onsdag 28 mars 2012

Förstatligas skolan- vad händer med förskolan?

Folkpartiet och partiledaren och utbildningsministern Jan Björklund har i flera år drivit kravet på att ansvaret för skolan åter ska bli statligt. Skolan kommunaliserades i början av 1990-talet då Göran Persson var skolminister. FP motsatte sig detta redan då och har inte ändrat uppfattning. Det har visat sig att detta inte var någon lyckad reform.

Nu har fler uppmärksammat detta. Per Tullberg, Skolverkets tidigare generaldirektör, efterlyser ett statligt huvudmannaskap i en artikel på DN debatt härom dagen. Läs artikeln här.

Men, undrar jag,vad händer då med den allmänna förskolan som idag gäller från tre år?

Ska den också förstatligas eller förbli kommunal?

Den har ju ersatt den kommunala barnomsorgen som tidigare omfattade barn upp till skolåldern. Genom förskolan skulle barnomsorgen få ett mer pedagogiskt innehåll.Så har också skett. Folkpartiet var pådrivande för detta.

Jag har inte sett att någon debattör tagit upp detta. Jan Björklund har inte heller kunnat ge besked när jag frågade honom vid ett sammanträde med riksdagsgruppen när jag ingick där.

Det är en viktig fråga. Min uppfattning är att ska skolan förstatligas måste det också gälla förskolan med tanke på att den är en del av skolsystemet.

söndag 25 mars 2012

Ekonomisk eller politisk makt för kinesiska kvinnor?

Jag såg just ett intressant inslag på TV:s Agenda. Det handlade om Kinas ekonomi, som ju de flesta redan vet, växer så det knakar. Men inte för alla. Tillväxtens välsignelser är ojämnt fördelade. Allt fler i framför allt Peking är miljardärer genom fastighetsaffärer,men fortfarande finns det väldigt många fattiga framför allt på landsbygden.

Detta var i och för sig ingen nyhet för mig. Men vad jag inte visste var att bland de många framgångsrika, förmögna kineserna finns åtskilliga kvinnor som startat egna företag.
Däremot finns ett glastak för kvinnor när det gäller den politiska makten. Endast ett fåtal kvinnor finns med i de högsta politiska församlingarna som politbyrån.

Vilken makt - den politiska eller den ekonomiska- är viktigast och ger störts inflytande för kvinnor? Lika viktiga?

Vi som är engagerade i politiska kvinnoförbund är fokuserade på kvinnors politiska makt.

Men Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström har vid flera tillfällen framhållit betydelsen av att kvinnor för ökad makt också ekonomiskt.

Jag skulle gärna diskutera med kinesiska kvinnor hur de ser på sitt bristande politiska inflytande. Är de bekymrade över detta eller kompenseras de genom ökad ekonomisk makt?

Ett seminarium anordnat av Liberala Kvinnor föreslår jag.

onsdag 21 mars 2012

Tunnelbana till Nacka påverkar Lidingöbanan?

I går hade vi en lång och livlig debatt i landstingsfullmäktige om tunnelbaneutbyggnaden till Nacka.

I Stockholmsöverenskommelsens utblick för framtiden, som presenterats tidigare, ingår denna tunnelbaneutbyggnad.Därför pågår redan ett arbete inom Trafiknämnden för att ta fram en idéstudie om kollektivtrafiklösningar för Ostsektorn. Alliansen och särskilt Folkpartiet är starkt pådrivande för en tunnelbana till Nacka. Tanken är att den blå linjen ska förlängas till Nacka centrum.

Socialdemokraterna vill också detta och hade därför väckt en motion. De vill med den ta åt sig äran. Men det viktiga är att arbetet nu kommit igång. Stockholmsregionen växer ju så det knakar med trettio till fyrtiotusen nya invånare per år. Stockholmsregionen lär vara den snabbast växande regionen i Europa. Så nya kollektivtrafiklösningar är helt nödvändiga.

När blir det klart? Och hur mycket kan det komma att kosta? Invigning kanske 2025 och dyrt lär det bli. Landstinget har många stora och dyra investeringar framför sig både vad gäller trafiken och tillkomsten av NKS, Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Kommer detta att påverka Lidingöbanans framtid? Löftet från landstinget står fast vad gäller ombyggnaden och nya moderna vagnar. Men, vilket oroar mig, tidpunkten för detta skjuts framåt. Nu nämns 2017.

Vi, landstingspolitker från olika partier, måste bevaka och pressa på så att Lidingöbanans upprustning blir klar enligt den ursprungliga tidplanen, 2014.

tisdag 20 mars 2012

Hemförlossning minskar risken för skador

På dagens landstingsmöte debatterade vi flera viktiga vårdfrågor och trafikfrågor. Vi fattade också beslut om att tunnelbana ska byggas till Nacka. Mer om detta i morgondagens blogg.

Själv gjorde jag ett inlägg i interpellationsdebatten om bristningar vid förlossningar.

Bara kvinnor deltog i den debatten. Förvånad någon? Manliga ledamöter efterlystes från talarstolen med motivering att detta kan drabba också deras kvinnor.

Detta sade jag.

"Det finns en faktor som jag tycker ska uppmärksammas i detta sammanhang. Det gäller kvinnor som blivit könsstympade och som drabbas av förlossningsskador. Dessa kvinnor är ju redan skadade i underlivet och svårt plågade genom könsstympningen. De får därför en ännu svårare situation med ytterligare skador i underlivet. Därför måste könsstympning bekämpas med alla medel.

En sak till vill jag ta upp.

Det är max 2 % av svenska kvinnor som önskar föda hemma. Detta är en låg siffra internationellt sett. Hemförlossningar är också mycket omdiskuterade. Såväl Socialstyrelsen som en större del av landets kvinnokliniker har en negativ inställning till hemförlossningar. Men inte vårt landsting. Här finns sedan flera år tillbaka ett landstingsbidrag så att gravida kvinnor kan få en barnmorska hem till sig när de ska föda. Det är bra för att det ökar kvinnors möjlighet att välja inte bara var utan också hur man vill ha sin förlossning.

Jag har läst att i en svensk studie framgår att bristningar i ändtarmens slutmuskel var fem gånger vanligare bland kvinnor som fött barn på sjukhus jämfört med de som haft en planerad hemförlossning.

Det vore mycket intressant att veta vad detta kan bero på. Finns det något för sjukhusförlossningar att lära av hemförlossningar?"

Flera av de övriga debattörerna hakade på mina synpunkter på könsstympning och hemförlossningar. Det blev en riktigt bra debatt.

söndag 18 mars 2012

Brott mot vårdvalet att avvisa Tindra

Häromdagen hade lokaltidningen Mitt i Lidingö en upprörande artikel om en flicka som avvisades av en vårdmottagning på Lidingö.

Följande svar publicerades i tidningen den 27 mars.

Att en 8-årig flicka med misstänkt brutna fingrar avvisas i dörren till en vårdmottagning låter förskräckande. Och det är inte bara orimligt. Det bryter också enligt vad jag kan se mot regelverket för Vårdval Stockholm.
Vården i hela Stockholms län finns till för alla invånare i länet. Ingen har rätt att neka vård till en patient med akuta besvär. Och om gränsdragningen är oklar borde det rimligen vara så att man friar hellre än fäller – särskilt om det gäller en 8-årig flicka, som behöver remiss till röntgen i samma hus.
Men inte heller vid icke akuta besvär är en patient vid enstaka besök begränsad till den mottagning som han eller hon har valt och är ”listad”. Mottagningar har ett ansvar att ta emot oplanerade besök även för icke listade patienter som vistas i närområdet och som ”bedöms vara i behov av medicinskt motiverade hälso- och sjukvårdsinsatser”. Även om den förvalda mottagningen ska vara förstahandsvalet, kan det ju ibland finnas skäl att gå till doktorn någon annanstans.
8-åriga Tindra borde ha fått hjälp. Inte bara för att det vore enligt regelverket. Utan också för att det vore det mänskligt riktiga. För mig som liberal är patienten alltid viktigast i vården.

fredag 9 mars 2012

Har kvinnorna en chans i nya demokratier?

Kvinnors representation i nya demokratier var temat för den internationella kvinnodagen 8 mars som den manifesterades av UN Women på Historiska museet i Stockholm. Detta skedde i samarbetet inom Nätverket 8 mars, som består av 50 intresseorganisationer som alla arbetar för kvinnors rättigheter.

I de politiska protestyttringar som skedde förra våren i arabländerna, "den arabiska våren",spelade kvinnorna en viktig roll. Men trots att kvinnor var lika delaktiga som män för att möjliggöra revolutionerna konstateras nu att samma kvinnor inte tillåts att delta i demokratiseringsprocesser på lika villkor som männen. Ytterst få kvinnor ser ut att bli representerade i valen och i nya regeringar.

Denna backlash för arabiska kvinnor var utgångspunkten för årets 8 mars.

Detta diskuterades på kvällen i museets vackra barocksal med inbjudna talare bl.a prinsessan Christina, som invigde, finansminister Anders Borg, FN:s tidigare rättschef Hans Corell, SvD:s Mellanösternkorrespondent Bitte Hammargren och två kvinnliga representanter från regionen.

Hans Corell imponerade genom sitt kloka och insiktsfulla anförande. Han vet vad han talar om med sin långa internationella erfarenhet. Hans tal gick verkligen hem hos
åhörarna. Han har lagt ut det på sin hemsida www.havc.se Det är synnerligen läsvärt.

söndag 4 mars 2012

Endast en mamma går också bra.

Barn är ingen rättighet hävdar flera debattörer med anledning av att tre allianspartier, M,FP OCH C, förespråkar att också ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. Kd med Göran Hägglund är starkt emot.

I dag skriver Thomas Idergard, tidigare moderatideolog, detta på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.Läs artikeln här.

Men om barn inte är en rättighet borde detta väl även gälla par som får tillgång till assisterad befruktning. Jag har inte hört någon säga detta. Vad som hävdas är att ensamstående kvinnor inte ska få bli mammor genom insemination. Men ensamstående kvinnor som längtar efter barn skaffar sig det redan idag genom insemination i andra länder eller genom tillfälliga förbindelser.

Alla barn har rätt till två föräldrar hävdar motståndarna som tycks anse att barn till ensamstående mammor får en sämre uppväxt. Debatten påminner om den om homosexuellas rättigheter att adoptera. Bara traditionella kärnfamiljer tycks duga.

Jag blir mycket illa berörd av detta. Har jag med ensamstående mamma ( min pappa dog när jag var baby) fått en sämre uppväxt än de barn som växt upp med två föräldrar? Så ser inte jag det.

Thomas Idergard medger visserligen att ensamstående kan vara bra föräldrar men vill ändå inte tillåta att de insemineras. Hans presumtion är att barn till ensamstående får sämre uppväxtvillkor.

Jag avskyr generaliserande påstående om detta och vill inte ha en normerande lagstiftning, som hindrar ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning i Sverige. Hade jag inte funnit en man att få barn med hade jag försökt få det genom insemination. Det är jag övertygad om.