torsdag 29 oktober 2009

Asylsökande hör inte hemma i häkten

Härom veckan besökte jag tillsammans med Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitike talesman, Kronobergshäktet i Stockholm. En av de frågor personalen där uppmärksammade oss på var den kopiösa ökningen av så kallade utlänningsfall. I vissa fall handlar det om personer som har dömts för brott, och då hamnar i häkte i väntan på utvisning.
Men det finns också utländska medborgare som hamnar i häkte under långa perioder utan att vara dömda, eller ens misstänkta för brott. Det är asylsökanden som Migrationsverket av "säkerhetsskäl" har valt att skicka till häktet.
Det finns ingen officiell statistik på hur många fall det rör sig om, men en rundringning som DN har gjort visar att Migrationsverket under första halvåret placerade 128 personer som inte begått något brott i häkte. På Kronobergshäktet fick vi höra om en av dessa personer, som fick tillbringa 22 månader i en cell på 7 m2.
De vanligaste skälen till att asylsökanden hamnar i häkte är rymningsförsök eller utåtagerande beteende. Ibland handlar det också om självmordsbenägenhet. Att bli utvisad är ofta en traumatisk upplevelse, och att vissa människor då reagerar med aggressivt beteende, försöker rymma eller till och med försöker ta livet av sig är inte så konstigt. Men att då placera dessa människor i häkten, där man ibland är isolerad i 23 av dygnets 24 timmar i en cell stor som ett ordinärt badrum är så fel det kan bli.
Häktet är en synnerligen dålig plats för människor som mår dåligt, men inte har begått brott. Migrationsverket kan inte få fortsätta använda häktet som en avstjälpningsplats och regeringen måste därför titta närmare på den här frågan.

tisdag 27 oktober 2009

Bort med snuset i skolmiljön

Idag är enligt lagen rökfritt som gäller i barn-och ungdomsmiljöer exempelvis i skolor, på skolgårdar etc. Däremot sägs inget om snusfria miljöer för barn och ungdomar.

Ett effektivt preventionsarbete har lett till att rökningen idag minskar bland våra barn och ungdomar. Men dessvärre kan vi se en motsatt trend vad gäller snusning. Framför allt har kvinnorna ökat sin andel. Den högsta andelen snusare återfinns i de yngre åldersgrupperna.

Vilka biverkningar som snuset ger har länge varit dolt i mörker. Dagens forskning visar dock alltmer att snuset inte är ett harmlöst medel utan påvisar en allt större negativ påverkan på kroppens funktioner och organ. Snus innehåller ca 2 500 kemiska ämnen varav en del är förbjudna i våra andra miljöer men inte i munnen. Nikotinmängden i snus är hög och en dosa snus kan jämföras med ca 75 cigaretter i nikotinmängd. Nikotinets kraftigt beroendeframkallande verkan är väl känd.

I svenska skolor finns ingen begränsning för snusning enligt lag. Det är alltså full lagligt att använda drogen nikotin både i lektionssalen och på skolgården. Elever och lärare snusar under lektionstid.Det finns en stor risk att snusningen inom kort kommer att skapa stora folkhälsoproblem om inte preventiva åtgärder sätts in. Därför bör tobakslagen utökas för att säkerställa snusfria barn och ungdomsmiljöer. Detta har jag motionerat om i riksdagen.

torsdag 22 oktober 2009

Jehåvasjävlen

Jag är fascinerad av religiösa sekter och har därför med intresse läst Henrik Pettersson upplevelse av att växa upp i en familj som tillhör Jehovas vittnen. I Jehåvasjävlen (Forum) skildrar han sin fridfulla uppväxt i denna stängda sekt och sedermera sitt avståndstagande. Att tillhöra en sträng religiös rörelse innebär för många, liksom för de övriga i hans familj, en trygghet. Man vet att man är på rätt sida när Harmagedon kommer.

Gradvis kommer Henrik att ifrågasätta medlemmarna i sekten och de hårda krav de ställer på lydnad och livsstil. Och när han som tonåring träffar Emma, också hon ett vittne men ett rebelliskt sådant, dras han alltmer till en tillvaro utanför rörelsen. Han och Emma vill lena som andra ungdomar.

Efter krånglig kärlekshistoria med Emma bestämmer han sig för att fara till USA för att pröva lyckan som manusförfattare.

Jag är inte odelat positiv till boken. Intressant, javisst, men rätt rörig. Jag önskar att författaren skrivit den ännu mer personligt, helst i jag form och i rakare tidsföljd. Fast jag vill gärna läsa fler böcker om religiösa böcker upplevda inifrån.

onsdag 14 oktober 2009

Rätt kvinna vann Livelihood Award

Right Livelihood Award, det alternativa Nobelpriset, kommer i år att gå till Catherine Hamlin som grundat Fistula-sjukhuset i Etiopien. Hamlin har ägnat femtio år till att behandla och bota fistula och har genom sitt arbete gett liv, hälsa och självkänsla tillbaka till tusentals av Afrikas allra mest utsatta kvinnor.
- Right Livelihood Award har gjort ett fantastiskt val genom att hedra en feministisk hjältinna som Catherine Hamlin. I en värld där barn föder barn och unga flickor som knappt blivit tonåringar blir mammor behövs kloka, modiga och beslutsamma läkare som Hamlin. Två miljoner kvinnor världen över lider av fistula, ett helvete som ofta uppstår när livmodern spricker på grund av att den gravida flickan inte vuxit färdigt eller på grund av långdragna förlossningar. Jag är mycket stolt över att Liberala Kvinnor under många år stött Catherine Hamlins arbete.
Det säger Birgitta Ohlsson, förbundsordförande för Liberala Kvinnor.
Liberala Kvinnor har det senaste året i en stor kampanj samlat in tusentals strumpbyxor Fistula-sjukhuset i Addis Abeba. I dag har Hamlins insatser vuxit till ett globalt expertcenter för botande av fistula och Liberala Kvinnor är sedan länge en av samarbetspartnerna.

Jag är tidigare styrelseledamot i den svenska insamlingsstiftelsen för Fistulasjukhuset och besökte då sjukhuset i Addis Abeba i Etiopien. Det var en stark upplevelse för mig. Jag gläds av hela mitt hjärta för att Catherine har fått denna fina utmärkelse. Jag hoppas hon orkar komma till Stockholm för att ta emot priset den 4 december. Läs om sjukhuset och stöd det. http://www.fistulasjukhuset.se/

torsdag 8 oktober 2009

Riksdagens absurda motionerande

Nu är riksdagens allmänna motionsperiod över.Under drygt två veckor får vi riksdagsledamöter motionera om allt mellan himmel och jord som rör riksdagen. Och det gör vi. Själv har jag väckt 18 motioner, somligt gammalt, somligt nytt. Nästan alla de motioner jag väckt tidigare år har avslagits och då gäller det att försöka igen. Jag är långt ifrån flitigast.

Varför dras vi då med i motionshetsen? För många gäller antalet, eftersom lokaltidningen hemma räknar hur många motioner länets olika riksdagsledamöter väckt. Det är mängden som gäller, innehåll och kvalitet tycks komma i andra hand. Ett år råkade jag väcka samma motion men med olika rubriker. Ingen upptäckte detta utom jag när jag efteråt städade skrivbordet. Så jag fick dra tillbaka den ena av dem.

Motionshetsen är absurd. Mitt förslag är att varje ledamot skulle få väcka endast egen motion under den allmänna motionstiden. Då skulle motionerna bli väl genomarbetade och många säkert intressantare än idag.

Ett alternativ kunde vara att ledamöterna får väcka motioner under hela året, så som man får göra i kommuner och landsting. En tredje möjlighet är ett system där ett visst antal motionsrätter lottas ut bland ledamöterna. Ett sådant system lär tillämpas i det engelska parlamentet.

söndag 4 oktober 2009

Stäng av mobilen i bilen

Jag läste en nyhetsartikel i DN 3 oktober om hur farligt det är att skicka sms när man kör bil. Man löper 23 gånger högre risk att krocka. Mobiltelefoner är farliga att använda i samband med all bil- och buss körning.

När man pratar i mobiltelefon vid bil – och busskörning måste man dela sin uppmärksamhet mellan körningen och samtalet. Man är därför inte lika koncentrerad på körningen och trafiken runt omkring.

Enligt Vägverket är även en förare som använder handsfree är i stort sett lika okoncentrerad som en förare som håller mobiltelefonen i handen. Reaktionstiden blir lika mycket längre och körningen lika ojämn som när man pratar i en handhållen telefon. Att prata i en mobil, även handsfree, i stadstrafik är förenat med mycket stor risk och bör därför undvikas helt

Handsfree innebär inte att du är mer koncentrerad på trafiken. Handsfree gör det lättare att prata längre, vilket ökar risken för en olycka. Handsfree innebär inte att föraren är mer koncentrerad på trafiken. Det kan snarare vara en falsk trygghet, eftersom många tror att det är säkert.

Vissa handsfree-anordningar kan dessutom innebära att telefonen och knapparna hamnar längre bort från föraren. Det blir svårare att träffa rätt knapp, eftersom de redan små knapparna på telefonen blir ännu mindre på avstånd när telefonen sitter i en hållare.

Ett samtal med en passagerare är visserligen lika krävande som ett mobilsamtal. Men det finns ett samspel mellan föraren och passageraren när de pratar med varandra. En passagerare är vanligen också koncentrerad på trafiken. I en svår trafiksituation ställer passageraren antagligen inte några frågor och förväntar sig inte ett omedelbart svar.

Att för en förare tala i mobil under körning är förbjudet i ett flertal länder. Det finns också länder som tillåter mobilprat för föraren endast om handsfree används, något som stämmer dåligt överens med forskning av Christopher Patten vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Därför bör ett förbud införas för alla motorfordonsförare att använda mobiltelefon under körning.