tisdag 28 februari 2012

Låt kvinnor få rätt till insemination

De allra flesta kvinnor längtar efter att få barn. Men alla kan av olika skäl inte få det. Vissa därför att de inte har de fysiska förutsättningarna, andra för att de inte har en partner som de kan få barn med.

En möjlighet är att adoptera barn. Sverige tillåter att ensamstående adopterar. Men inte alla länder tillåter detta. Bristen på barn för adoption är stor och väntetiderna långa.

En möjlighet är då att insemineras. I dag är detta möjligt för svenska kvinnor i Danmark och Finland. Och möjligheten utnyttjas. Problemet med att insemineras i Danmark är att fadern då blir okänd för det framtida barnet.

Tre av Alliansregeringens partier, M FP och C, vill ge kvinnor möjlighet till assisterad befruktning också i Sverige. I Svenska Dagbladet i dag skriver de om detta.

Läs artikeln här

Men det finns hinder i dag för kvinnor som vill ha assisterad befruktning.Kön är lång. Antalet försök i landstingens regi är begränsade. För Stockholms läns landsting är det tre försök som gäller. Har man redan ett barn blir man inte inseminerad. Då får man försöka genom en privat fertilitetsklinik. Men det kostar ca 15 000 kronor per försök. Hur många har råd med detta?

Som landstingspolitiker vill jag driva att kön kan bli kortare och att fler försök får göras genom landstingets försorg. Jag hoppas få mina landstingskollegor med på detta.

torsdag 23 februari 2012

En annan prinsessa. Stor dag för UN Women i går.

I går träffade jag en fotbollsprinsessa Marta da Silva, nyförvärvad till Tyresö FF.
Hon presenterades vid en presskonferens på biograf Forellen i Tyresö Centrum.

Läs mer här.

Anledningen till att jag var där att Tyresö FF inte bara presenterade sitt nyförvärv utan även enligt pressmeddelandet " ett unikt strategiskt samarbete tillsammans med en välrenomerad global organisation ( UN Women). Samarbetet handlar om jämställdhet med fokus på våld mot kvinnor där Tyresö FF:s spelare blir viktiga budbärare för projektet."

Margareta Winberg, vår ordförande, presenterade projektet tillsammans med Tyresöspelaren Johanna Frisk. Och höjdpunkten blev när Marta krängde på sig sin nya spelartröja där UN Womens logga är placerad. Hon och alla de andra tjejerna i laget kommer att bära den.

Det känns stort att får vara med om att dra igång ett sådant här nytt och okonventionellt projet. Ska bli så spännande att se vad det kan leda till.

onsdag 15 februari 2012

Längre väntetider för äldre kvinnor med bröstcancer

Detta inlägg hade jag tänkt göra i gårdagens landstingsmöte. Men tyvärr uteblev interpellanten (V) och hennes viktiga interpellation utgick.

Ordf. landstingsledamöter!
Birgitta Sevefjord ställer viktiga frågor i sin interpellation om alltför långa ledtider när det gäller bröstcancer.
Den viktigaste frågan gäller vilka konkreta åtgärder som vidtas för att förkorta väntetiderna.
Lars Joakim Lundquist ger klargörande svar som jag gärna vill komplettera med några av de många åtgärder som Folkpartiet fört fram rörande cancervården och som påverkar ledtiderna.
Det handlar bl.a. om att utöka utbildningen för sjuksköterskor i strålbehandling. Det måste finnas tillräckligt med sjuksköterskor så att strålningsklinikerna kan utnyttja kapaciteten i strålkanonerna fullt ut. Tyvärr har cancervården inte så hög status och är psykiskt påfrestande för dem som måste möta svårt sjuka. Ont om personal leder till övertidsarbete, som frestar på och i sin tur leder till sjukskrivningar.
Därför blir den kommande personalförsörjningsplanen A och O för verksamheten.
Viktigt är också tillräcklig och fortlöpande utbildning för personalen inom den öppna cancervården, så att man snabbt reagerar vid misstanke om .bröstcancer och att det kan ges snabba besked vid en tidig diagnos. Av psykologiska och medmänskliga skäl är det viktigt att patienten får besked om sin sjukdom så snabbt som möjligt eftersom det är en livshotande sjukdom.
Landstingets vård ska vara jämställd och jämlik. Det är vi alla överens om. Men jag undrar hur det förhåller sig med bröstcancervården? Den är omvittnat präglad av en anmärkningsvärd åldersdiskriminering. Kvinnor över 65 underbehandlas ofta på grund av sämre kunskaper om den äldre kvinnans bröstcancer. Det leder till mindre intensiv behandling och därmed sämre överlevnad.
Därför undrar jag om äldre kvinnor behandlas ojämlikt också när det gäller ledtider? Får äldre kvinnor vänta längre än yngre på behandling? Eller får all oavsett ålder jämlikt bemötande och behandling
Det regionala cancercentret ska bl.a. belysa i den regionala cancerplanen ledtiderna inom cancervården. Jag vill ha svar på mina frågor.

tisdag 14 februari 2012

UN Womens rikstäckande enkät om jämställdhet till Sveriges kommuner och landsting

Idag nås tusen tjänstemän och politiker, från samtliga kommuner och landsting, av en enkät om FN:s Kvinnokonvention och jämställdhet.
Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Men de internationella styrdokument som Sverige åtagit sig att följa är fortfarande ganska okända. UN Women Sverige är en av FN:s arton nationella kommittéer för jämställdhet, med uppdrag att bland annat öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention.

UN Women utreder under våren, tillsammans med Fredrika Bremerförbundet och med stöd av Ungdomsstyrelsen, om och hur Sveriges kommuner och landsting använder sig av Kvinnokonventionen. Enkäten är en del av UN Womens rikstäckande undersökning som avser att kartlägga det nationella ansvaret på regional och lokal nivå. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport under Almedalsveckan 2012 och vid ytterligare fem regionala seminarier.


Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta:
Hanna Glans, EQO, 0707 138530, hanna.glans@eqo.nu

tisdag 7 februari 2012

Ingen övre åldersgräns för jobb

Vår försiktige statsminister Fredrik Reinfeldt har gjort ett kontroversiellt utspel i DN.

Han vill att människor ska arbeta till 75 års ålder. Det är kanske bra med tanke på att vi blir allt äldre. Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Många har hårda jobb och orkar knappt till 65. Han försvarar detta med att man ska kunna omskola sig till ett nytt och mindre slitsamt jobb efter ett antal år i arbetslivet.Det låter som en utopi för de allra flesta. Jag undrar hur ska man finansiera en ny utbildning? Ska man få omskolningsbidrag från staten för detta?

Men min främsta invändning är att många pensionärer gör stora viktiga frivilliga insatser. Vårt kultur- och föreningsliv bärs upp av pensionärer, som har kraft och ork till detta nu när det lämnat arbetslivet. Regeringen säger sig vilja värna om det frivilliga arbetet. Det är bra. Men då måste det också finnas personer som orkar och hinner med att ägna sig åt detta. Och det gör pensionärer.

För att inte tala om alla insatser de gör för att hjälpa sina hårt arbetande barn med dagishämtningar.

Men varför ska det överhuvudtaget finnas någon övre gräns för hur länge man får jobba? Låt det vara en överenskommelse mellan den äldre och arbetsgivaren. De två avgör gemensamt detta bäst.

onsdag 1 februari 2012

Skärpning SL- några fler bänkar kan ni kosta på oss

Inlägg i Lidingö Tidning den 3 februari 2012

Varför finns det så få sittplatser i den spatiösa, men trista, vänthallen till Lidingötåget? Bara tre bänkar med vardera tre platser. Oftast, särskilt i tjugo minuters trafik, är de upptagna när man kommer från tunnelbanan.

SL påstår att man är intresserad av att höra sina resenärers synpunkter på trafiken. I vänthallen till Lidingötåget finns anslag där man uppmanas höra av sig. SL gjorde sig till och bjöd i höstas på kaffe i vänthallen för att prata med resenärerna och höra synpunkter och önskemål. Jag framförde min önskan om fler sittplatser till en vänlig man som noga antecknade på sitt frågeformulär vad jag sa och lovade att framföra detta. När det gått en tid utan att något hänt ringde jag SL och påminde om detta. Även detta påstod man antecknas för att framföras till de ansvariga. Ännu finns inga fler sittplatser. Varför undrar jag? Utrymmesbrist kan det ju inte handla om. Det finns en rejäl golvyta för många fler bänkar. För dyrt? Jag har svårt att tro t SL inte kan stå för den kostnaden. Det blir ju ändå i yttersta ändan vi trafikanter som betalar via avgifterna. Eller ska SL satsa på sponsring av bänkarna?
Hur som helst. Jag vill kunna få en sittplats när jag väntar på tåget.