torsdag 31 maj 2012

Han var väl inte alltid så snäll

Det var rubriken på Folkpartiets seminarium  häromdagen om våld mot äldre kvinnor och män i nära relationer på initiativ av Barbro Westerholm, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson. Detta är ett dolt problem. Man tror i allmänhet att detta bara drabbar yngre människor.

 Men så är inte fallet. En studie från Brottsoffermyndigheten visar att 13 procent av äldre män utsatts för någon form av våld och övergrepp efter det att de fyllt 65. Motsvarande andel för kvinnor var 16 procent.

Därför måste alla som möter äldre vara medvetna om risken att de är utsatta för våld i någon form.
Man måste "våga se, våga fråga, våga agera".

Våldet mellan makar och sambor är dock inte dominerande utan det är våld från barn, barnbarn och vårdpesonal. Det är särskilt skamfyllt att medge att man utsätts för våld av sina barn och barnbarn. Ofta är det orsakat av  missbruk.

Alla äldre och funktionshindade borde tillfrågas på vårdcentraler och sjukhus om de utsättas för våld.
I de flesta kommuner saknas ett medvetet  arbete för att ge stöd till våldsutsatta äldre. Hur är det på Lidingö?

Våld och övergrepp mot äldre och funktionshindrade är ett  dolt folkhälsoproblem. Därför vill Folkpartiet införa en anmälningsplikt vid misstanke om detta. Förebilden är den lagstiftning som gäller när barn far illa.fredag 25 maj 2012

Kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap

Justitierådet Göran Lambertz har utrett tvångsäktenskap och barnäktenskap  och överlämnat sitt betänkande "Skärpt skydd mot tvångsäktenskap" till justitieminister Beatrice Ask. Han föreslår att tvångs- och barnäktenskap ska kriminaliseras. Detta är efterlängtat av många.

UN Women www.unwomen.se i vars styrelse jag ingår är glada  och positivt på förslaget. Fler än 250 unga människor riskerar idag i Sverige  att giftas bort mot sin vilja. Enligt FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter, som kallas den globala jämställdhetslagen, ska kvinnor och män "ha lika rättigheter att ingå äktenskap av egen fri vilja, ha lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa och som föräldrar" (art. 16) .

UN Women menar att den lagändring som föreslås, får en viktig normerande effekt även om vi förstår att den kan uppstå luckor i tillämpningen.

Lagändringen är ett aktivt sätt att tillämpa FN:s kvinnokonvention.

Det ska också i sammanhanget påminnas om att sexuellt umgänge med barn är förbjudet i Sverige. Denna lag ska tillämpas fullt ut.

onsdag 23 maj 2012

Låt bli min mamma!
På söndagen den 27 maj är det Mors Dag. Liberala Kvinnor tillsammans med Alla Kvinnors hus Stockholm uppmärksammar dagen med en manifestation på Mynttorget 2, klockan 12.30 där vi kräver regeringen på tydligare riktlinjer för våld i nära relationer.

Enligt BRÅ:s statistiska utdrag 2011, har anmälningar av misshandel mot kvinnor ökat med 30 % de senaste tio åren. Enligt Rädda Barnen bevittnar ungefär var 10:e barn i Sverige misshandel av deras mamma. Det betyder att ungefär 200 000 barn i Sverige är brottsoffer. Hemmet, som anses vara den tryggaste platsen i ens liv, förvandlas till en brottsplats där barnens största oro blir att finna sin mamma sönderslagen eller i värsta fall död. I familjer där mamman utsätts för misshandel förblir även barnen offer för slag.

Detta kan aldrig accepteras! Därför ställer vi samtliga krav till regeringen:

1. Säkra pengar för kvinnojourer.
 Kvinnojourer gör mycket av myndigheternas jobb, de ska inte behöva vara osäkra över sina bidrag. Vi vill att kvinnojourer ska få permanenta bidrag.

2. Mer back-up från polisen.
Många kvinnor flyr med vad de har på kroppen, när de senare återvänder för att hämta sina personliga tillhörigheter så utsätts kvinnorna ytterligare igen för våld och i värsta fall för mord. Vi kräver tydligare riktlinjer för polisen att ställa upp och vara behjälpliga för brottsoffer vid återhämtning av sina personliga ägodelar.

Kom till Mynttorget nu på söndag och visa ditt stöd.

fredag 18 maj 2012

Bättre mat i vården

Sjukhusmaten har länge varit ett problem, som jag uppmärksammat i insändare och blogginlägg. Många patienter har kritiserat den för att vara smaklös och tråkig. Det är också min erfarenhet efter en kort sjukhusvistelse En och annan har dock hört av sig till mig och berömt maten.

Men nu ska den bli smaklig för alla. Landstinget har beslutat att 2016 ska alla patienter få god och näringsriktig mat utifrån deras olika behov och önskemål. Maten ska serveras i en stimulerande miljö. Både patienter och anhöriga ska få mat dygnet runt .Detta tack vare Folkpartiets landstingsråd Anna Starbrink, som har tagit initiativ till en måltidsutredning.

Fler sjukhus och vårdinrättningar ska själva kunna bestämma om hur de vill förse sina patienter med mat, så att de kan anpassas till lokala förutsättningar. Det gäller bl.a. Danderyds sjukhus där många lidingöbor vistas.

Måltiderna  ska skapa en positiv helhetsupplevelse som tar hänsyn till stämningen kring måltiden. Patienterna ska själva kunna välja mat och dryck samt när man vill äta. När vårdlokaler byggs eller byggs om ska man alltid utreda om det finns möjligheter till ett tillagningskök och hur man på bästa sätt kan skapa en trevlig miljö och servera god och näringsriktig mat.onsdag 9 maj 2012

Svenska valdebatter bättre än franska

Jag tillbringade förra veckan i Frankrike, närmare bestämt i Cagnes sur Mèr alldeles intill Nice. Jag älskar Frankrike om än inte allt franskt och har varit där många gånger. Utöver att ha en skön och trevlig semestervecka fick jag också möjlighet att följa slutspurten i det franska presidentvalet
Jag hade väntat mig att miljön skulle präglas av valet, med affischering ,torgmöten och flygbladsutdelning. Det är jag ju van vid från svenska valrörelser.

Men det enda som märktes var försiktiga små affischer med konventionella foton av de båda kandidaterna, Sarkozy och Hollande, alltid intill varandra. Frankrike har mycket strikta regler för valaffichering. Ingen kandidat får missgynnas.

Men om valspurten var stillsam så var valvakan desto livligare. Visserligen stod det klart redan vid åttatiden då vallokalerna stängde att Hollande segrat, men det hindrade inte att det utbröt livliga debatter och gräl mellan de båda kandidaternas anhängare i TV studion. Livligt var det också utomhus i Paris på Place de la Bastille.

Vi orkade följa med en stund men slog sedan över till den svenska partiledardebatten, som fanns bland värdparets TV utbud och kunde konstatera belåtet att i dessa debatter är det ordning och reda; en i taget talar, nästan alltid, och programledarna håller varje talare i fast grepp. Inte så spännande kanske med betydligt mer givande för åskådarna.