onsdag 31 mars 2010

Pensionärsmys i Rosenbad

Tre belåtna herrar myser över kaffe och kakor på DNs ledarasida idag. Mest myser finansminister Borg. Anledningen är naturligtvis regeringens löfte till pensionärerna om skattesänkningar i vårbudgeten.

De övriga herrarna, ordförandena Karl Erik Olsson SPF och Curt Persson PRO, har all anledning att vara nöjda. Deras påverkansarbete har varit framgångsrikt.

Jag tillhör dem som stöder förslaget om skattesänkningar för landets pensionärer. Det gör vi alla i folkpartiets riksdagsgrupp. Även om jobbskattevdragen kan motiveras anser vi att också pensionärerna bör få del av de bättre tider som nu är på gång.

Läs artikeln här

Rent egoistiskt kan jag se detta som en bonus. Jag får i likhet med pensionärer med arbetsinkomster både jobbskatteavdrag och sänkt skatt på min pension.

En viss oro hyser jag dock för att en förbättrad ekonomi för pensionärer i allmänhet leder till att kommuner och landsting lockas att höja avgifterna för vård och omsorg, som ju i så fall mest skulle drabba de äldre.

torsdag 25 mars 2010

Prostitution sker inte frivilligt

Justitiemininster Beatrice Asks utspel i förra veckan om färgade kuvert från polisen till misstänkta sexköpare väcker fortfarande debatt. Hon har tagit tillbaka sitt olycksaliga förslag med debatten fortsätter. Paulina Neuding, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, tar på Brännpunkt avstånd från justitiemininsterns uttalande och efterlyser åtgärder som visar sig vara verkningsfulla mot allvarliga brott. Rätt polisinsatser är den viktigaste åtgärden. Där håller jag med henne. Alliansen har satsats stort på fler poliser. Det är bra. Men poliserna måste arbeta effektivare och organiseras bättre. En polismyndighet istället för dagens nitton myndigheter är en viktig förutsättning.

Men jag håller inte med Paulina Neuding när hon klagar över att polisens resurser används till att jaga människor som haft frivillig sex på fel sätt. Att behöva sälja sin kropp till sexköpare sker inte frivilligt. Det är omvittnat av många som tvingats till prostitution. Därför behövs sexköpslagen.

Men misstänkta sexköpare skall inte jagas med färgade kuvert.

onsdag 24 mars 2010

Ulf och Rut är en välsignelse

Antalet hushållsnära tjänster ökar lavinartat. 4,5 procent av alla inkomsttagare på Lidingö använder sig av tjänsten. Och den siffran förväntas stiga. Detta framgick av en artikel i Lidingö Tidning nyligen.
Avdraget för hushållsnära tjänster har gjort livet väsentligt mycket enklare för många familjer och inte minst för många kvinnor. Men om den rödgröna oppositionen får makten efter höstens val avskaffar man det populära avdraget.
Vi i Folkpartiet vill tvärtemot oppositionen genomföra ett andra steg i reformen med skattereduktion för hushållsnära tjänster. Vi vill att familjer med barn under åtta år och äldre över åttio ska få en utökad reduktion. I stället för att som idag få en reduktion på 50 procent när man köper hushållsnära tjänster vill vi att dessa båda grupper får ett avdrag på hela 75 procent.
Själv har jag, sedan jag kom in i riksdagen, Ulf som kommer hem till mig regelbundet. Det är en njutning att komma hem när Ulf varit hos mig. Ulf och RUT är en välsignelse.

torsdag 18 mars 2010

En livsviktig diskussion

De senaste dagarna har tidningarna upp fallet med en 31 årig totalförlamad kvinna som önskar få sin livsuppehållande behandling avbruten. DN.se skrev i går och följer upp med en artikel i dag.

Socialstyrelsen har ingen avundsvärd uppgift när man ska ta ställning till denna form av dödshjälp. Det ska dock inte blandas ihop med eutanasi, aktiv dödshjälp, som vissa debattörer tycks göra.

Frågan har både medicinska och juridiska komplikationer. Men socialstyrelsen, som ska komma med allmänna råd om livsuppehållande behandling före årskiftet, måste hitta en modell som kan accepteras av de flesta. Vad man än kommer fram till kommer det med all säkerhet väcka starka reaktioner.

För egen del hoppas jag att den totalförlamade kvinnans vilja ska respekteras, så att hon får dö under de värdiga former hon önskar.

onsdag 10 mars 2010

Inget mobilprat vid bilkörning

I söndags den 7 mars medverkade jag i SVTs Agenda med anledning av min riksdagsmotion om mobilförbud i bilen (2009/10:T422). Jag vill ha ett förbud för alla förarare att tala i mobil underkörning. Avsnittet kan se på SVT Play. Mitt inägg är i slutet av programmet.

Sverige är tillsammans med Albanien och Malta de enda länder som inte har någon form av förbud. I flertalet länder krävs handsfree. Men handsfree är enlig forskare också förenat med stora risker ur trafiksäkerhetssynpunkt och bör undvikas. Därför föreslår jag totalförbud.

Jag är positivt överraskad av all de positiva reaktioner mitt förslag väckt här i riksdagen. Och debatten rullar på i media. I går var frågan uppe i SVTs Gomorron Sverige, där Motormännens vd Maria Spetz intevjuades. Hon vill ha handsferee, vilket också framgår av ett TT meddelande idag.

Åsa Torstensson, infrastrukturministern, är helt emot alla former av förbud. Hon har svårt att övertyga om sitt motstånd.

På torsdag den 17 mars är det debatt i riksdagen. Då kommer jag att delta.

tisdag 9 mars 2010

Ungas perfektionism och självsvält

Ätstörningar är ett stort problem i vårt samhälle idag och är ett fenomen som i mycket hög utsträckning drabbar flickor och unga kvinnor. Många är otroligt duktiga, högpresterande och prestationsinriktade. De är ofta alltför medvetna om de skyhöga krav som ställs på dem, såväl i skolan som på arbetsmarknaden. Samtidigt brottas de med, som ungdomar i alla tider har gjort, dåligt självförtroende och sneda självbilder. Kombinationen av dåligt självförtroende, kontrollbehov och en längtan efter uppmärksamhet leder för många unga kvinnor till ätstörningar såsom bulimi och anorexi.

Ätstörningar och andra självskadebeteenden är nationella problem, men det är också tydligt att det är ett storstadsproblem. Bara i Stockholm beräknas det finnas 20 000 unga kvinnor mellan 14-30 år som har ätstörningar, varav omkring 3000 får behandling varje år. Trots ökade resurser till behandlingsmottagningar så finns det inte plats till alla barn och unga som söker och behöver vård.

I Stockholm finns det tre specialistkliniker som hanterar ätstörningar. Av dessa är den största SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar). År 2009 hade SCÄ 1800 patienter i behandling, vilket är en stor ökning från föregående år då samma siffra var 1300. Förutom sin mottagning har SCÄ också ett mobilt ätstörningsteam bestående av läkare, sjuksköterskor och familjeterapeuter. Dessa team fokuserar på ungdomar som nyligen drabbats av ätstörningar. Detta har visat sig vara en succé och är en av anledningarna bakom SCÄs framgångar!

Genom att snabbt och tidigt nå en individ och en hel familj, oftast redan inom två veckor, hinner teamen fånga upp flickorna innan ätstörningarna sätter sig fast och hon har fått en ”ätstörningsidentitet”. Metoden har visat sig vara så effektiv att hela 50 procent av dem som det mobila teamet tar sig an blir friska inom 6-10 veckor.

Eftersom de träffas i hemmet har teamen har möjligheten att fokusera på hela familjen istället för bara på den unga individen. Tillsammans ser teamet och familjen över situationen och strukturer i hemmet, med målet att göra flickan frisk genom att hjälpa föräldrarna att återfå sitt självförtroende och sin roll som föräldrar, men också att ta tillbaka kontrollen.

De mobila teamen är ett av de sätt som vi kan arbeta för att hjälpa ungdomar som lider av ätstörningar, men att komma åt problemets kärna är många gånger svårt. Det finns en stor risk i att gå ut i skolor och prata med elever om anorexi och bulimi eftersom det har visat sig att detta ofta skapar en medvetenhet som leder till en önskan om att bli smal. Självklart måste medvetenhet bland lärare och föräldrar uppmuntras, men i relation till våra unga ska vi istället fokusera på friskt beteende och hälsosamma matvanor.

Det är också av största vikt att vi tar ett ansvar, inte minst från politiskt håll, gällande att få unga människor att känna att de är bra precis som de är! Vi måste våga vara realister och inte pressa våra unga för hårt och ställa orimliga krav. Det klarar de alltför bra själva.
.

söndag 7 mars 2010

Saknar riksdagsledamöter inflytande?

Jag lyssnade i morse på Godmorgon Världen, mitt favoritprogram i radion och absolut nödvändigt för mig. Då intervjuades den moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson, som inte ställer upp i höstens val.

Hon är besviken över att enligt hennes mening riksdagsledamöter saknar inflytande och helt styrs av regering och partiledning.

Visst kan det vara svårt att som enskild ledamot få gehör för sina frågor. Men som riksdagsgrupp känner jag att vi folkpartister har ett inflytande. Inget folkpartistiskt statsråd kan komma till gruppen och kommendera oss till vissa ställningstagande. Tvärtom, vi gör klar att om vi inte delar regeringens uppfattning kan vi inte försvara den för väljarna. Så statsrådet får ta tillbaka frågan till regeringen och återkomma med ett för oss mer smakligt förslag. Men vanligen har våra statsråd en bra liberal kompass och kan i förväg bedömma vad som går hem i gruppen.

Men Anne-Marie kan väl vara nöjd? Hon är ju upphovskvinna till det nu så hett debatterade RUT-avdraget. Fast det föreslog hon innan hon blev riksdagsledamot.

Ska riksdagen erkänna folkmord?

En mailbombning av riksdagsledamöter har utbrutit inför riksdagens beslut den 11 mars ang frågan frågan om ett erkännande av Turkiets folkmord av armenier och andra kristna folkgrupper 1915. Bakgrunden är en motion som väckts om detta. Jag har fått lika många mail för som emot. Det flesta är massmail dvs utformade på samma sätt.

Det är en svår fråga. För egen del är jag beredd att rösta emot motionen. Inte för att jag inte anser att turkarna gjort sig skyldiga till folkmord. Turkarna gjorde sig då skyldiga till vidriga grymheter i syfte att utrota arnenier och andra kristna. Men jag tycker inte att det är den uppgift för ett parlament att ta ställning till historiska händelser. Däremot bör vi som enskilda riksdagsledamöter påminna om detta folkmord liksom om andra som Förintelsen. Syftet är att dessa händelser inte får glömmas och att liknande inte får inträffa igen.

Därför måste dagens ungdomar få grundliga kunskaper i historia. Jag är glad att Folkpartiet driver historieämnets betydelse.

lördag 6 mars 2010

Internationella kvinnodagen 100 år. Jag medverkar i Seven

I år fyller Internationella kvinnodagen 100 år. Trots att mycket hårt arbete återstår innan världen kan kallas jämställd är det ett jubileum väl värt att fira. Klockan 16.00 den 8 mars bjuder därför Nätverket åttonde mars in till en kväll i jämställdhetens tecken på Historiska museet i Stockholm.

Kvällens tema är Peking+15.Pekingdeklarationen antogs enhälligt vid FN: fjärde kvinnokonferensen 1995. I dag, 15 år efteråt, är det dags att fråga sig hur långt vi har kommit i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter.Kvällen kommer bland annat att bjuda på tal och historiska återblickar av Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister, Yvonne Hirdman, professor i genushistoria, Stockholms universitet och Birgitta Wistrand, ordförande Fredrika- Bremer-förbundet. Efter en paus för mat och dryck kommer den uppmärksammade föreställningen Seven att spelas.

Det är ett dokumentärt drama. Pjäsen är baserad på ordagranna utdrag ur personliga intervjuer med sju ovanliga kvinnor som arbetar för att åstadkomma förändringar i världen Vi är sju kvinnor från olika organisationer och partier som framför rollerna.

Tid och plats: 8 mars, klockan 16.00-20.00Historiska museet på Narvavägen 13-17 i Stockholm.T-bana Karlaplan.Evenemanget är helt gratis och ingen föranmälan behövs.