom påverkan. Redan under min tid var det flera länder som antog lagar mot barnaga. Sverige var 1979 först i världen med sådan lagstiftning.

Även FN har uppmärksammat problemen med barnaga och har också tagit upp detta på högsta nivå. Tyvärr ännu framgångsrikt.
Jag är inte ensam om att bekämpa barnaga. Svenska Rädda barnen är mycket engagerade http://www.rb.se/
liksom sedan länge en engelsk organisation http://www.endcorporalpunishment.org/

Det finns tillfällen när det känns mycket meningsfullt att vara politiker. Så känner jag det nu. Synd bara att jag inte, eftersom jag förlorade min riksdagsplats, fick fortsätta mitt arbete i Europarådet.