tisdag 26 januari 2010

Ett mörkt kapitel i historien viktigt att minnas

Nedanstående har jag skrivit i dagens nummer av Lidingö Tidning inför minnesdagen av förintelsen. Denna uppmärksammas på Lidingö kl. 17.45 med fackeltåg och tal i centrum av Lena Posner- Körösi, ordförande i Judiska centralrådet och kommunalrådet Paul Lindquist.

"Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation mot intolerans, rasism och antisemitism. Det var just denna dag 1945 som utrotningslägret Auschwitz portar öppnades av Röda Armén. Omvärlden tvingades se resultatet av nazisternas tolvåriga regim. Sex miljoner judar mötte sitt öde i dödslägren. Två miljoner polacker avrättades. Hundratusentals funktionshindrade och romer dödades. Tusentals Jehovas vittnen och homosexuella mördades. Siffrorna är ofattbara. Det är alla dessa offer vi väljer att hedra imorgon. FN:s generalförsamling antog 2005 en resolution som gör 27 januari till en internationell minnesdag för Förintelsen. Idag förnekar Irans president ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia, men vi får inte glömma att det fanns svenska studenter som protesterade mot att tyskjudiska läkare skulle få en fristad i vårt land under Förintelsen. Den dag vi självmant väljer att inte minnas ökar risken för att det fruktansvärda händer igen."

måndag 25 januari 2010

Moderaterna överraskar i jämställdhetspolitiken

De nya moderaterna är verkligen nya när det gäller jämställdhetspolitiken. Det framgår av dagens Svenska Dagblad. Visserligen vet jag att moderatkvinnorna driver jämställdhetsfrågor på en bra sätt i likhet med de andra Allianspartierna. Inför det senaste valet gjorde Alliansens fyra kvinnoförbund gemensamma utspel bl.a. under Almedalsveckan.

Men hur stark är jämställdhetsfernissan hos äldre konservativa män, som bl.a.l finns här på Lidingö? Det blir spännande att kolla.

Men när moderaterna nu vill kvotera bolgsstyrelser går man längre än vad övriga
Allianspartier vill. Jag vacklar för eller emot kvoterade bolagsstyrelser. Vi har ju uppnått jämställd representation inom politiken utan lagstiftad kvotering. Då borde man väl klara det också inom näringslivet, tytcker jag. Men det går för trögt. Därför tycker jag man kan pröva lagstiftad kvotering under t.ex. en femårsperiod. Så får man göra en utvärdering av resultatet för att se om lagen behöver förlängas. Kvoterade valberedningar inför styrelseval kan också vara värt att prövas. Detta förslag har lanserats av Liberala Kvinnor.

tisdag 19 januari 2010

Positivt val i Ukraina

I går kväll kom jag hem efter att ha deltagit i den internationella övervakningen av presidentvalet i Ukraina i söndags. Det blev en mycket positiv upplevelse för alla oss som var övervakade valet. Snyggt, hederligt och okorumperat var det gemensamma omdömmet. Många av oss har varit med i valövervakningar tidigare och upplevet många dåliga val. Detta val kan ses som en bekräftelse på att Ukraina är på väg att mogna som demokrati. Drygt 65% röstade i valet

Men vi valövervakare följer bara själva valproceduren. Kampanjen mellan de 18 presidenkandidaterna var ganska smutsig och full av anklagelser. Det fick vi höra när vi dagen före valet fick träffa representanter för de olika kandidaterna.

Eftersom ingen av kandidaterna fick 50% eller mer väntar en andra valomgång den 7 februari mellan Viktor Janukovitj och Julia Timosjenko. Avgörande blir hur stödet från de övriga kandidaternas väljare fördelas mellan dessa bägge. Jag hoppas på Julia. Inte för att jag vet så mycket om hennes politik. Men det är spännande med kvinnor som når den politiska toppen. Hon lär vara kompetent, karismatisk och mycket sugen på makt. Hon satsar på en framtoning som Ukrainas moder. Så heter också hennes parti Moderlandet. Allt talar för att det blir en tuff och hård kampanj mellan henne och Janukovitj. De lär avsky varandra. Hoppas att det inte blir en smutsig kampanj.Om detta handlar en intressant artikel i Svenska Dagbladet idag.

tisdag 12 januari 2010

Valövervakar i Ukraina

På torsdag far jag tillsammans med en grupp andra riksdagsledamöter till Ukraina för att övervaka valet på söndag. Vi gör det på uppdrag av OSSE, organisationen för fred och säkerhet http://www.osce.org/ Under åren 2003-06 övervakade jag som ledamot i Europarådet flera val, i Georgien, Azerbadjan och Serbien.

Valet blir spännande. Enligt dagens Svenska Dagblad är revansch nära för den tidigare uträknade topppolitikern Viktor Janukovitj. Hur det ska gå för den tredje toppkandidaten Julia Timosjenko med den blonda flätan runt huvudet? Hon lär inte vara lika ljuv som hon ser ut. Den nuvarande presidenten Viktor Justjtenko anses uträknad. Man tror på med en andra valomgång mellan Viktor Janukovitj och Julia Timosjenko.

Att vara valövervakare innebär att man får de miljöer och möta folk som man inte får göra på en turistresa. Vi valövervakare delas upp i team två och två tillsammans med en tolk och en chaufför.

Det kommer att krylla i Ukraina av valövervakare, inte bara från OSSE, Europarådet och EU utan också från en mängd NGOs för MR-frågor. Detta är ett påtagligt och konkret sätt att arbeta för demokratin!

måndag 11 januari 2010

Vågar kungen och drottningen fördöma barnaga?

I sitt tal på juldagen berättade kungen att han och drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm. Att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen - World Child and Youth Forum - vars syfte är att inspirera och stödja att FN:s barnkonvention efterlevs. De hoppas att detta kan bli lika känt som Davos Forum, men med ljuset riktat mot barnens och ungdomarnas situation.

Det är ett lovvärt initiativ. För kungaparet och framför allt drottningen har god förmåga att väcka opinion . Hon blev mycket uppmärksammad när hon för en del år sedan gav sig in i debatten om barnpornografi. Och hon har engagerat sig i kampen mot människohandel för sexuella ändamål bl.a. genom att tala på den stora människohandelskonferensen som anordnades i Bryssel under Sveriges ordförandeskap. Hennes tal fick mycket beröm.

Men hur tydliga vågar hon och kungen vara för att stödja att FN:s barnkonvention efterlevs? Jag tänker framför allt på kampen mot barnaga.

Barnkonventionen garanterar att barn ska skyddas från alla former av våld, oavsett vuxnas olika motiveringar till att använda våldet. Den kommitté som har till uppgift att övervaka att länder efterlever barnkonventionen har tydliggjort att våld inkluderar aga. Alla länder som har ratificerat barnkonventionen har skyldighet att omedelbart förbjuda och eliminera alla former av aga och kränkande behandling av barn.

Familjen är och förblir den viktigaste gemenskapen för barn. Men också den farligaste. De allra flesta fall av våld och övergrepp mot barn sker av någon närstående till barnet. Barnkonventionen förespråkar inte att föräldrar straffas. I stället uppmärksammar den staternas skyldighet att ge stöd till föräldrar så att de kan ge sina barn den omsorg de behöver.

Det finns inte ett rätt sätt att uppfostra barn. Barn är olika och har olika behov. Staten bestämmer inte hur relationen mellan barn och föräldrar ska se ut. Barnkonventionen handlar om konventionsstaternas skyldighet att se till att föräldrar uppfyller ansvaret att se till att föräldrarna eller vårdnadshavarna tar sitt ansvar för barnet och är ett stöd.

Anhängare av våld i uppfostrande syfte kan ibland framhålla att aga är ett snabbt och effektivt sätt att få barn att göra som vuxna vill och att agan sker i ett kärleksfullt syfte. Men rätten till integritet och respekt för sina mänskliga rättigheter gäller barn i lika hög grad som vuxna. Barn är små människor men med fulla mänskliga rättigheter. Frihet från våld och kränkande behandling är en grundläggande rättighet för alla barn.

Trots att världens alla länder, utom USA, har ratificerat Barnkonventionen är det bara 24 länder som har en lag mot aga i hemmet. Varken Storbritannien eller Frankrike har en sådan lagstiftning!

Därför hoppas jag att kungaparet i sitt blivande forum för barn och ungdomar tar upp kampen mot barnagan i världen. Detta kommer jag att kontakta dem om.

torsdag 7 januari 2010

Arbetslösheten viktigaste ungdomsfrågan

I dag blev jag intervjuad av tre trevliga gymnasister från Kärrtorps gymnasium. De ville för ett projektarbete veta hur jag och Folkpartiet ställer sig i några viktiga frågor. Riksdagsledamöter från alla partier intervjuas och resultatet ska sammanställas för en broschyr till ungdomar inför valet.

Frågorna baseras på en undersökning de gjort bland förstagångsväljarna i skolan om vilka frågor de anser vara de viktigaste i valet. Det är naturligtvis jättespännande för politiker att få veta vad ungdomar priorieterar. Följande sex frågor ville de ha mina svar på: bristen på billiga studentbostäder, möjligheterna att studera på komvux., ungdomsarbetslösheten, våldet mot kvinnor, rätten att dölja ansiktet i det offentliga och är vapenexporten moraliskt försvarbar?

Den allra viktigaste frågan för ungdomarna är ungdomsarbetslösheten Säkert är dessa gymnasieungdomar representativa för ungdomar i allmänhet. Det kändes bra att kunna hänvisa till Folkpartiets politik för att bekämpa ungdomasarbetslösheten.

Folkpartiets uppfattning är att det måste bli lättare att anställa. Därför måste kostnaderna minska för att anställa ungdomar genom att arbetsgivaravgifterna halveras för unga under 26 år. Detta har alliansregeringen infört. Unga utan arbetslivseraferenhet behöver särskild jobbcoaching. Varje arbetssökande får en egen coach och ett kontrakt med en individuell handlingsplan mellan coachen och den arbetssökande. Regeringen har också infört en jobbgaranti för alla under 25 år efter 90 dagars arbetslöshet. I jobbgarantin ingår utbildning och praktik. Ungdomar ska få en god utbildning och yrkeserfarenhet. Skolan måste bli bättre på att låta eleverna utvecklas utifrån sina förutsättningar och erbjuda fler utbildningsvägar. En lärlingsutbildning införs som kompletterar de studie- och yrkesförberedande programmen på gymnasiet.

Med detta i ryggen kan vi tryggt diskutera arbetslösheten med ungdomarna.

måndag 4 januari 2010

Scientologerna skräms om elbehandling

Jag har fått ett mail från Peter U Larsson, troligen aktiv inom scientologerna. Han sprider skrämselpropaganda mot elbehandling av personer med psykiatriska problem och åberopar bl.a. kommittén för mänskliga rättigheter, som är en undergrupp till scientologerna. Han har sannolikt skickat det till samtliga riksdagsledamöter.

Så här har jag svarat honom.

Elbehandlingar ges i stort antal i Sverigen idag. Det är den överlägset mest effektiva behandlingen vid djupa depressioner och vissa svåra psykostillstånd. Ingen medicin har lika snabb eller stor effekt. Om en person är så allvarligt sjuk att man bedömer att det finns övervägande självmordsrisk, kan det säkert ha hänt att man gett behandlingen mot personens vilja, precis som man kan tvångsmedicinera i nödfall. Jag skulle dock bedöma att det är relativt ovanligt, med tanke på att man måste gå igenom en del kroppsliga undersökningar innan och dessutom ska sövas under behandlingen. Elbehandling har färre biverkningar är läkemedel och är särskilt lämpligt för gravida, då det inte har någon påverkan på fostret. Det är också en mycket bra behandling för kvinnor som insjuknar i depression/psykos efter en förlossning. Den biverkan som tyvärr inte är helt ovanlig är en närminnesstörning. Vanligen gäller den bara behandlingsperioden, men det har rapporterats om ett par fall av allvarliga minnesproblem. Det här gör att man förstås noga ska överväga risk/nytta före behandling, precis som vid insättande av läkemedel. Professor Ottoson skrev ett inlägg omelbehandling för bara några dagar sedan; har för mig att det var i Svenska Dagbladet.
Om jag någonsin får en allvarlig depression vill jag få pröva en elbehandling.