söndag 30 oktober 2011

Ge biståndet till kvinnorna

I fredags firade Svenska FN förbundet FN dagen med en talarstafett mitt i vimlet på Centralen. Talare från en rad olika organisationer avlöste varandra och jag talade för Folkpartiet.

Så här sade jag.
Milleniemål 3 ska bekämpa könsdiskriminering på tre fronter; i skolan, i yrkeslivet och i politiken. Jag tänker tala om politiken.

Kvinnors formella politiska deltagande har ökat sedan 1990. Men skillnaden är fortfarande enorm. I Nordafrika finns det väldigt få kvinnliga politiker.
Därför väcktes stora förhoppningar under den arabiska våren om kvinnors möjligheter att få ökad politisk makt.

Optimismen från början av året har mattats av. I Syrien och flera andra arabländer sitter despoterna kvar vid makten. De skyr inga medel för att tysta kraven på frihet.
Länderna där självhärskaren har störtats går nu den mödosamma vägen mot större demokrati. I söndags gick Tunisien till val. Egypten har val senare i år.
Det blev inte så enkelt som många hade hoppats, när euforin på Tahrirtorget i Kairo ryckte med hela världen i jubel över människors gemensamma kraft. Den gamla maktapparaten ger inte upp så lätt. De tidigare regimerna har anhängare som söker revansch. De religiösa krafterna, som det muslimska brödraskapet i Egypten, har en stark organisation. Militären är en maktfaktor i många länder.

Nu stiger oron för att den arabiska vårens stora segrare, kvinnorna, också kommer att trängas tillbaka mot en gammal undertryckt roll i samhället.

Kvinnorna spelade en avgörande, modig roll i den arabiska våren. I Tunisien stod välutbildade kvinnor, läkare, lärare och advokater i främsta ledet. De krävde inte bara demokrati utan också dess självklara komponent jämställdhet. I Egypten fanns bloggaren Asmaa Mahfouz, som satte ord på den spontana rörelsens vilja.
"Vi var där allihopa, kastade sten och tog hand om de döda. Vi gjorde allt. Det var ingen skillnad på män och kvinnor", konstaterar hon i en intervju.

I Jemen ledde Tawakul Karman, en av fredspristagarna, de första studentdemonstrationerna. I Bahrain heter en av förgrundsgestalterna Zainab Alkhavaja. Många tusentals andra har varit "mödrar, soldater, demonstranter, journalister, frivilliga och medborgare", som en tidning i Libyen sammanfattade deras många roller.
Nu höjs oroade röster för att det arabiska manssamhället vill hejda kvinnornas frigörelse. I Egypten vill 60 procent av befolkningen ha lagstiftning på religiös grund. Då kan kvinnorna få en underordnad roll.

Möjligen kan situationen i arabvärlden jämföras med västvärlden på 1960-talet. Av vänsterns politiska krav stannade det mest på plakaten. Men drömmen om större frihet skapade bättre villkor för kvinnor, för USA:s afro-amerikaner och för de homosexuella. Historien visar att processen tar lång tid och är kantad med bakslag. Men början har i varje fall börjat.

Det finns all anledning för omvärlden att följa utvecklingen och rikta sitt stöd just till kvinnorna. Ge biståndet till kvinnorna. De tar ansvar och får saker att hända.

torsdag 27 oktober 2011

Gå hem och läs er historia Sofia

”Gå hem och läs historia!” är ett bevingat uttryck som myntades under 60-talets Vietnamdebatt av förre Folkpartiledaren Gunnar Helén. Det var vid ett möte med unga liberaler som Heléns tålamod tröt och han gav dem detta bestämda råd.

Synd att den moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten, som jag uppskattar mycket, inte var påläst inför arbetet med partiprogrammet när det gällde partiets historia. Inledningen till det nya partiprogrammet är en felaktig historiebeskrivning. Hon ger en alltför positiv bild. Så kloka och framsynta var inte gammelmoderaterna när det t.ex. gällde rösträtt och jämställdhet. Tvärtom bekämpade man detta.

Kanske kan Sofia ursäktas med att historieämnet när hon gick den socialdemokratiska flumskolan inte var särskilt viktigt. Mina döttrar, jämnåriga med Sofia, lyckades aldrig fångas av historieundervisningen.

Jag, som hade historia som favoritämne, är glad över att Folkpartiets utbildningsminister Jan Björklund har betonat vikten av historieundervisningen i skolan.

måndag 24 oktober 2011

Man ska inte skylla ifrån sig

Varje år far barn i Sverige illa på grund av okunskap, rädsla, lathet eller bristande ansvar hos personer som borde ta det. Varför är det så? Det vill UNICEF Sverige ta reda på.

UNICEF kommer att under en månad hårdbevaka hur barns rättigheter kränks i Sverige. Man gör det genom att granska media, utredningar, rättsfall och andra sammanhang. Man kommer att nagelfara politiker och beslutsfattare vid olika myndigheter och lyfta fram exempel på hur barnkonventionen inte följs och hur barns rättigheter kränks. Men man tänker också lyfta fram positiva exempel som pekar i rätt riktning - enskilda människors agerande och civilkurage. Det handlar inte om att skylla ifrån sig. Det finns inga undanflykter.

Läs mer här

Om barnkonventionen vore svensk lag, som Folkpartiet vill, skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barnens rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och större vilja att engagera sig när barnen far illa. Samtliga politiska partier utom moderaterna ( SD oklart) har förklarat att man vill ha barnkonventionen till svensk lag.

Jag tror mycket på UNICEF:s "realtidskampanj". Den blir spännande att följa. Förhoppningsvis kommer den att leda till att barns rättigheter garanteras bättre än idag genom att barnkonventionen snart blir svensk lag.

fredag 21 oktober 2011

Vad våldet må skapa

är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort.

Denna strof ur Esaias Tegnérs dikt Det eviga känns särskilt rätt i dessa dagar när nyheten om Gaddafis död dominerar mina tankar.

Inledningen är också gripande.

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarne fällas i flykten.

Tegnér (1782-1846) syftade sin dikt på Napoleon I, den franske kejsaren och krigsherren som då härjade i Europa.

Dikten känns skrämmande allmängiltig. Den citeras säkert av många. Det gjorde Ulf Wickbom som idag var moderator på FN förbundets seminarium i Stockholms konserthus med anledning av FN- dagen på måndag den 24 november. Temat för seminariet var den arabiska våren. Talarna uttryckte stor oro för övergångsfasen. Även om det är skönt att Gaddafi är borta måste man undra vad kommer efter honom. Och hur ska det gå för utsatta grupper som kvinnor och minoriteter? Hur påverkar hans död den fortsatta utvecklingen i Nordafrika?

Invandrarminister Erik Ullenhag (FP) och FN s förre rättschef Hans Corell framhöll att det hade varit bättre om Gaddafi ställts inför rätta i stället för att dödas på platsen.

Det håller jag med om.

onsdag 19 oktober 2011

Äldreboende eller arenor? Orimliga krav från fotbollsförbundet

Jag blev så upprörd när jag läste förra veckans nummer av Dagens Samhälle. Kommunerna oroas av de höga arenakostnaderna och vill dra i bromsen. Allt fler kommuner har vänt sig till Sveriges Kommuner och Landsting SKL och klagat över att föreningarna sätter hårt tryck för att få nya eller uppgraderade arenor. Fotbollen har mycket detaljerade regler för vilka krav elitarenorna måste uppfylla.

SKL vill som företrädare för kommunerna få idrotten att stå för mer av arenakostnaderna. Dessa uppgår till 60 -90 miljoner kronor.

Men fotbollsbasen Lars-Åke Lagrell vill inte diskutera detta. Han råder de kommuner som på grund av fotbollens arenakrav får ökade kostnader att ta upp det i hyresdiskussionerna med föreningarna. Men, undrar jag, hur många små föreningar har sådana inkomster att de klarar av de höga hyror som de nya arenorna skulle kräva.

Detta handlar om viktiga prioriteringar. Ska skattepengar läggas på dyra arenor istället för på skola, vård och omsorg, som är kommunernas kärnuppgifter? Nej, det är inte rimligt att kommunerna tvingas bygga dyra arenor därför att fotbollsförbundet har så höga krav. Bra äldreboenden är viktigare än dyra elitarenor.

söndag 16 oktober 2011

Bättre vård för pensionärer

Sverige har länge legat i framkanten inom barn- och mödravård. Nu är det hög tid att inrätta ett system för nationell hälsovård för äldre. Detta föreslår min kloka partikamrat (FP) och riksdagsledamoten Eva Flyborg i en motion till riksdagen.

När man går i pension upphör de hälsokontroller som många företag erbjuder sina anställda. Om man föreslår upptäcker sjukdomar tidigt finns det större möjligheter att bota dem. Det gagnar både patienter och samhället genom att vårdbehovet minskar. Därför föreslår Eva att pensionärer bör få kallelse till distriktssköterska eller hembesök av en sådan för enkla provtagningar som blodtryck och diabetes samt råd om levnadsvanor och risker i hemmiljön.

Försök har redan skett på olika håll i landet. I Nordmalings kommun visar ett projekt med hembesök hos alla friska pensionärer som fyllt 75 år på halverad dödlighet under projekttiden. Detta kan hänga ihop med att de äldre i samband med besöken har fått råd om äldresjukdomar och levnadsvanor.

Även medicinkrockar och övermedicinering kan på så sätt uppmärksammas och förebyggas.
Detta skulle leda till stora vinster för samhället i form av mindre vårdkostnader men framför allt högre livskvalitet för den enskilde.

Jag delar Evas uppfattning.

Mer om Eva Flyborg här

tisdag 11 oktober 2011

Bara vegetariskt på landstingsmöten?

Detta debatterades livligt på dagens landstingsmöte.

Bakgrunden var en motion som väckts av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten. Eftersom mötena brukar pågå en hel dag och ofta även på kvällarna serveras mat i landstingsmatsalen. Nu vill de båda vänsterpartisterna begränsa matutbudet till enbart vegetariskt. Syftet var att på detta sätt bidra till en minskad köttkonsumtion för att minska utsläppen av växthusgaser. Fisk skulle inte heller serveras trots att fisk inte bidrar till växthusgas.

Förslaget stöddes i varierande grad av oppositionen, medan Alliansens företrädare betonade ledamöternas rätt att själva välja sin mat. Inte oväntat vann Alliansen, som ju har fler ledamöter än oppositionen.

Fränast i debatten var Folkpartiets landstingsråd Anna Starbrink, som menade att hon inte ville ha politisk inblandning i sin soppa.

Jag är beredd att hålla med henne.

söndag 9 oktober 2011

Mamografin måste kvalitetssäkras.

Kvaliteten på mammografi i länet, dvs bröströntgen, på länets privata kliniker har brister men inte allvarliga brister. Det visar en granskning som landstinget låtit göra.

Landstinget har låtit granska de två privata företag som gör bröströntgen när man har hittat förändringar i brösten. Det är MRAB och Aleris som genomför klinisk mammografi vid sju mottagningar runt om i länet.

Företagen får i stort sett godkänt men det finns flera områden där det finns brister. Bland annat så håller inte alla röntgenbilder bra kvalité och man skickar inte heller alltid bilderna till landstingets egna röntgenläkare för dubbelgranskning, vilket man ska göra.

Enligt rapporten har enstaka fall av bröstcancer missats på röntgenbilderna men eftersom dessa kvinnor fick sin diagnos via ultraljud och finnålspunktion, så anser granskarna att företagen inte som det står " åsidosatt rimliga krav på patientsäkerhet".

Granskningen pekar också på att det utförs för få mammografier för att röntgenpersonalen ska förbli duktiga på ta och granska bilder. Och det är inte alltid att den läkare som remitterar patienten till röntgen får svar på sina frågor.

Denna rapport har föranlett landstingsledamoten Dag Larsson (S) att väcka en interpellation i landstinget som vi ska diskutera på landstingsmötet nu på tisdag den 11 oktober. Dag Larsson vill veta om den kliniska mammografin är kvalitetssäkrad.

Dag Larsson lyfter en viktig fråga som känns särskilt aktuell nu när den årliga Rosa bandet kampanjen pågår. Rapporten väcker säkert oro hos framför allt kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kan man lita på på mammografiundersökningarna?

Jag tycker att svaret från det ansvariga landstingsrådet Lars Joakim Lundquist lugnar. Det vidtas nu en rad åtgärder för att kvalitetssäkra den kliniska mammografin.
Det finns en strukturerad granskning av vårdgivare i Stockholms läns landsting. Medicinska revisioner, som landstinget gör, är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten i sjukvården.

fredag 7 oktober 2011

Hurra för Ellen, Leymah och Tawakkul !

Aldrig har jag varit så nöjd med ett fredspris som det som den norska Nobelkommittén delat ut i dag.

Tre enastående kvinnor får dela på det.

Ellen Johnson Sirleaf, president i Liberia sedan 2006. Hon blev vald efter det blodiga inbördeskriget och slog ut krigsherren Charles Taylor.

Tillsammans med den andra fredspristagaren Leymah Gbowee startade de en kvinnorörelse för fred som kom att ha en stor betydelse för fredsförhandlingarna. De och en mängd andra kvinnor genomförde tysta protester iförda vita tröjor när de ansåg att förhandlingarna gick för långsamt. Detta fick resultat.

Den tredje pristagare är den modiga journalisten Tawakkul Karman i Jemen som startade ett nätverk för kvinnliga journalister 2005. Hon är också en känd aktivist i kampen för ett demokratiskt Jemen.
Hennes situation hemma lär inte bli lätt efter detta. Men det är viktigt att hon får omvärldens uppskattning genom bl.a. fredspriset.

Läs mer här

Jag är lite stolt över att jag som riksdagsledamot har nominerat Ellen Johnson Sirleaf
till Nobelkommittén. Det är nämligen bara riksdagsledamöter som får göra detta.

onsdag 5 oktober 2011

Kommuner borde kunna anställa läkare

I stället för att instifta en ny yrkeskategori - vårdcoacher, som folkpartiet vill - med uppdrag att lotsa i ett bristande system borde läkarnas medverkan i vården av äldre öka, skrev Läkarförbundets ordförande Marie Wedin nyligen på Läkartidningens blogg.

Vårdvalsreformen behöver utvecklas genom att primärvården stärks och tillgängligheten i den öppna specialistvården förbättras. Varje äldre patient bör få en namngiven och ansvarig läkare i primärvården, en läkare med ett sammanhållet ansvar för sjukvård, även för läkemedel.

Wedin och Läkarförbundet anser även att kommunerna bör kunna anställa överläkare med ansvar och befogenheter att övervaka att de äldre patienternas rättigheter åtföljs. Kommunöverläkaren skulle samarbeta med primärvården och kommunens sjuksköterskor och vara patienternas "ambassadör", inte minst gentemot kommunernas och landstingens politiska ledningar, skrev Marie Wedin.

Och visst vore det bra om kommuner fick möjlighet att själva anställa läkare. Men idag är det inte möjligt. Jag vet för jag har försökt få landstinget att låta Lidingö kommun på egen bekostnad anställa läkare, alternativt köpa in fler läkartimmar till vårt hospice. Detta går landstinget inte med på eftersom det enligt juristerna strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Inte heller lär det bli möjligt i framtiden om den nyligen publicerade utredningen om kommunalisering av hemsjukvården går igenom i riksdagen. Utredaren avråder från kommunanställda läkare. Tyvärr. Men om läkare själva driver detta kan det kanske bli möjligt.

måndag 3 oktober 2011

Uppmärksamma barnagan på den internationella barndagen

Är det någon som märkt att det som har märkt att det idag är internationella barndagen? Min man hörde det i radion i morse. Själv har jag upptäckt det i min almanacka. Denna dag är betydligt mindre uppmärksammad än kanelbullens dag som infaller i morgon vilket TV noterat. Jag tycker vi har för många "dagar" av olika slag. De flesta går spårlöst förbi som denna dag. Undantag är den internationella kvinnodagen den 8 mars och kanske också kanelbullens dag.

Jag vill ändå påminna i dag om kampen mot barnaga. Trots att allt fler länder inför förbud så utsätts barn för aga av sina föräldrar,av dem som betyder allra mest för barnen. Det är omvittnat av barn hur kränkta de känner sig att bli agade av sina föräldrar. Risken är stor att agan övergår i misshandel.Hur kan man tro på "kärleksfull" aga?!

Svenska Rädda Barnen gör ett viktigt jobb för att bekämpa barnagan likaså en engelsk organisation. Även FN har lyft frågan inom ramen för sitt arbete mot våld i familjen.Det går framåt men för alldeles långsamt. Vuxna får inte slå varandra. Då ska väl inte vuxna få slå sina barn.