lördag 20 februari 2010

Jämställdheten på Lidingö kan bli bättre

Sverige är i en internationell jämförelse ett väldigt jämställt land och Lidingö är i en nationell jämförelse en väldigt jämställd kommun. Men på en viktig punkt haltar statistiken även för lindingöborna och det är fördelningen av föräldradagarna. För att stimulera fler pappor att i högre utsträckning stanna hemma med sina nyfödda har alliansregeringen därför infört en jämställdhetsbonus.

I dagarna skickar försäkringskassan ut brev till de 12 000 föräldrar som har rätt att få regeringens jämställdhetsbonus. Det är glädjande att så många föräldrar valt ett mer jämställt uttag ur föräldraförsäkringen. Samtidigt är det fortfarande en bra bit kvar till en jämn fördelning av dagarna, då mammorna under 2009 tog ut 78 procent av föräldradagarna medan papporna tog ut 22 procent.

Socialdemokraterna vill ha en tredelad föräldraförsäkring. Alliansregeringen har i stället valt att införa en jämställdhetsbonus som morot. Bonusen betalas ut om båda föräldrarna har tagit ut minst 60 dagar av föräldrapenningen och uppgår som mest till 13 500 kronor. Vem som stannar hemma med barnen avgörs i vissa familjer av ekonomiska faktorer. Den med högre lön, oftast mannen, stannar kvar på jobbet. Nu har även dessa familjer bättre möjlighet att välja en jämställd start på föräldraskapet.

Folkpartiet tror på att uppmuntra föräldrarnas fria och jämlika val. I dagsläget betalas jämställdhetsbonusen ut i efterhand och konstruktionen är krånglig. Det vill folkpartiet ändra på under nästa mandatperiod. Ett mer jämställt uttag ska märkas direkt i plånboken. Det ger föräldrarna bäst möjlighet att själva välja en jämställd fördelning av föräldraledigheten.

tisdag 16 februari 2010

Skatte(S)mäll för Lidingös pensionärer

Mona Sahlin försöker locka pensionärer med billiga poäng, som går ut på att pensionärerna betalar för hög skatt och att socialdemokraterna ska sänka skatten om de kommer till makten. Samtidigt ska andra skatter höjas, men bara för ”de rika”.

Men socialdemokraterna slarvar med sanningen om sin politik. Deras olika skatteförslag innebär för många pensionärer, särskilt i storstadsregionerna, stora skattehöjningar som långt ifrån enbart drabbar”de rika”.Tvärtom kan det med (S) politik bli väsentliga skattehöjningar även för pensionärer med måttliga pensionsinkomster.

Socialdemokraterna vill till exempel återinföra förmögenhetsskatten. Det kommer främst slå mot vanliga villaägare. De som har förmögenheter som är större än 2,5 miljoner kronor ska betala en (1) procent av denna förmögenhet per år i skatt. I förmögenheten inräknas även taxeringsvärden på hus minus eventuella lån.

För en pensionär som köpte sin villa för ett par decennier sedan och som amorterat av lånet kan den nya förmögenhetsskatten innebära en rejäl skattesmäll. För en villa med ett taxeringsvärde på 3 miljoner kronor innebär (S) förmögenhetsskatt en årlig skatteökning på 5 000 kronor. Vid ett taxeringsvärde på 4 miljoner och återbetalade lån blir skattehöjningen 15 000 kronor/år.

I Lidingö finns det runt 7000 villor med taxeringsvärde över 2,5 miljoner kronor. Många av dessa bebos av äldre som ägt huset under lång tid och som betalat av lånet för att trygga sin ekonomi på äldre dar. Dessa kommer nu att straffbeskattas.

Utöver detta vill (S) även att fastigheter med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska beläggas med höjd fastighetsskatt. Ägare ska, ovanpå dagens fastighetsskatt och den återinförda förmögenhetsskatten, betala ytterligare en (1) procent i skatt på det taxeringsvärde som överstiger 4,5 miljoner kronor.

Som om detta inte var nog vill oppositionen höja skatten för alla som arbetar, samt i många kommuner och landsting höja skattesatserna. När socialdemokraterna talar om att det är "de rika" som ska få högre skatt stämmer det inte. Det blir många, många fler - inte minst många äldre.

torsdag 11 februari 2010

Stötta de iranska frihetskämparna!

I eftermiddags talade jag på Mynttorget utanför riksdagen med anledning av Irans nationaldag.
Detta sade jag.

Vänner, Dostan Salam!

Det iranska folket törstar efter demokrati. De behöver folkvalda företrädare som speglar folkets vilja och söker närmare kontakt med omvärlden. Och ett val som vinns genom censur, arresteringar och våld mot oliktänkande kan aldrig räknas som ett demokratiskt val i något land. Politiska fångar måste släppas, attacker mot reformanhängare måste upphöra och medier måste få verka fritt.
Vi måste göra allt vi kan för att stötta frihetskämparna. Mahmoud Amadinejad har som president fortsatt en politik som gör Iran till en av världens värsta förtryckardiktaturer. Diktaturen är ett faktum. Avrättningar, omänskliga straff och godtyckliga frihetsberövanden förekommer slentrianmässigt. Brotten mot mänskliga rättigheter haglar, kvinnor tvingas till ofrihet. Homosexuella dödas bara för att de älskar en person av samma kön. Det kärnvapenprogram som den religiösa diktaturen håller på att utveckla gör staten till en fara för oss alla samtidigt som de göder ett terrorinriktat klimat i regionen, då de finansiellt stödjer terrororganisationer.
För oss liberaler spelar det inte någon roll om diktatorn heter Fidel Castro på Kuba, Robert Mugabe i Zimbabwe, Hu Jintao i Kina, Aleksandr Lukasjenko i Vitryssland eller för den delen Mahmoud Ahmadinejad i Iran. För liberaler är det egalt om diktaturen ligger tusen mil härifrån eller i grannlandet. Vi liberaler vägrar att acceptera diktatur, valfusk och övergrepp oavsett land. Det finns bara ett styrelsesätt som är värdigt fria medborgare. Det heter demokrati. Ett annat Iran är möjligt. Iran skulle kunna vara ett fantastiskt framtidsland! En ung ofta välutbildad befolkning, dynamisk kultur och stor teknikpotential skulle kunna göra huvudstaden Teheran till Mellan Österns eldorado. Men aldrig så länge som diktatorer som Mahmoud Ahmadinejad, religiösa ledare som ayatollah Khamenei eller det mäktiga Väktarrådet tvingar sig kvar vid makten genom våld. Det är inte västvärldens frihetsrevolution som pågår på Teherans gator just nu.
Det är inte vi som kämpar med livet som insats för friheten. Det är modiga iranier som själva kräver att få tycka, tänka och tro fritt. Men det är vår moraliska plikt som svenska liberala politiker att inte tiga, sitta still i båten eller passivt vänta och se. Det minsta vi kan göra är att visa tydlig, tidig och trofast solidaritet med det iranska folkets rätt till demokrati. I dagens medietäta samhälle kan ingen säga att vi inte vet vad som pågår på Teherans gator i juni. Därför får vi inte vara tysta. Därför stöttar vi aktivt frihetskämparna i Iran!

Zende bad azadi! (Frihet åt folket!)

torsdag 4 februari 2010

Stoppa människohandeln, vår tids slaveri.

Regeringen arbetar nu med ett förslag för att förbättra lagstiftningen när det gäller människohandel. Det är välkommet. Brottet människohandel introducerades i 1998 års parlamentariska sexualbrottskommitté där jag ingick som ledamot. Jag har konstaterat att lagstiftningen varit otillräcklig, vilket jag befarade redan när den antogs. Därför är det bra att den nu föreslås omarbetas för att fler ska kunna fällas för detta avskyvärda brott. Beviskraven ändras så att det ska bli lättare att åtala handlarna. Fokus måste flyttas från kvinnorna till handlarna.

Människohandel är vår tids slaveri. Människor köps och säljs för att tvingas in i prostitution, tiggeri eller annat som kan ge snabba pengar I de allra flesta fall ligger organiserad brottslighet med bakom denna brutala verksamhet, och de beräknas tjäna 50 miljarder varje år på denna grymma handel med människor.

Enligt Europol utgör handeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för den organiserade brottsligheten, och FN uppskattar att upp till fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är utsatta för människohandel varje år.

Alliansregeringen, med Folkpartiets Nyamko Sabuni i spetsen, har redan gjort stora insatser med handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Det svenska ordförandeskapet i EU har under förra halvåret prioriterat kampen mot människohandel högt. Vi har bland annat drivit igenom en åtgärdsplan som förbättrar samarbetet med länder utanför unionen, och drivit på för at utveckla det brottsförebyggande arbetet, brottsofferskyddet och brottsbekämpningen. Med Lissabonfördraget, som nu äntligen har trätt i kraft kan EU:s brottsbekämpning dessutom vässas rejält.

Med två starka kvinnor Cecilia Malmström som EU kommissionär och Birgitta Ohlsson som svensk EU minister har Sverige ett guldläge när det gäller att bekämpa människohandeln, vår tids slaveri. Cecilia har redan lovat att göra detta till en av sina huvudfrågor och jag är övertygad om att också Birgitta kommer att göra det.

måndag 1 februari 2010

Iran kränker mänskliga rättigheter för baha´ier

Medlemmar i den religiösa rörelsen Baha´i , som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet, tolereras inte av den iranska regimen. De förföljs och diskrimineras av religiösa skäl. Bahaíröreösen har över ca 300,000 medlemmar och är den största religiösa minoriteten men erkänns inte som sådan av regimen. Förtryck och förföljelse mot dem hårdnar och deras mänskliga rättigheter kränks på en rad olika områden. Detta har ökat sedan 2005. Nu är flera anhängare fängslade på godtyckliga grunder..

FN och en rad internationella organ har fördömt den iranska regimens kränkande behandling av bahaierna.

Ett skäl till den iranska regimens förföljelse är att denna religiösa grupp varken bekänner sig till islam eller kristendomen. Man bekänner sig till en helt egen religion. Regimen fruktar tydligen bahaíerna på samma sätt som den kinesiska regimen fruktar falun gångare.

Jag träffade häromdagen representanter för Svenska Bahaísamfundet. Jag lovade att i riksdagen ta upp deras problem. Även om jag som kristen inte delar deras tro är det viktigt att ständigt bevaka att mänskliga rättigheter i form a bl.a. rätten till sin tro inte kränks.

Appropå Iran så hörde jag av en iransk partikamrat att exiliranier hoppas att den iranska regimen ska falla den 11 februari, den iranska nationaldagen. Jag har lovat att tala på Mynttorget utanför riksdagen på eftermiddagen i den stora planerade demonstrationen.