söndag 29 november 2009

Trevligt att vara folkpartist i dessa dagar

Jag får ideliga gratulationer till regeringens nominering av Ceciliua Malmström till ny EU kommissionär. Och att hon är föreslagen för en riktigt tung portfölj gläder många, uppenbarligen inte bara folkpartister.
Jag är naturligtvis stolt och glad över Cissis framgångar. Att hon kommer att få ta sig an polissamarbete, droger, gränskontroll-och migrationsfrågor är ett resultat av Sveriges framgångar med det s.k Stockholmsprogrammet som nu är nästan i hamn i EU. I mitt uppdrag i riksdagens justitieutskott har jag följt arbetet med den rättsliga delen av programmet.
Polissamarbetet inom EU måste bli mycket bättre än idag. Över 1000 kriminella grupperingar verkar inom EU, enligt Europol. Folkpartiet vill därför ha ett europeiskt FBI, en gemensam operativ polisstyrka med stora befogenheter. Konstigt nog vill inte andra medlemsländer ha detta. Och Cecilia måste som kommissionär arbeta för hela Europas intresse. Den svenska regeringen nöjer sig med att tala om en gemensam europeisk polis med stora befogenheter. Det återstår att se hur långt det räcker.

torsdag 26 november 2009

Förpassa våldet mot kvinnor till historien

I går uppmärksammades FN:s dag mot våld mot kvinnor bland annat av UNIFEM, där jag är med i styrelsen, med en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm.
Min partikamrat Jenny Sonesson, ordförande f ör Liberala Kvinnor i Stockholm höll ett underbart och gripande tal. Hon sade bla. följande.
Låt oss denna dag skänka en tanke till en ung siciliansk flicka som levde och dog för länge sedan. Till hennes minne tänder vi om några veckor ljus när mörkret är som svartast på året. Vad många inte vet är att helgonet Lucia var offer för våld. Hon levde i Syracusa på Sicilien i Italien under 300-talet e.Kr. En försmådd friare såg till att Lucia dömdes att bli prostituerad på en bordell. Lucia vägrade. Hon avrättades med ett svärdshugg och det är därför Lucia i våra dagar bär ett vackert rött sidenband runt midjan.
Våldet mot kvinnor är gammalt. Låt oss tillsammans förpassa våldet mot kvinnor till historien.
Mörkertalet när det gäller våld mot kvinnor är stort vet jag av egen erfarenhet efter att ha arbetat som socialsekreterare och suttits styrelsen för Alla Kvinnors Hus som är Stockholms största kvinnojour. Uppskattningsvis polisanmäls bara två brott av tio.
Vi måste föra ut frågan i ljuset. Skamkänslor får brottsoffer att avstå från att polisanmäla. Vi måste tillsammans lägga skammen där den hör hemma – hos förövarna.
Att bli våldtagen upplever många som något av det mest skrämmande som de kan tänka sig. Tanken "det kunde ha varit jag" får många kvinnor att begränsa sina liv. Att bekämpa vissa mäns våld mot kvinnor ska inte betraktas som ett krig mellan könen. Det är en fråga om barbari eller civilisation. Hur högt frågan prioriteras är en värdemätare på graden av civilisation i vårt samhälle. Vi vill ofta stoltsera med att Sverige är världens mest jämställda land. Men så länge kvinnor inte kan garanteras kroppslig integritet kan vi knappast kalla vårt samhälle jämlikt.
Problematiken kan inte betecknas som ett särintresse eller en perifer fråga. Den skär rakt in i hjärtat av vår demokrati. Det handlar om den mest grundläggande rättigheten av alla: att ha självbestämmanderätt över sin kropp och möjlighet att skydda den mot kränkningar.
Våldet mot kvinnor är gammalt. Låt oss tillsammans förpassa våldet mot kvinnor till historien!

lördag 21 november 2009

Gårdsförsäljning av vin hestsar upp Folkpartiets landsmöte

Debatten har rasat på Folkpartiets landsmöte i Växjö om gårdsförsäljning av vin skall tillåtas. Hur påverkar det möjligheterna att behålla Systembolaget? Skulle EU anse det vara illojal konkurrens om gårdar får sälja enbart sitt eget vin? Debattläget var jämt för och emot gårdsförsäljning. Flera talare fruktar att gårdsförsäljning medför att hela den svenska restriktiva alkoholpolitiken skulle raseras med ett tillstånd.

Själv är jag positiv till gårdsförsäljning men vill också värna om det svenska monopolet. Helst skulle jag se att gårdarna fick bli filialer till Systembolaget. Men det skulle förutsätta att gårdarna också är beredda at sälja annat vin än det egna.

Landsmötet beslöt i sin vishet att slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik och att avvakta utfallet av den rättsliga prövningen av den finska gårdsförsäljningen i EU domstolen. Om prövningen visar att gårdsförsäljningen av vin är förenlig med ett bibehållande av Systembolagets nuvarande försäljningsmonopol, kan Folkpartiet liberalerna öppna för att gårdsförsäljning av vin ska tillåtas också i Sverige.

torsdag 19 november 2009

Ja till tredelad föräldraförsäkring

"Nu lever Folkpartiet farligt!" varnade Expressens ledarsida 1991. Partiledare Bengt Westerberg hade "med dödsförakt" på landsmötet krävt att Folkpartiet skulle bli för en pappamånad. I dag är pappamånaderna okontroversiella. Nu är det dags att Folkpartiet röstar ja till en tredelad föräldraförsäkring på partiets kongress som hålls i Växjö 19-22 november. Fyra månader till vardera vårdnadshavare och fyra månader att dela fritt mellan föräldrarna. Det handlar alltså om att fördubbla antalet pappamånader.
Dagens föräldraförsäkring är en stor bov i Sveriges jämställdhetsunderskott. Det finns ett belagt samband mellan den tid kvinnor lägger ned på hem och barn och deras position på arbetsmarknaden mätt i karriärmöjligheter, inflytande och lön. Vi kan inte längre acceptera att den skattefinansierade föräldraförsäkringen tillåts konserverar gamla könsroller. Alla andra socialförsäkringar är knutna till individen. Fäder tar idag endast ut 21 procent av föräldradagarna.
Men innan pappamånaden infördes tog hälften av papporna inte ut en enda dag av föräldraförsäkringen. Föräldralediga pappor ges större möjlighet att knyta an till sina barn och vara mer delaktiga under hela deras fostran. Det innebär att män och kvinnor tar ett fortsatt mer jämställt ansvar för hem och barn, vilket Folkpartiet strävar efter. Pappamånader stärker fäder att våga ta ut föräldraledighet trots ovilliga arbetsgivare. Pappledighet är inte främst en ekonomisk fråga. Det är framförallt välutbildade pappor som är föräldralediga. Regeringens jämställdhetsbonus är utmärkt men den räcker inte om vi vill bryta uråldriga strukturer som hämmar individer av båda könen.
Kritiker invänder att det finns pappor som är olämpliga att vara föräldralediga, på grund av missbruk eller grov kriminalitet och givetvis finns det även mammor som av olika skäl inte klarar av föräldraskapet. I sådana fall ska det finnas möjlighet att fördela föräldraförsäkringen på ett annat sätt. Socialtjänsten skulle kunna utreda ärendet tillsammans med Försäkringskassan.
Socialdemokraternas kongress ställde sig nyligen bakom en tredelad föräldraförsäkring. De rödgröna kommer att driva kravet i valrörelsen nästa år. Folkpartiets och Alliansen akilleshäl är unga väljare och framförallt unga kvinnor. Över sextio procent av kvinnor mellan 18 och 34 år sympatiserar med något av de rödgröna partierna. Vi har inte råd att vända dessa framtidsväljare ryggen.
Liberalismens yttersta trohet är till individen. Liberaler har i alla tider varit ovilliga att tillskriva kollektiv, som familjen eller ätten, rättigheter. Den privata sfär en liberal frihet ska skydda är en individuell sfär och ingenting annat. Folkpartiet har en stolt historia när det gäller kampen för jämställdhet. Men idag finns det ingen skillnad mellan Folkpartiet, Centern och Moderaterna när det gäller visioner för jämställdheten. Vi liberaler kan inte vila på gamla meriter.
Politiker kan inte alltid ängsligt snegla i backspegeln efter opinionen. Då hade kvinnlig rösträtt och förbudet mot barnaga aldrig införts. Och Folkpartiet skulle inte vara för svenskt Natomedlemskap. Kongressombud, Jan Björklund och Nyamko Sabuni: våga vara lika visionära som Bengt Westerberg var på landsmötet 1991. Sverige behöver en tredelad föräldraförsäkring om vårt land ska bli jämställt!
Birgitta Ohlsson
Ordförande Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (FP)
Barbro Westerholm
Tidigare ordförande LK och riksdagsledamot (FP)
Helena Bargholtz
Tidigare ordförande LK och riksdagsledamot (FP)

onsdag 11 november 2009

Torskarna finns mitt ibland oss

Vi som bekämpar den globala människohandeln frågar oss ofta vem som är sexköpare. Det är torskarnas efterfrågan som upprätthåller den moderna slavhandeln. Svaret är att de finns mitt ibland oss. Åke Blomqvist har dömts till dagsböter sedan han försökt köpa sex av en minderårig flicka. Han är folkpartistiskt kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsfrågor i Huddinge kommun, den näst största kommunen i Stockholms län.
Åke Blomqvist uppger själv att han via en sajt på Internet beställt en prostituerad: "Jag fick kontakt med en man som kom hem med en tjej mitt på dagen. Jag betalade 1 500 kronor för henne men uppfattade aldrig att hon var minderårig". Enligt Ing-Marie Hägglund, kriminalinspektör vid polisens kommission mot människohandel, har flickan erkänt att de hade sex. Ärendet ingår i en stor kopplerihärva där flera unga flickor utnyttjats av äldre män.
Folkpartiet liberalerna och Liberala Kvinnor står upp för sexköpslagen och har ett starkt engagemang för att prostitution och människohandel ska bekämpas. Handlingar sker utifrån de värderingar vi har. Det är tydligt att Åke Blomqvist inte delar de värderingar som vårt parti bygger på. Människokroppen är inte en handelsvara bland andra.

Detta skriver jag tillsammans med Birgitta Ohlsson och Jenny Sonesson i en debattartikel i Aftonbladet. Läs hela artikeln http://www.aftonbladet.se/debatt
Kommentera den gärna.

tisdag 10 november 2009

Åke Blomqvist - jag är så besviken på dig

Jag har känt Åke Blomqvist, kommunalråd i Huddinge, som en klok och sympatisk folkpartistisk kollega. Att då få veta att han försökt köpa sex av en ung kvinna gjorde mig så besviken. Enligt intervjuer i media tycks han skyllt ifrån sig att han inte visste att hon var minderårig. Men att det är förbjudet att köpa sex av någon oavsett ålder tycks inte bekymra honom. Han kan väl knappast vara omedveten om att det är olagligt oavsett om hon är fjorton eller hundra. Han hade bställt hem henne på dagtid. Jag undrar om hon var ett offer för människohandel? Och har ett kommunalråd tid att ägna dagen åt sexköp?

Saken blir inte bättre av att Åke också är en tung kyrkopolitiker och representerar Folkpartiet bl.a. på kyrkomötet. Kan han sitta kvar? Det tycker inte jag. Även om han uppger att han ångrar sig. Men det gör väl de flesta som åker fast för ett brott.

söndag 8 november 2009

I en annan del av Bromma

Jag har inte läst något av Martina Haag tidigare, men hört att hon skall vara kvick och underhållande. Kanske skulle jag inte börjat läsa henne med boken I en annan del av Bromma (piratförlaget) för så särskilt kul är den inte, undantaget några lustiga incidenter.

Det handlar liksom i hennes tidigare Underbar och älskad av alla, om Bella, som är gift med den framgångsrike tevestjärnan Matte, far till hennes två små pojkar. Hon jobbar i receptionen på TV 4 utan några klara framtidsplaner. Hon undrar vad hon gjort med sitt liv. I boken droppas namn på existerande tevekändisar som passerar revy inför Bella. Jag gillar inte när man, som nu tycks ha blivit allt vanligare, blandar in faktiska människor i uppdiktade historier.

Visserligen är Bella 42 år, men för mig är boken snarast en lättläst och lättviktig flickbok. Är hon typen för en modern kvinna i yngre medelåldern? I så fall ska jag läsa Martina Haags tidigare bok om Bella.