söndag 31 augusti 2014

Bygg nytt äldreboende på Lidingö

Lidingös pensionärsorganisationer, SPF Lidingöskeppet och PRO, vill se ett nytt äldreboende i Lidingö centrum. Det tycker vi i Folkpartiet är en utmärkt idé och ser gärna att Lidingöhem bygger. Idag köar hundratals lidingöbor till lägenheterna i Tor i Lidingö centrum, en tydlig signal från våra äldre att det är i centrum man vill bo.
I centrum är det nära till kommunikationer och affärer men också till kultur och restauranger som gör livet både lättare och roligare att leva på ålderns höst. Vi vill se vackra, funktionella lägenheter av hög kvalitet i ett boende som ger trygghet för dem som inte behöver heldygnsomsorg. Vi vill också värna parboendegarantin som innebär att äldre som lever tillsammans ska ha rätt att leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende.
Vi i Folkpartiet arbetar även för att en äldrevårdscentral, specialiserad på äldres vårdbehov, startar på Lidingö. Den skulle erbjuda trygg, specialiserad och nära vård för våra äldre.


Även publicerat på www.lidingosidan. Där finns även kommentarer till vår artikel.

torsdag 28 augusti 2014

Jämställda pensioner vid skilsmässaFler artiklar från Val 2014.

Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 1


Lidingösidan har ställt tre frågor till alla nio partier som ställer u…

"Inför extrastopp på nattbussarna"


Under sommarmånaderna är det ljust även när man kommer hem sent på kvä…

"Musik för hälsa och utveckling"


Att vi alla mår bättre av idrott är väl känt. Men även musiken har den…

"Oberoende ordförande krävs för Lidingöhem"


Vi anser inte att Björn Samuelson, M, utför sitt uppdrag för Lidingös…

FP: Bygg centralt för miljöns skull


Nu tävlar vissa partier om att bygga allra minst i Lidingö Centrum. Be…

(S) brandskattar Lidingö. Igen!


Om Socialdemokraterna vinner valet avser de att stimulera ökat byggand…

onsdag 13 augusti 2014

All vård måste bli jämställdNedanstående inlägg har publicerats i Lidingö Tidning 20140725


Kvinnor lever längre än män. De söker mer vård och drabbas oftare av psykisk ohälsa. Satsning på psykosociala insatser och psykiatri är därför viktig ur jämställdhetssynpunkt för både kvinnor men också för män.  Stockholms läns landsting har på Folkpartiets genomfört en massiv utbyggnad av psykosocialt stöd i primärvården genom "Första linjens psykiatri" och vi vill fortsätta att arbeta för en förbättrad psykiatri.


Sjukskrivningarna är inte jämställda.  En webbutbildning har tagits fram om bedömningar av sjukskrivningar, riktad till läkare.  Sjukskrivningsprocessen beskrivs ur ett genusperspektiv och risker för ojämställdhet lyfts fram. Dessa risker måste undanröjas.


Förlossningsvården i Stockholm får generellt goda betyg, men förbättringar och inte minst en utbyggnad behövs. Vi ser gärna fler barnmorskeledda enheter. Fler barnmorskor behövs och utbildningen ska byggas ut. Eftervård med hembesök av barnmorska förbättrar tryggheten och kvaliteten och underlättar ett jämställt föräldraskap. Valfriheten i förlossningsvården ska bevaras.


Läkemedelsförskrivningen är inte jämställd. Kvinnor och män behöver ibland olika, eller olika mycket läkemedelsbehandling. Genom det viktiga projektet Genusknappen får läkare information om det finns anledning att uppmärksamma könsskillnader i effekter av ett preparat.


Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men våldet mot kvinnor är ofta mer systematiskt och svårare. Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor uppdateras på Folkpartiets initiativ och utvidgas till att tydligt omfatta allt våld i nära relationer. Ett kunskapscentrum kring våld i nära relationer har startats. Detta viktiga arbete måste följas och tillförsäkras nödvändiga resurser. Män som utövar våld mot kvinnor behöver behandling. Sådan behandling måste sätts in snabbt.


Vi folkpartister ger oss inte förrän all vård är jämställd!
Amelie Tarschys Ingre, landstingskandidat (FP)
Lena Hallerby, landstingskandidat (FP)
Helena Bargholtz, kandstingskandidat (FP)