torsdag 13 januari 2011

Ska betyg kunna överklagas?

För flera år sedan väckte jag en motion till Folkpartiets landsmöte om att det borde vara möjligt för en elev att överklaga betyg. Jag minns min egen skoltid och hur slumpmässigt betyg kunde sättas. Min motion besvarades med hänvisning till pågående utrednigsarbete. Ett ack så vanligt besked när man, i detta fall partiledningen, inte vill ta ställning. Efter flera års utredande har det nu kommit förslag att ge elever rätt att överklaga betyg. Läs om detta på DNs ledarsida.

FP ledaren och skolminister Jan Björklund är snabb,för snabb, med att spola förslaget.Läs här

Jag tycker det är trist att han som ändå tillsatt utredningen om detta inte vill avvakta remissinstansernas synpunkter. Det känns väl knappast meningsfullt att lägga ned arbete på att skriv ett yttrande om man vet att mottagaren inte vill ha förslaget. Visserligen är regeringen oense. Centern och kristdemokraterna är positiva och moderaterna avvaktande. Men eftersom Janne är det som i praktiken bestämmer regeringens politik när det gäller skolfrågor lär kamraterna i regerigen knappast köra över honom.

Mitt förslag om överklagningsmöjligheter skulle bara gälla avslutningsbetyg i grundskolan och gymnasiet. De är ju viktiga för elevens möjligheter att söka in på gymnasiet och universitetet.

Inga kommentarer: