onsdag 23 oktober 2013

Satsa på ambulanssjuksköterskorna.Det är viktigt att utveckla ambulanssjuksköterskans roll. Sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning för att kunna göra självständiga bedömningar och sätta in rätt vårdåtgärder utanför sjukhus.

 Här är samverkansprojektet Akademiska ambulansen betydelsefullt. Det genomförs i samverkan mellan landstinget, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola, de lärosäten som bedriver ambulanssjuksköterskeutbildning i Stockholm.

Men Akademiska ambulansen är inte som det kanske låter en träningsambulans för studenter utan ska möjliggöra utveckling och kvalitetssäkring inom prehospital sjukvård och stärka det patientnära arbetet.  

Det bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete rörande ambulanssjukvården i Stockholms län i syfte att kunna erbjuda patienterna rätt vård på rätt nivå. Den patientnära forskningen och den prehospitala vården förstärks genom projektet den Akademiska ambulansen.

Inom landstinget finns också läkare på SoS Alarm som kan medverka i bedömningen av patienternas tillstånd. Ambulanssjuksköterskan och läkarens gemensamma bedömning gör det möjligt att se till att patienten hamnar på rätt vårdnivå. Det behöver inte alltid vara en akutmottagning.

Av stor vikt är därför en doktorsavhandling av Veronica Vicentes doktorsavhandling, där hon utvecklar en metod som innebär at äldre transporteras direkt till specialistklinik, t.ex. geriatriken och inte behöva ske via akuten. Det är efterlyst av många.

Det är helt uppenbart att ambulanssjuksköterskorna spelar en viktig roll när det gäller ambulanssjukvården och utvecklingen av den. De är ju specialistsjuksköterskor med ambulanssjukvård som specialitet. Jag har sett att det råder brist på sådana i dag och större lär den väl bli när ambulanssjukvården byggs ut. Därför hoppas jag att den satsning som landstinget gör, på Folkpartiets initiativ, på vissa grupper av specialistsjuksköterskor inom en snar framtid också kommer att omfatta ambulanssjuksköterskor. Den planerade översynen av hur landstinget kan göra det mer attraktivt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig kommer förhoppningsvis att också omfatta ambulanssjuksköterskor.

Det är spännande och viktiga saker på gång inom ambulanssjukvården, som kommer att påverka hela den framtida sjukvården.
 
(Detta inlägg gjorde jag igår vid landstingsfullmäktiges möte då ambulanssjukvården debatterades).

.

 

 

 

fredag 18 oktober 2013

Skönt att slippa en folkomröstning om Centrum-Torsvik på Lidingö

Nu är det klart att det inte blir någon folkomröstning om utvecklingen av Centrum-Torsvik. Det blev  en stundtals hätsk debatt om vilket av de fem planförslagen som skulle vara det bästa. Detta trots att det gjordes klart från kommunledningen att inget av förslagen var tänkta att genomföra fullt ut, utan bara vara underlag för fortsatta förslag.

Detta var förvirrande för många som tolkade planförslagen som färdiga förslag.

Att få fram ett bra underlag för en folkomröstning anser jag skulle vara ommöjligt och har därför hela tiden varit skeptisk till en folkomröstning. Inte bara detta är ett problem. Det gäller också att få tillräckligt många att delta i en folkomröstning för att en ska få legitimitet.

Men efter remissomgången rörande planerna framstår det klart att lidingöborna inte vill ha några stora drastiska förändringar. Alliansen i Lidingö stadshus, M,FP,KD, accepterar detta och därför kommit överens om att inte lägga fram ett förslag om folkomröstning.

Skönt tycker jag och flera andra folkpartister. En omröstning skulle ha ägt rum den 25 maj 2014 samtidigt med valet till Europaparlamentet. Nu kan vi koncentrera oss på EU-valet.

torsdag 3 oktober 2013

Intervju i Expressen ang Birgitta Ohlssons framgång i Folkpartiets provval


I går intervjuades jag av Expressen med anledning av att Birgitta Ohlsson vunnit Folkpartiets i Stockholms stad provval till riksdagen.

Så här blev intervjun.


Bargholtz :Kampanj kan ligga bakom stödet
Folkpartiets provval visar att medlemmarna i Stockholm ger större stöd till EU-minister Birgitta Ohlsson än till partiledaren Jan Björklund.
Landstingsledamoten Helena Bargholtz menar att en kampanj från Liberala kvinnor kan ligga bakom.
– Det är ingen hemlighet att det finns kritik mot Jan Björklund och partiledningen mot att vi inte lyfter jämställdhetsfrågorna bättre. Vi måste bli bäst på dem igen, säger hon till Expressen.se.
Helena Bargholtz är landstingsledamot i Stockholm, samt före detta riksdagsledamot och ordförande för Liberala kvinnor. Hon tror att en röstkampanj från hennes just Liberala kvinnor kan ligga bakom Birgitta Ohlssons seger över självaste partiledaren.
– Jag är inte ett dugg förvånad. Hon är väldigt populär, väldigt duktig och hon står för grundläggande värderingar för oss kvinnor i Folkpartiet, säger hon.

"Ingenting är självklart"

Hon menar att det inte är någon hemlighet att det finns kritik mot Jan Björklund och partiledningen mot att jämställdhetsfrågorna inte förs fram.
– När man tittade på de som kandiderar till riksdagen så var två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Och Liberala kvinnor har gått ut med en kampanj för att rösta just på kvinnor, säger hon.
Kan det vara början på en förändring i partiet?
– Ja, jag hoppas det. Nu ska vi ha ett landsmöte om några veckor och jag hoppas att vi markerar att vi är det bästa jämställdhetspartiet.
Kan Birgitta Ohlsson komma att nomineras före Jan Björklund?
– Det tror jag inte. Hon kommer säkert att stå på andra plats. Men valberedningens förslag kommer bli att partiledaren står överst.
Är det självklart?
– Ingenting är självklart i politiken. Det är klart att det skulle vara en markering mot partiledaren om han inte skulle stå överst, säger Helena Bargholtz.