söndag 29 mars 2009

Folkpartiet stödjer nya strandskyddsregler

(Insändare 090327 tillsammans med min partikamrat Lars Tysklind, Bohuslän)

Lidingö Tidning den 17 mars kunde vi läsa om planerad byggnation på Tyktorpsvägen där man både i rubriken och i artikeln framställer det som om att den strandskyddslagen skulle vara problemet.
Utan att gå in på själva sakfrågan är det ändå viktigt att tala om att regeringsförslaget om nya strandskyddsregler f.n. behandlas i riksdagen och efter beslut kommer den att träda i kraft den 1 juli 2009. I det aktuella ärendet är det alltså direkt felaktigt att påstå att den nya strandskyddslagen har haft någon påverkan.
För oss i Folkpartiet är det mycket glädjande att det i förslaget slås fast att strandskyddet är ett nationellt ansvar genom att vara en skyddsbestämmelse i miljöbalken samtidigt som möjlighet till lokal anpassning ska finnas.
I korthet innebär förslaget en skärpning i känsliga och exploaterade områden samtidigt som det ger en flexibilitet inom andra begränsade områden.
Risken finns att det nu kommer att målas upp direkt felaktiga skräckscenarier, vad de nya strandskyddsreglerna kommer att innebära och därför tycker vi det är viktigt att redovisa fakta.
Strandskyddet blir stärkt i områden med starkt exploateringstryck genom tydligare regler och en restriktiv tillämpning. Gäller bl.a. hela kuststräckan mellan Strömstad och Forsmark och då även på Lidingö.
Särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.
Kommunerna får ta fler beslut, men samtidigt får länsstyrelserna en viktig roll genom möjligheten att överpröva kommunala dispenser och detaljplaner där strandskydd upphävs och genom att granska kommunernas översiktsplan.
Det ska alltid finnas en zon närmast stranden som möjliggör passage även om strandskyddet upphävs.
Miljö- och friluftsorganisationerna ges rätt att överklaga beslut om undantag från strandskyddet.
Smygomvandling av t.ex. sjöbodar hindras genom att det tydligt krävs dispens för ändrad användning som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område som annars varit tillgängligt.
Sammantaget blir resultatet ett starkt strandskydd där det nationella ansvaret och kommunala intressen ansvarsfullt samverkar för allmänt tillgängliga stränder och skydd av växter och djur.

torsdag 26 mars 2009

Wanja våndas

Kritiken mot Wanja Lundby-Wedin är hård från media och från "rörelsen". Och inte undra på. Hon har gått med , tydligen omedvetet, på ett pensionsavtal som gav AMF:s förre vd Christer Elmehagen en pension på över 60 miljoner kronor. Dessutom har hon 24 tunga styrelseuppdrag varav tio som ordförande. Hon pudlar men frågan är om det räcker för att hon ska återfå sin trovärdighet.

Varför har hon tagit på sig så många uppdrag utöver ordförandeskapet för LO, som borde mer än väl fylla hennes tid? Två antaganden: LO betalar förhållandevis låg ersättning för hennes ordförandeskap och räknar med att inkomsterna från styrelsearvoden ska kompensera detta eller att hon lider av "duktig flicka syndromet". Det kan också vara en kombination av dessa antaganden. Visst behövs det fler kvinnor på ledande poster i styrelser. Men det innebär inte att det ska vara samma kvinnor över allt. Framgångsrika kvinnor som Wanja måste dela med sig av uppdrag till andra kvinnor. Tacka nej, men föreslå en annan kvinna när valberedningarna hör av sig. På så sätt får fler kvinnor chans att visa att de också kan. Det är mitt förslag.

söndag 22 mars 2009

Påven sabbar svenskt miljardbistånd

Sverige kan inte slå dövörat till när påvens predikan undergräver omfattande biståndssatsningar mot hiv/aids. Sverige avsatte nära 1,5 miljard i kampen bara år 2007. Påvens aktuella uttalande ”Kondomer till och med förvärrar hiv-epidemin” är ett budskap som dödar. Förra året skrev 60 katolska grupper ett öppet brev till påven och varnade för att förbudet mot kondomer riskerar miljontals människors liv. Uppenbarligen struntar katolska kyrkan i intern kritik. Sverige måste framföra en officiell protest till den världsfrånvända heliga stolen.

Snart har 13 000 personer gått med i protestgruppen "Rött kort Vatikanen" som den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson har startat på Facebook. Hon har också väckt en skriftlig fråga ställd till utrikesminister Carl Bildt. Birgitta Ohlsson kräver att Sverige framför en officiell protest till Den heliga stolen för inställningen till sexuella och reproduktiva rättigheter som undergräver svenska biståndssatsningar. Utrikesministern har under onsdagen meddelat att UD inte avser att framföra en officiell protest till Vatikanen för katolska kyrkans agerandet i det uppmärksammade brasilianska fallet med en våldtagen nioårig flickas abort.

Jag är besviken på Carl Bildt. Varför ska Sverige fega ut i denna så viktiga fråga?

torsdag 19 mars 2009

267 riksdagsledamöter skrev på upprop om Dawit Isaak

Idag har jag tillsammans med riksdagsledamöter från flera partier agerat för att den svenske och eritrianske medborgaren och journalisten Dawit Isaak ska frisläppas från sitt fängsliga förvar i Eritrea där han sitter sedan länge, fängslad på oklara grunder.

267 riksdagsledamöter har skrivit på ett upprop om detta, som min partikamrat Cecilia Wigström tagit initiativ till. Cecilia har länge arbetat för att Dawit Isaak ska friges.

Att så många skrev under uppropet till Eritreas president med krav på att Dawit Isaak släpps fri är otroligt bra. Det här är stark markering från svenska folkets valda representanter och borde göra intryck på Eritreas president.

I uppropet framhåller vi att vi är oerhört bekymrade för Dawits hälsa. Han har hjärtproblem, det vet vi sedan tidigare och det finns diabetes i familjen. Att han enligt uppgift har åkt in på sjukhus visar tydligt att mer än sju år i de fruktansvärda eritreanska fängelserna, med brist på mat, vatten och hygien, självklart tär allvarligt på hälsan. Dawit får inte gå samma öde till mötes som en annan svensk medborgare som avled i ett eritreanskt fängelse för något år sedan för att han inte fick sin diabetesmedicin.

I dag har vi överlämnat uppropet och listorna med underskrifter till Eritreas ambassad, som ligger i Torsvik på Lidingö. Efter stor tvekan från ambassaden släpptes Cecilia in med vi andra i sällskapet fick vänta utanför. Cecilia fick löfte om att uppropet och listorna ska skickas med diplomatpost till presidenten. Hoppas löftet uppfylls.

onsdag 18 mars 2009

Ers majestäts olycklige Kurt av Lena Ebervall och Per E Samuelson

Vad är sant och vad är falskt? Vad är baserat på fakta och vad är rena påhitt? Frågorna infinner sig hela tiden när jag läser ”Ers majestäts olycklige Kurt” av makarna och advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelson (Piratförlaget).

Det är en underhållande bok. Inte tu tal om annat. Den är baserad på en skandal på högsta nivå., som utspelades under trettio, fyrtio och femtiotalen. Kurt Haijby var en charmerande men osympatisk äventyrare som kom i kontakt med Gustaf V och inledde ett sexuellt förhållande med honom. Kungen var enligt romanen djupt förälskad i Haijby och försåg honom rikligt med pengar och gåvor. Hovet och Gustaf VI Adolf försökte på olika sätt tysta honom bl.a. genom att skicka honom till Tyskland, sätta honom på psyksjukhus och i fängelse. Flera kända dåtida politiker och högre ämbetsmän figurerar i boken, ibland osympatiskt skildrade.

Att låta historiska händelser och personer ge underlag för romaner är ett lovvärt sätt att väcka intresset. Men det är försåtligt. Man får inte lita på den historiska sanningshalten.

måndag 16 mars 2009

Brevlådestriden

Jag läser i tidningen Din Bostadsrätt om min gode vän Anders Noréus, som bor i Vasastan och där drabbats av att Posten vägrar att dela ut posten på Gästrikegatan. Han och de andra boende måste hämta posten på närmaste postkontor. Skälet är att brevinkasten sitter fel ur arbetsmiljösynpunkt. Vad som fungerat i hundra år gäller plötsligt inte längre. Nya dörrar kräver Posten för fortsatt utdelning i brevlådorna.

Att postfacken hos postkontoret är placerade för högt eller nere på golvet tycks inte vara ett arbetsmiljöproblem. Anders och hans grannar misstänker att brevbärarna vill slippa trapporna och ha postboxar i entrén istället. Säkert är det så. Det är rätt rimligt tyckder jag, som själv bor i ett hus med postfack. Men varför vågar Posten inte ta upp diskussioner direkt med de boende om detta?

torsdag 12 mars 2009

Annika Falkengrens snikenhet

Jag är mycket förvånad över att SE Bankens vd Annika Falkengren tycker att hon ska ha en årlig löneökning på två miljoner. Redan idag har hon en lön långt över de flestas, 7 miljoner. Hennes styrelseordförande Marcus Wallenberg förklarar hennes kraftiga lönepåslag med att man tar bort den rörliga delen och därför måste höja den fasta.

Hur kan han och hans vd vara så omdömmeslösa? Höjningen måste verkligen sticka i ögonen på de anställda på som är oroliga för sina jobb och alla aktieägare som inte får någon utdelning. Det är skakigt för banken, som begärt aktieägarna om 15 miljarder i en nyemission. Börskursen har havererat.Att då begära en lönehöjning stärker säker inte aktieägarnas förtroende och vilja att delta i en nyemmission.

Dessutom får banken inte, enligt finansmarknadsminister Mats Odell, delta bankgarantiprogrammet och i kapitaltillskottsprogrammet, vilket banken vill.

Varför är du så sniken, Annika Falkengren?

tisdag 10 mars 2009

Oklar kritik av UNIFEM från regeringen

Att dagen efter den Internationella Kvinnodagen få läsa på DN Debatt biståndsminister Gunilla Carlssons bedömning av UNIFEM (FN:s utvecklingsfond för kvinnor) som en ineffektiv biståndsorganisation är oroande och förvånande. En granskning av multilaterala biståndsorganisationer är viktig och regeringens initiativ att studera hur pengar används inom det multilaterala biståndet kan vara en grund för att ytterligare förbättra arbetet i organisationerna.

Jag ingår i styrelsen för UNIFEM Sverige. Vi har under 2008 haft kontakt med UD för att diskutera det då pågående bedömningsarbetet, men granskningsmaterialet har förblivit otillängligt för oss Vi har ingen detaljkunskap om på vilket sätt granskningen har genomförts och har därför svårt att bedöma de slutsatser som dras. Det är svårt att föreslå konkreta åtgärder när kritiken är så svepande. Detta innebär inte att vi försvarar en eventuell bristande effektivitet inom organisationen utan ser fram emot den dialog som regeringen föreslår.

UNIFEM är med internationella mått mätt en liten organisation. Sammanlagt har organisationen cirka 200 anställda varav cirka 130 arbetar i fält, dvs. på regional- eller länderkontor i utvecklingsländer. UNIFEM:s sexton nationella kommittéer, varav UNIFEM Sverige är en, har bland annat till uppgift att stödja UNIFEM:s arbete i världen genom att på olika sätt informera om det arbete som UNIFEM utför. Andra uppgifter för de nationella kommittéerna är att påverka regeringar att öka stödet till UNIFEM samt att bedriva insamlingsverksamhet till stöd för utvecklingsprojekt. UNIFEMs viktiga arbete måste fortsätta.

söndag 1 mars 2009

Lite vintersemester

Nu gör jag en veckas uppehåll i mitt bloggande. Under riksdagens plenifria vecka far jag med make barn och barnbarn till Sälen för samvaro och skidåkning.