torsdag 30 oktober 2008

Orimlig registerig av flygpassagerare

Förhandlingar pågår nu inom EU om en ny lag om att registrera flygpassagerare. För att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet ska flygbolagen lämna ut ett tjugotal detaljerade uppgifter om passagerarna. Det kan handla om namn, ressällskap, kreditkortsnummer, bokningar av hotellrum och t o m vilken mat man beställt på flyget. Tanken har varit att lagra dessa uppgfter i ett cenralt register i tretton år så att polis och tullmyndigheter kan bekämpa grov brottslighet. Det är inte en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och integritet utan en kränkning att tillåta registrering av flygpassagerare i en omfattning och på det sätt som förslaget innebär. Tiden för lagring av data och omfattningen av det som lagras är för stort. Svensk polis och tull har redan idag möjlighet att begära ut passagerar uppgifter från EU-interna flygningar och jag tycker inte det behövs ett mer omfattande system på EU-nivå. Denna registering får inte bli verklighet. Visst behövs det verktyg i kampen mot terrorism och grov internationell brottslighet. Men registering i över ett decenium av icke-misstänkta medborgares flyguppgifter är inte det primära i denna kamp. Rättesnöret ska vara en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet. Det är inte tillräckligt tydligt i detta förslag.

måndag 27 oktober 2008

Säg NEJ till våld mot kvinnor

Den 25 november 2008 FN:S dag för att avskaffa våld mot kvinnor, kommer UNIFEM, där jag ingår i styrelsen för den svenska nationalkommittén, att överlämna samtliga insamlade underskrifter till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Den svenska regeringen har, liksom flertalet regeringar runt om i världen, redan undertecknat uppropet. för att nå målet 1 miljoner underskrifter krävs det dock ytterligare ansträngningar. Den 29 oktober gör Sveriges riksdagsledamöter en insats genom att underteckna UNIFEM:s kampanj.

Alla kan bidra med sina namn i denna globala internetbaserade insamling för att stoppa våld mot kvinnor.

Gå in på http://www.saynotoviolence.org/ och skriv på om det inte redan är gjort.

lördag 25 oktober 2008

Välkommen valfrihetsrevolution för äldre

Regeringen har avsatt 280 miljoner som socialstyrelsen ska fördela till kommuner som vill införa eller utveckla valfrihetssytem inom äldre-och handikappomsorg. Ny lagstiftning är på väg så att den enskilde själv får lov att välja bland ett antal utförare som kommunen har godkänt. På så sätt konkurrerar utförarna med kvalitet (och inte med pris) och makten flyttas till den enskilde.

Detta är välkommet för Lidngö. Äldre-och handikappnämnden ligger i framkanten. Redan idag finns ett valfrihetssytem inom hemtjänsten. Allt fler väljer hemtjänst utförd av andra än kommunens hemtjänst. Arbetet påbörjades redan i våras med att utarbeta en modell för valfrihetssytem som även omfattar äldreboendet (s.k. särskilt boende). Viktiga faktorer att tillgodose är att vård och omsorg ska ges med bästa möjliga kvalité och att enkel och relevant information ska finnas om de olika valalternativen. Kommunen har ansökt om två miljoner av stimulanspengarna för att under nästa år införa fritt val inom äldre-och handikappomsorgen.

Det är glädjande att vi vågar flytta makten från oss politiker till de äldre och deras anhöriga. Fritt val handlar ju om att själv få bestämma vem som ska hjälpa med morgonduschen och var man vill bo när man inte orkar bo kvar hemma. Det är nödvändigt att vi skapar ett system där den enskilda äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis som den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, var, när och hur och av vem den erbjuds.

Vi liberaler välkomnar verkligen denna valfrihetsrevolution för de äldre.

lördag 18 oktober 2008

Sprid sexköpslagen i EU

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Människokroppen kan inte betraktas som en handelsvara bland andra. Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln.

Utan efterfrågan på prostitution inget utbud. Detta är fortfarande en känslig fråga inom EU. Diskussionen om prostitutionen upplevs som kontroversiell. Sexuellt utnyttande och framför allt prostitution utgör en dominerande form av utnyttjande som människohandel syftar till. Efterfrågan på sexuella tjänster är en av de viktigaste orsakerna till att denna typ av människohandel förekommer. Att synliggöra och bekämpa efterfrågan är avgörande om vi vill stoppa människohandeln.

Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen har den svenska sexköpslagen varit framgångsrik när det gäller att motverka etablering av organiserad människohandel i vårt land. Sverige bör därför sprida kunskap och erfarenheter om sexköpslagen till andra mdlemsländer inom och utanför unionen. Självklart ska lagen kombineras med åtgärder som syftar till att stödja de prostituerade och hjälpa dem ur prostitutionen.

måndag 6 oktober 2008

Hon älskade av Helena Henschen

Helena Henschen har en stor spännande familj med bakgrund i det kulturella Stockholm under förra århundradet. För fyra år sedan utkom hennes kritikerrosade roman I skuggan av ett brott, som handlar om de mycket uppmärksammade sydowska morden. Hennes morbror sköt sin far och därefter sin hustru och sig själv. Detta förblev länge en mörk familjehemlighet för Helena och hennes syskon.

Säkert uppmuntrad av en stora framgången med den boken har hon gripit sig an sin farmor Signe Henschen, dotter till den fömögne bankiren och mecenaten Ernest Thiel. Även Signes familj hade en mörk bakgrund. Ernest lämnade sin hustru och fem barn, ett ännu inte fött, och rymde med barnflickan. En skandal i dåtidens Stockholm, nästan i klass med de sydowska morden. Signe var gift två gånger, fick sex barn och hade en långvarig kärlekshistoria med en tysk läkare. Hon var stark, modig och hårt engagerad bl.a. i kampen mot nazismen.

Romanen Hon älskade (Brombergs) bygger på Signes dagböcker, brev, anteckningar och Helenas egna efterforskningar. Jag är helt fängslad av Helena Henschens båda böcker och hoppas hon har fler anhöriga att berätta om.

lördag 4 oktober 2008

Är den reviderade FRA -lagen i hamn?

Det förefaller nästan så. Den debatt Lidingöliberalerna bjöd in till häromkvällen och som annonserats i tidningen och på anslagstavlor, lockade inte någon enda arg aktivist. Tvärtom, det blev en lugn och insiktsfull diskussion under Martin Andreassons kunniga ledning.

Inte heller blev det någon upphetsad diskussion på folkpartiets partiråd , som ägde rum i går i riksdagen. Alla närvarande var så nöjda med det förslag till ändringar i lagen som nu är på gång. Även ungdomsförbundarna ställer sig bakom förslaget. Det blir spännande att se om denna harmoni håller hela vägen fram till riksdagsbeslutet, som jag räknar med att få vara med att fatta när jag återinträder i november.

onsdag 1 oktober 2008

Vad händer nu med FRA-lagen?

Hur skyddas den enskildes integritet i en ny tid? Vilka inskränkningar är rimliga? Vad händer nu med den hårt kritiserade lagen om signalspaning i försvarunderrättelsetjänsten "FRA-lagen"?Är hotet undanröjt?

I kväll k. 19 inbjuder folkpartiet till Café Liberal för att diskutera detta och andra integritetsfrågor med Martin Andreasson, sekreterare i folkpartiets integritetspolitiska grupp, där jag ingår.

Plats Ansgarskyrkan i Lidingö centrum.
Vi bjuder på fika.