måndag 10 januari 2011

Inför fristående kommunala arvodesberedningar

Det är politiskt bråk i Täby ( inte helt ovanligt!). Denna gång gäller det en arvodeshöjning för hel- och deltidspolitikerna. Både formen och beloppen har i frågasatts. Läs mer i dagens Dagens Nyheter.

Frågan om jäv har också väckts. Därför har den moderate ledamoten och juristen Niklas Thidevall fört frågan till förvaltningsrätten. Han menar att ledamöterna själva måste vara medvetna om när det föreligger jävsförhållanden. Det framgår av kommunallagen. Ledamöter får inte krypa bakom tjänstemännen.

Han har helt rätt. Får kommunalpolitiker i Täby inte någon utbildning inför sina uppdrag? Det borde vara obligatoriskt. Jag fick på sin tid bra utbildning i samband med mina uppdrag i kommunstyrelsen i Lidingö.

Frågan om arvoden till politiker är känslig. Jag anser att en kommunstyrelseordförande ska ha bra ersättning för sitt svåra jobb. Hon eller han är arbetstyngd och ofta hårt utsatt, mer än vanliga riksdagsledamöter.

I dag består de kommunala arvodesberedningarna vanligen av partiernas gruppledare.

Ett sätt att lösa arvodesfrågan, som också Niklas Thidevall tar upp, och därigenom undvika jäv kunde vara att införa fristående arvodesberedningar med utomstående ledamöter. Denna princip tillämpas i riksdagen.

3 kommentarer:

Niklas Thidevall sa...

Visst behövs någon form av fristående beredning för arvoden, som även gör bakgrundsarbetet. Beträffande utbildning så har många av dessa upp mot 30 år i politiken bakom sig... säger kanske endel..

Rickard sa...

Jag skrev också om politikerföraktet idag. Med de höga lönerna de har så är de väldigt dåliga representanter för folket. http://www.hesperus.nu/?p=457

Helena Bargholtz sa...

Hej!

tack för era kommentarer.
Politiker har inte lön utan arvode. Det är ev viktig distinktion eftersom politiker inte är anställda. De flesta politiker är fritidspolitiker. Arvoden utformas olika i olika kommuner och landsting. Endast heltidsarvoderade politiker kan leva på sitt arvode.