fredag 28 maj 2010

Försäkringskassans siffror är positiva för Stockholms län

Av 2 743 personer i Stockholms län vars dagar i sjukförsäkringen tog slut vid årsskiftet har 1 784 personer valt att inte försöka återkvalificera sig till sjukförsäkringen, dvs hela 65 procent. Nationellt har över hälften av dem som lämnade sjukförsäkringen istället funnit ett jobb eller är i ett arbetsmarknadsprogram hos arbetsförmedlingen efter den så kallade arbetslivsintroduktion på tre månader. Det visar Försäkringskassans statistik som presenterades idag torsdag.

Vi får nu bekräftat att sjukförsäkringsreformen i sin helhet fungerar. De långa passiva sjukskrivningarna har ersatts av att människor får individuell hjälp att återfå och använda den arbetsförmåga man har.
Folkpartiet presenterade nyligen en rapport om sina slutsatser efter att ha gjort över 50 besök på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan runtom i landet. I stort sett alla besök har gett en positiv bild.
Det är den här bilden jag har fått i mina möten med dem som arbetar med reformen. Det är ljusa siffror som visar att över hälften har funnit en aktivitet genom Arbetsförmedlingen istället för passiv sjukskrivning.
Hämta rapporten här
http://www.folkpartiet.se/

tisdag 25 maj 2010

Vad kan Carl Bildt göra för mot avrättningarna i Iran?

Nyligen avrättades fem politiska fångar i Iran. Därtill har regimen fastställt dödsdomen för ytterligare sex politiska fångar för deras medverkan i regimkritiska protester. Dessa dödsdomar kan verkställas när som helst om kraftfulla internationella påtryckningar uteblir. Kraftfulla fördömanden i ord är självfallet positiva men har tyvärr visat sig otillräckliga inför prästerskapets diktatur. Den iranska regimen fortsätter att systematiskt negligera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt andra internationella konventioner.

Därför har jag ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt på vilket sätt han i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att förhindra fortsatta avrättningar i Iran.

Jag ser fram emot hans svar.

måndag 24 maj 2010

Lidingöliberalerna tar initiativet vägfrågan

Häromkvällen anordnade Folkpartiet på Lidingö en viktig debatt rörande den högaktuella och kongtroversiella frågan om en ny vägsträckning Högberga- Skärsätra. Ska den gå genom en bergtunnel? Minna Klintz, v.ordförande i Kommunstyrelsen och Göran Tegnér, v. ordförande i Tekniska nämnden och trafikkonsult (bilden), gjorde en utomordentligt bra genomgång av den kniviga frågan. Att Lidingöliberalerna har initiativet visades bl.a. av att mötet besöktes såväl av Tor von Sydow från Lidingöcentern och Jan Herlin från Moderaterna. Med var också Kaj Hagström, tidigare v.d. för Lidingöbanan. Och många andra. En givande och livlig diskussion utbröt. Läs mer om den i Jan Sjöbergs reportage på Lindingosidan.se.

söndag 23 maj 2010

Äldre bilförare får inte diskrimineras.

Drygt 1 miljon körkortsinnehavare har uppnått åldern 65 år eller äldre, och om tio år beräknas antalet ha fördubblats till över 2 miljoner. För många av dessa är bilen på grund av brister i de allmänna kommunikationerna.

Körkortet har för många blivit en så självklar del av ”ett normalt liv” att många ser körkortsinnehavet som en mänsklig rättighet. Att fråntas körkortet kan därför bli ett mycket stort bakslag för den enskilde. Vi vet mycket litet om vilka konsekvenser som uppstår när äldre inte längre kan köra bil. Hur förändras deras aktivitetsnivå? Övergår den äldre från att vara bilist till att vara cyklist, vilket innebär större risk att bli dödad eller skadad i en trafikolycka? Att inskränkt rörlighet i allmänhet leder till ökad sjukdomsförekomst är känt, men man vet mindre om just betydelsen av inskränkningar i möjligheten att köra bil. Detta borde därför bli föremål för forskning.

Den allmänna uppfattningen bland trafiksäkerhetsforskare i dag är att friska äldre bilförare inte utgör något hot mot trafiksäkerheten. Det finns därför inte heller någon rimlig anledning att utsätta hela den äldre befolkningen för nya förarprov eller teoriprov. Erfarenheter och vetenskaplig utvärdering från andra länder med återkommande kontroller av äldre förare har visat att generella kontroller inte är effektiva och att de ger låg utdelning i relation till kostnaden.
I Sverige har sedan mitten av 1940-talet ansvaret åvilat läkarna att i den normala patientkontakten även göra en körkortsmedicinsk bedömning. Ett flertal utredningar har visat att så inte har gjorts och inte heller görs nu för tiden. Läkarbristen, med långa väntetider och köer till vårdcentralerna etc., gör att läkarna lågprioriterar körkortsmedicinska bedömningar, i den mån de inte aktivt undviker dessa på grund av avsaknad av körkortsmedicinska kunskaper eller önskan att inte riskera en god patient–läkar-relation.

En körkortsmedicinsk bedömning är en grannlaga uppgift som ställer krav på såväl rättssäkerhet som kunskap hos undersökande läkare. Därför bör trafikmedicinska enheter finnas på regionsjukhus, eller motsvarande, och mer kvalificerade trafikmedicinska centrum på de medicinska universiteten, eller motsvarande, för att avlasta läkarna från komplicerade beslut som de ofta saknar kunskaper för att kunna fatta. I den medicinska grund- och vidareutbildningen av läkare bör det finnas obligatorisk undervisning i körkortsmedicin liksom att de körkortsmedicinska kunskaperna bör prövas i examinationen.

EU-direktiven i körkortsfrågor medger att körkort kan förses med olika former av villkor, exempelvis ”gäller endast under körning i dagsljus” eller ”gäller endast inom en radie av x km från bostaden”. Det finns i dag ingen vetenskaplig forskning, än mindre några resultat, där man kan utvärdera olycksrisken hos förare med olika former av sviktande hjärn- eller synfunktion i relation till deras bilanvändning. Sådan forskning är absolut nödvändig för att man skall kunna visa att man inte försätter en körkortsinnehavare i en situation med oacceptabel olycksrisk genom nämnda villkor.

Frågor om äldre körkortsinnehavare berör ett stort antal områden, och många av de berörda är relativt dåligt informerade om vad som kan hända med körförmåga, uppmärksamhet m.m. när man åldras. Det är därför mycket angeläget att det finns lättillgänglig information, som t.ex. kan utarbetas av Vägverket i samarbete med trafikmedicinska centrum.

Så mer och bättre forskning och information behövs beträffande äldre bilförare.

torsdag 20 maj 2010

Hörapparater - igen

Först vill jag tacka Marianne Åhman för din kommentar till mitt tididgare inlägg. Blir jag invald i landstinget i höst kommer detta att bli en prioriterad fråga för mig.

Jag har tagit upp frågan med Folkpartiets handläggare i landstinget, Cecilia Carpelan. Hon berättar att hälso-och sjukvårdsnämnden är på gång att fatta beslut om vårdval för basal hörselrehabilitering, dvs hörapparatutprovning. Det finns sedan tidigare fritt val av hjälpmedel vilket innebär att man kan välja apparat mot en tilläggskostnad.

Köerna och väntetiderna har blivit mycket kortare vilket framgår av Vårdguiden.

Men fortfarande blir det inte lika enkelt som att köpa glasögon!

tisdag 18 maj 2010

Lidingöborna oroas av oppositionens krav på återinförd fastighetsskatt

Nu har Lidingöliberalerna startat sin kampanj inför höstens val. Varje fredag och lördag finns vi i Lidingö Centrum med vår cykelkärra lastad med information och godis för att prata med lidingöborna. Detta är mycket uppskattat. Vi folkpartister får många kloka och viktiga synpunkter. Ett orosmoln för dem är är vad som händer om den rödgröna oppositionen får bilda regering.

Det förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gett om höjd fastighetsskatt skulle drabba många villaägare på Lidingö enligt Dagens Nyheter och Lidingö Tidning. Enligt förslaget får villaägare med hus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor betala skatten på 1 procent av taxeringsvärdet ö ver det beloppet. På Lidingö är över hälften av alla villor berörda.

Alliansen gick till val på att avskaffa den förhatliga fastighetskatten. Och så har också skett. Men det finns anledning för lidingöborna att oroa sig för ett maktskifte. Jag ska göra allt jag kan för att förhindra detta.

söndag 16 maj 2010

Hörapparater måste bli lika lättåtkomliga som glasögen

Jag har nu nått det skede i livet där jag behöver hörapparat. Det gäller inte bara mig har jag märkt. Många 65+ har samma behov.

Men varför måste det vara så besvärligt att få en hörapparat?

Glasögon köper jag hur lätt som helst hos en optiker som prövar min synstyrka, fixar glas och bågar. Det finns massor av optiker i stan. Någon lång väntetid handlar det inte om.

Varför inte göra hörapparater lika lättåtkomliga t.ex genom att kombinera en optiker med en audiolog? Och som kan ge oss möjligheter att välja utformning på våra hörapparater. Jag vill ha en som ser ut som ett smycke i örat.

onsdag 12 maj 2010

Vill lidingöborna fortfarande ha euron?

I dag är det säkert många av dem som röstade nej till euron som anser sig ha fått vatten på sin kvarn. Se hur det kan gå. Och det är lätt också för en europositiv person som jag att instämma att det är skönt att Sverige just nu inte är med i valutasamarbetet.

Förhoppningsvis kommer den ekonomiska hjälpen till Grekland från EU och IMF, den internationella valutafonden, att bidra till att skärpa kontrollen av hur pengarna används. Man kan ju undra hur det det ekonomiska moraset i Grekland kunde gå så långt. Och vad händer i Spanien och Portugal?

Ett av mina riksdagsuppdrag som jag verkligen gillar är platsen i riksdagens EU nämnd. I dag infann sig finansmininster Anders Borg inför förhandlingarna mellan EUs finansmininstar i Bryssel nästa vecka. Han informerade om regeringens linje rörande en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism, SPV, som upprättats för att kanalisera ytterligare lån från EU länder till euroländer.

Regeringen tänker inte gå med i SPV men kan överväga att delta i enskilda stödprogram.

Det är en klok linje regeringen driver. Men framför allt måste man driva på så att övervakningen av dem som får lån inte schabblar bort pengarna. Nu pågår arbete med att ta fram förbättrade kontrollmekanismer. Sverige kan inte stå utanför detta arbete.Vi är ju trots allt med i EU.

I forlkomröstningen om Sveriges eventuella anslutning till valuta unionen röstade en övervägande del av lidingöborna ja till euron. Skulle man idag vara lika positiv? Jag är tror inte det. Men det är läge att ta uppf rågan när jag och mina folkpartistiska kamrater går i Lidingö Centrum på fredagar och lördagar.

fredag 7 maj 2010

Befria Dawit Isaak


För snart nio år sedan yttrade sig Dawit Isaak i frihetens namn och för det har han fått betala ett högt pris. Han sitter fortfarande fängslad i eritreanska fängelshålor. Den tysta diplomatin helt misslyckats. Jag höll därför ett tal på Yttrandefrihetens dag, den 3 maj, på Sergels Torg för att påminna om den fängslade svenskeritrianske journalisten Dawit Issak. Denna manifestation hölls runtom i landet och arrangerades av Riksdagens tvärpolitiska nätverk för Dawit Isaak i samarbete med Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Jag tänker inte minst på hans familj. Det är dags att Sverige kräver att Eritrea omedellbart släpper Dawit Isaak fri och låter honom återförenas med sin familj i Göteborg. Jag hoppas innerligt att jag slipper behöva tala en gång till på Yttrandefrihetens dag nästa år.


Fotograf: Jonathan Rieder Lundkvist