torsdag 29 april 2010

Därför måste barn kunna drogtestas.

När ett barn använder narkotika tycker jag att samhället har en skyldighet att försöka stoppa missbruket. Därför bör polis ska få rätt att göra drogtest på barn som misstänks vara narkotikapåverkade. Det handlar inte om några masstester, utan testet får bara ske om det antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av hjälpinsatser. Beslutet ska fattas av åklagare, och urinprovet ska utföras av en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge.
Kritiker till förslaget menar att det är integritetskränkande att tvinga ett barn att kissa i en pappmugg. Jag menar att dock att intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn väger tyngre.
I de allra flesta fall går barnet och föräldrarna frivilligt med på att barnet ska göra ett drogtest. Men det är för den grupp barn som är i störst behov av socialtjänstens insatser som tvång kan vara nödvändigt. Det handlar om barn som saknar ett fungerande föräldrastöd, t e x på grund av att föräldrarna själva missbrukar. En möjlighet till tvångsvisa drogtester kan bidra till att tidigare fånga upp barn som far illa.

söndag 25 april 2010

FNs arbete i Afrika väcker frågor

Hemkommen i fredags från en urintressant studieresa till Kongo, Rwanda och Kenya. Jag var tillammans med en grupp riksdagsledamöter från övriga partier inbjuden av Svenska FNförbundet för att på plats få veta mera om FNs arbete där. Besöket i Nairobi blev en "bonus" p g a flygstoppet. Ambitiösa riksdagsledamöter som jag, Annelie Enochson (kd), Carina Hägg (s) och Gunilla Wahlén (v) såg till att utnyttja den extra veckan till ytterligare besök med anknytning till FNs verksamhet och på fältet, d vs i två av de stora slumområdena. Gruppen hade värdefull förstärkning med Linda Nordin Thorslund och Berith Granath från FN förbundet

Som svenska riksdagsledamöter blev vi väldigt väl bemötta och fick höra många lovord om de stora och viktiga insatser Sverige gör, framför allt i Kenya. Det kändes mycket positivt. Men vi kunde inte låta bli att fundera över den stora FN admininstationen. Gör man maximal nytta för de svenska skattebetalarnas pengar? Många av våra frågor tog upp detta och vi ville veta mer om hur uppföljning och utvärdering av verksamheterna görs. Vi fick försäkringar om att man noga följer upp och redovisar projekten. Ett nytt koncept tas fram "UN As One" för en bättre samordning av alla aktiviteter.

Omdiskuterad är FNs militära närvaro MONUC i Kongo. De blå hjälmarnas insatser kritiseras samtidigt som de flesta säkert anser att någon form av fredsbevarande insatser behövs. Men hur de skall ugtformas är man inte överens om.

fredag 9 april 2010

Spännande politisk kvinna tar makten i Kirgizistan

Otäcka oroligheter har brutit ut i Kirgizistan, en av dessa "bortistanländer". En god vän och partikamrat, Bonnie Bernström, har under många år arbetat som konsult med att utbilda framför allt kvinnor i demokrati i dessa länder. Jag har medverkat i en av Bonnies kurser just i Kirgizistan och upplevt hur viktigt det är att kvinnorna får lära sig hur de kan spela en roll i politiken. Bonnie är mycket uppskattad.

Därför var det roligt att i dagens Svenska Dagblad få läsa om en kvinnlig ledare, Roza Otunbajeva, som nu tagit makten. Hon är en av Bonnies adepter och goda vän och Bonnie är också citerad meednd mycket positiva omdömmen om henne. Svenskan skriver att den nya ledaren må vara ett hopp för det politiskt och ekonomiskt sargade Kirgizistan, men hon kämpar mot enormt starka krafter såväl innanför som utanför landets gränser.

Så det är bara att hålla tummarna hårt för att det ska gå henne och landet väl.