lördag 30 april 2011

Barnaga måste förbjudas överallt

Jag är glad över att min partikamrat och demokratimininster Birgitta Ohlsson vill driva kampen mot barnaga i EU.
Läs Expressen här

Det är en kamp väl värd att föras. Många barn har vittnat om hur kränkande och förödmjukande det är att få smäll av sina föräldrar. Det framgår bl.a. av de undersökningar som Rädda Barnen gjort.

Under min period som ledamot i Europarådet var kampen mot barnaga i hela Europa min viktigaste fråga. Jag minns den heta debatten med anledning av den rapport jag presenterade. Somliga ansåg att det var en självklar rätt för föräldrar att få ge "kärleksfull aga"! Aga, som ofta är förstadiet till misshandel, kan aldrig vara kärleksfull.

Jag märkte när jag debatterade frågan att det finns stor förståelse för att barnagan måste bort. Det var bra att kunna hänvisa till de goda erfarenheter vi har i Sverige.
Allt fler länder har under senare år också följt det svenska exemplet. Men fortfarande har länder som England och Frankrike inte infört förbud. Det är skamligt!

FN har också tagit upp frågan i sin rapport om våld mot barn. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för Birgitta och alla oss andra som vill avskaffa barnagan.

torsdag 14 april 2011

Äldre före i akutsjukvårdskön

När jag häromdagen träffade äldre anhöriga fick jag frågan varför äldre sjuka ska behöva ta omvägen via aktuten. Det kändes bra att kunna svara att så är det inte längre.

Tack vare att Veronica Vicente, ambulans- och forskningssjuksköterska,tagit initiativ till en samverkansmodell mellan ambulanssjukvården och Stockholmsgeriatriken kan amulanserna nu köra äldre patienter direkt till den specialiserade vården när de behöver den- och de slipper ta omvägen via akuten.

Varje patient får ett bättre omhändertagande och redan har under ett år 1.400 patienter i Stockholmslandstinget berörts. Denna modell sparar både lidande, tid och pengar.

För sitt kloka initiativ får Veronica Vicente utmärkelsen landstingets Gyllne Äpple.

tisdag 12 april 2011

En stroke förändrar allt vad det är att vara människa

"Min man fick en stroke för 7 år sedan. Han har afasi och rörelsehandikapp och klarar sej med personlig assistans medan jag mer eller mindre gömt mej i jobbet. Ett sätt att fly från en jobbig situation. Jag är periodvis deppig och får allt svårare att finna nån glädje, det är så tungt att inte ha någon nära att prata med. I längden är våra samtal med jag-frågar-han-svarar otillräckliga för mej, jag blir ibland tokig på att vara den som är stark och ska klara allting. Ibland har jag perioder när livet löper lite lättare. Jag vill gärna utbyta tankar runt detta! Hur gör man för att orka finna sej i sitt öde?"

Detta har jag läst på hemsidan för STROKE-Riksförbundet.
Det beskriver mycket bra hur det är att vara anhörig till en strokedrabbad. I morse lyssnade jag på ett föredrag med medverkande från förbundet i Mötesplats centrum på Lidingö. De närvarande var drabbade anhöriga och samtliga var kvinnor.

Trettiotusen personer i Sverige drabbas av stroke varje år. Det innebär att en person drabbas var sjuttonde minut. Även om inget fall är det andra likt handlar det ändå om att en stroke förändrar allt vad det är att vara människa. Stroke är i hög grad de anhörigas sjukdom.

Ålder är en av riskafaktorerna för att drabbas. Det innebär att kvinnor kan drabbas dubbelt. Först när deras män får en stroke och sedan när de själva får en. Då är de ofta ensamstående.

Samhällets förväntningarna är större på kvinnor än på män att de ska ställa upp för sin partner. För kvinnor kan det innebära att de måste sluta jobba för att sköta sin sjuke man. Många lägger ett stort ok på sig själva och vet inte heller var man kan söka hjälp.

Här måste kommunens sociala insatser samordnas med sjukvården bl.a. att se till att det finns bra och trygga avlastningsmöjligheter för den strokedrabbade och hans anhöriga.

onsdag 6 april 2011

Trist tvekan hos Moderaterna om mobilförbud vid ratten

En av de frågor jag drev som riksdagsledamot var att förbjuda mobilanvändning när man kör bil. Då tyvärr utan framgång. Men nu tycks det ha lossnat, bl.a. tack vare idogt lobbyarbete av Gunilla Lindberg och Sven Arnström. De har på uppvaktat
trafikutskottets riksdagsledamöter och har t.o.m startat en hemsida
www.mobilstoppvidratten.se

När jag besökte riksdagen i går blev jag gratulerad av flera kollegor. Trafikutskottet hade nämligen den morgonen justerat ett betänkande som innebär krav på handsfree när man kör bil. Även mail, internet och gps-användning föreslås stoppas. Det som är mest farligt är att släppa blicken från vägen. Sverige är ett av de sista länderna i Europa, som ännu inte har en sådan lag. Det räcker inte menar många med den nuvarande lagen från 1951 om vårdslöshet i trafik. Lagen har inte fungerat.Försäkringsbolaget Trygg-Hansa visar i en undersökning att 42 procent av bilförarna läser eller skriver sms bakom ratten.

Därför blev jag så besviken när jag läste i morse att moderaterna stretar emot. Vaför undrar dagens ledare i Svenska Dagbladet. Läs den här
Det undrar jag också.