onsdag 27 februari 2013

Enhetstaxa är enkel och enfaldig. Zontaxa är smart och sinnrik.


Bland lidingöliberalerna finns den kloke och kunnige trafikpolitikern Göran Tegnér. Han syns ofta i lidingöpressen.
 
Jag vill gärna sprida hans åsikter vad gäller taxor i kollektivtrafiken. Så här anser han (och jag).
Detta är föranlett av att den rödgröna oppositionen i landstinget vill ersätta dagens zontaxa med enhetstaxa.

Enhetstaxan är för dyr för korta resor och för billig för långa resor, och passar därför nästa aldrig. Att bara välja en enhetstaxa för att den är enkel är att göra det för enkelt för sig. Syftet med en taxa är att den ska stimulera fler att åka kollektivt och samtidigt ge intäkter så att vi har råd med att upprätthålla och bygga ut kollektivtrafiken. 

Med en zontaxa vars pris på något sätt varierar med resans längd vinner man två saker: man kan få fler resor vid samma nivå på intäkterna; eller omvänt: man kan få ökade intäkter vid samma nivå på resorna. I många fall kan man samtidigt både öka intäkterna och resandet. 

Rebecca Krus ny ordförande för Folkpartiet i LidingöDen 20 februari valdes Rebecca Krus till ny ordförande för Folkpartiet Lidingö.
 
-          Vi är mycket glada över att Rebecca har tackat ja. Hon har en politisk drivkraft och en glöd som smittar av sig, säger Torsten Engevik, gruppledare Folkpartiet Lidingö. 

Rebecca är 41 år gammal, har tre barn och arbetar som strategisk rådgivare inom hållbarhet och kommunikation.  

-          Jag är mycket glad och tacksam för förtroendet. Mitt mål med min ordföranderoll kommer att vara att öppna upp vår verksamhet samt att fånga upp lidingöbornas tankar och idéer. Som en del i det arbetet kommer vi inom kort att lansera en ny rådgivningsfunktion där alla lidingöbor som vill kan engagera sig och tycka till. Lidingöbornas åsikter kommer sedan att hjälpa oss att prioritera i vårt program inför den kommande valrörelsen. Vi politiker får inte sitta i våra slutna mötesrum i stadshuset och tro att vi vet vad lidingöborna tycker och vill, säger Rebecca. 

Hon fortsätter:
-          Lidingö är en ö, nästan som ett eget ekosystem, och vi måste ta hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter när vi fattar våra politiska beslut. Helhetsperspektiv är något som vi Folkpartister är bra på, vi är måna om individens frihet men samtidigt är vi lika måna om att den friheten aldrig får utövas på bekostnad av välfärd och miljö. 

Rebecca har varit engagerad i Folkpartiet Lidingö sedan 2007 och haft politiska uppdrag sedan 2008 som ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen och nu senast som ersättare i Utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige.

Grattis Rebecca! Ser fram emot att få jobba med dig för Folkpartiet!

Bild på Rebecca finns på www.lidingosidan.se
 

 

söndag 24 februari 2013

Lillemor Mundebo


Lillemor Mundebo har avlidit efter en tids sjukdom. Hon blev 77 år. De närmaste är maken Ingemar, Lillemors son Lars med familj, och Ingemars barn Kia och Thomas med familjer.
Lillemor föddes och växte upp i Strängnäs. Efter utbildning vid Bar-Lock-institutet arbetade hon som sekreterare. Hon fortsatte att studera, och tog 1974 en fil kand, med bl a en lovordad uppsats om Fredrika Bremer i Italien.
1968 anställdes hon som förbundssekreterare i Folkpartiets Kvinnoförbund (FPK). Det är ingen överdrift att påstå, att därmed inleddes ett nytt viktigt skede för förbundet.  Tillsammans med ordföranden Ingegärd Fraenkel och vice ordföranden Marianne Wahlberg bildade Lillemor under första hälften av 70-talet en förbundsledning kännetecknad av saklighet, stringens, vänlighet och omtänksamhet.
En svår fråga, förbundets ställningstagande till abortlagstiftningen, hanterades med respekt för olika uppfattningar, resultatet blev ett radikalt, långsiktigt hållbart beslut.
1973 skrev hon tillsammans med Ingemar Mundebo skriften ”Hon, han, ungarna, jobbet”. Den blev en plattform för FPKs arbete för jämställdhet och familjepolitik. Bokprojektet blev ett livsprojekt: Lillemor och Ingemar gifte sig samma år som boken kom ut.
Lillemor var starkt engagerad för jämställdhet mellan kvinnor och män. Hon var inte den som framhävde sin egen person eller sina egna insatser. I stället lyfte hon fram andra.  För de yngre var hon en vägvisare som gav stöd och uppmuntran. Under familjens tid i Uppsala på 1980-talet var hon ordförande i ledningsgruppen för  Kvinnor kan-mässan med över 40 000 besökare, samtidigt som hon hade ett heltidsarbete som utredningssekreterare på SACO i Stockholm, och hanterade de uppgifter som hon hade på grund av Ingemars arbete som landshövding, med samma lugn och effektivitet.
Från SACO kom hon till SEB, med ansvar för utbildningsfrågor, därefter VD i Sverige-Amerika Stiftelsen. Efter pensioneringen 1998 engagerade hon sig som ordförande i Stiftelsen Rödakorshemmet, huvudman för Röda Korsets högskola och sjukhus.
Lillemor hade stark integritet men, tack vare sin saklighet och sitt anspråkslösa sätt, lätt för att samarbeta med alla. Hon uträttade mycket och fick många vänner. Hon kommer att saknas av många.
Helena Bargholtz, Bonnie Bernström, Charlotte Branting (tidigare ordförande i FPK/Liberala Kvinnor), Gabriel Romanus (i styrelsen för FPK under 1970-talet)

 

torsdag 14 februari 2013

Kärlek ska inte göra ont

På Alla hjärtans dag har vi förhoppningsvis blivit överösta med hjärtan, budskap om kärlek och uppmaningar, inte minst från media, om vad man bör köpa till sin kärasta för att bedyra sin kärlek.

För UN Women( UNWomen.se) ,där jag är aktiv i styrelsen, är kampen mot våld mot kvinnor är central. Vi vill därför sprida följande budskap

Ge din partner, din fru, din mamma, din syster och din dotter ett liv fritt från våld.

Kärlek ska inte göra ont, kärlek skapas genom respekt och jämställdhet.

Relationer skapas på en grund byggd av rättvisa och måste vara fri från våld i alla former.

Känslomässiga och sexuella trakasserier hör inte ihop med kärlek.

Relationer ska baseras på respekt, omsorg och att man gemensamt löser sina omsämjor utan våld.

UN Women leder runt om i världen globala insatser för att alla former av våld ska upphöra. Det handlar om att länder ska anta starkare lagstiftning, eliminera straffrihet för kränkningar av gällande lagar, tillhandahålla hjälp för överlevande samt förhindra att våld överhuvudtaget äger rum. UN Women strävar efter  hjälp  i hela världen till alla som överlevt våld.

Kärlek innebär mycket för många människor. Men en sak är säker. Alla har rätt till ett liv utan våld.

tisdag 12 februari 2013

Glädjande överenskommelse mellan alliansen och socialdemokraterna

En glädjande överenskommelse har gjorts mellan alliansen och socialdemokraterna på Lidingö. Lägre avgift för musikskolan har vi i Folkpartiet länge önskat oss. Musik och teater är så viktiga för många ungdomar. Vi vet ju att detta främjar ungdomars yrkesval. Jag har hört att  framgångsrika skådespelare har börjat sin bana på Sagateatern. Att svensk musik är en viktig exportprodukt är välkänt. Så satsningar på barn- och ungdomskultur, inte bara på ungdomsidrott, får långsiktigt positiva effekter.

Utökad läxhjälp är en annan lovvärd satsning genom överenskommelse mellan alliansen och socialdemokraterna. Många elever har svårt att hänga med i undervisningen. De har kanske svårt att få studiero och hjälp med läxorna hemma.Så för dem blir läxhjälp ett angeläget stöd. Det blir också den utökade modersmålsundervisningen.

Jag är också  glad  och lättad över att vi slipper folkomröstningen om Gångsätra gymnasium.

Inlägget är infört på dagens nummer av www.lidingosidan.se

onsdag 6 februari 2013

Gyncancer är en lömsk sjukdom

Som tidigare riksdagsledamot och nu landstingspolitiker är kvinnors hälsa en mycket viktig fråga för mig. Därför träffade jag tillsammans med Foklpartiets landstingsrådssekreterare Mårten Wallenström för en tid sedan företrädare för GynCancerFöreningen Stockholm med ordförande Birgit Feychting i spetsen. Läs mer på www.gcf.nu

Gynekologisk cancer har kommit att spela en undansymd roll inom cancervården. Ingen tycks veta varför. Kanske är det därför att det handlar om en tabubelagd del av kvinnokroppen.

Det handlar inte om en marginell diagnosgrupp. I själva verket rör det sig om cirka 2 900 cancerfall om året, vilket motsvarar ca 12 procent av alla cancerfall hos kvinnor. Varje år dör nästan 1 000 kvinnor på grund av tumörer i de kvinnliga könsorganen.

Livmoderhalscancer har fått en viss särställning genom de gynekologiska cellprovskontrollerna och de nya "cancervaccinerna".Men det är hög tid att också uppmärksamma äggstockscancer och livmoderkroppscancer. Sjukdom och behandling har ofta en negativ inverkan på sexualiteten.
Det är en lömsk sjukdom, som är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Många av de drabbade upplever difusa besvär i magen men har inga blödningar. Det gör att behandlingen kan komma igång för sent.

Ett stort problem för behandlingen är att det börjar uppstå en kompetensbrist när det gäller dessa typer av cancer. Brist på kunniga kirurger är ett problem på grund av pensionsavgångar. Ett annat är att forskningen inom gynekologisk cancer är underrepresenterad i förhållande till sjukdomens omfattning.

Stor uppmärksamhet och omfattande satsningar görs för kampen mot bröstcancer. Och det är bra!
Men sett i ljuset av det lidande som drabbar kvinnor med gyncancer borde också ökade resurser inom vården avsättas för dessa.