tisdag 20 juli 2010

Oron för storskalig vindkraft finns hos kvinnorna

I dagens Expressen läser jag en intressant artikel om vindkraft. Debattören
Elisabeth von Brömsen menar att för män skördas framgång genom att bygga störts och högst. Kvinnor över hela landet bildar nu nätverk mot den förstörelse av naturlandskapet som den storskaliga vindkraften innebär.

Jag har länge varit orolig för vindkraftens inverkan på miljön. Särskilt gäller det Gotland där det sker en jättesatsning på vindkratbyggen. Jag är övertygad om att det kommet att påverka det underbara gotländska naturlandskapet negativt och påverka turismen.

Folkpartiet är i princip positivt till vindkraften men med förbehåll. Hänsyn måste tas till natur-och kulturvärden. Kommunen kan få lägga in sitt veto mot att bygga större vindkraftsparker. Men eftersom det kan bli ekonomiskt lönsamt för kommunder och enskilda att ställa upp med mark är det tveksamt om man motsätter sig vindkraftsutbyggnad. För hushållen kan elpriserna gå upp eftersom ett omfattande stödsystem i form av elcertifikat behövs.

måndag 19 juli 2010

En paus i bloggandet

En liten paus har det varit i mitt bloggande den sista tiden.

Jag tog visserligen med mig datorn till Gotland för att kunna blogga om mina upplevelser i Almedalen. Men tiij fick jag. Gotland har urusla uppkopplingsmöjligheter, särskilt på Snäck där jag bodde. Så det gick inte för mig, som för många andra, att komma ut på nätet.

Jag läste häromdagen en intervju med en kvinna engagerad i sociala medier som klagade över det dåliga intresset för bloggande under Almedalsveckan. En anledning var säkert svårigheterna för många att koppla upp sig mot nätet. En annan var nog värmen.

Jag kan åberopa båda ursäkterna. Värmen tål jag inte särskilt bra. Så inget bloggande hittills när jag kommit hem.

Almedalsveckan var spännande och innehållsrik. Jag medverkade på ett seminarium varje dag. Vilka framgår av kalendern på min hemsida. www.folkpartiet.se/bargholtz.En liten rännil bland de nästan 1400 seminarierna.

Positivt var den trevliga stämningen och alla människor jag träffade.Negativt turerna kring Sven Otto Littorins avgång och Gudrun Schymans urbota dumma idé att bränna upp 100. 000 kronor som en protest mot lönediskrimineringen av kvinnor.

Snart bär det av till Gotland igen nu för semester med man, barn och barnbarn. Vi hyr ett bra hus i Fleringe vid Stenkusten. Jag gör ett nytt försök med datorn där.

fredag 2 juli 2010

Prostatacancer är männens gissel

Mycket fokus riktas på den cancer som kan drabba kvinnor bl.a. i bröst och livmoder.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män. Nästan 10 000 drabbas årligen och 2 500 dör enligt en artikel i dagens DN. Sjukdomen går att upptäcka på ett tidigt stadium med ett blodprov, PSA-prov. En ny svensk studie visar att man kan rädda liv med regelbundna tester före 70 år. Detta är ingen nyhet för mig. Jag har känt till detta tidigare genom att uppmärksammas av kvinnor vars män drabbats av prostatacancer.

Därför har jag tagit upp detta i riksdagens frågestund med folkhälsomininster Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund. De medger att detta är en viktig folkhälsofråga för män. Men några konkreta förslag om att införa dessa tester kom de inte med. Kanske de är beredda att agera mer aktivt nu när den nya svenska studien presenterats.

Jag kandiderar till Stockholms läns landsting i höstens val. Blir jag landstingsledamot kan detta bli en av mina viktigaste frågor att driva där.

torsdag 1 juli 2010

Dagen för kampen mot våld mot barn

I dag bär jag en vit tröja. Det med anledning av Rädda Barnen har utsett den 1 juli till dagen för att påminna om att barn i hela världen utsätts för aga och våld

Läs mer på http://www.raddabarnen.se/

Som ett led i kampanjen uppmanas alla att ha något vitt på sig.

Kampen mot barnaga är min hjärtefråga, som jag började driva när jag förra mandatperioden var ledamot i Europarådet. Med viss framgång. Fler medlemsländer i Europarådet och EU har nu infört förbud mot barnaga än när jag började. Men fortfarande är det alldeles för många föräldrar som slår sina barn "i uppfostringssyfte". Det får vi aldrig acceptera.

Jag är glad att Eva Stenstam hos Rädda Barnen tagit fram skriften "Aldrig våld" om den svenska lagen mot aga. Den finns nu översatt till åtta språk.