torsdag 20 december 2012

Julavslutning i kyrkan - modell Futuraskolan

Nyligen skrev jag både i min blogg och på www.lidingosidan om varför jag tycker man kan ha julavslutningar i kyrkan. Mitt inlägg på lidingösidan ledde till ett par negativa kommentarer.

Även om ingen direkt uttryckte det så fick jag intryck av att de anser att man bör förbjuda skolavslutningar i kyrkan.

Det är upp till rektorn att bestämma var skolavslutningar ska äga rum. Det är naturligt att hen gör det i samråd med lärare, elever och föräldrar.

I dag var jag på två skolavslutningar i Breviks kyrka, där Futuraskolan hade sin avslutning. Det blev så fint med en salig blandning av afrikansk, engelsk och svensk musik. Skolans musiklärare har afrikansk bakgrund. Så elever spelade på trummor, med tomburkar och dansade stöveldans. Detta varvades med engelska julsånger och några svenska julpsalmer. Att ge elever kulturupplevelser ska naturligtvis inte begränsas till den svenska kulturen.

Det gick inte att ta miste på hur mycket elever, föräldrar, syskon och vi andra gladdes.

tisdag 4 december 2012

STOPP FÖR RISKKAPITALBOLAG I VÅRDEN?

I dag har vi haft en lång dag i landstinget med många frågor som avhandlades. Mycket debatterad blev rikskapitalbolagens roll i vården.

Så här resonerar landstingsrådet Birgitta Rydberg.
 
Efter det senaste årets debatt om välfärdsföretag, vinster, riskkapitalbolag och räntesnurror är det många som verkar vilja se mindre av riskkapitalbolag med bas i s.k. skatteparadis, i vården och välfärden. Även om man önskade det, går det dock inte att utfärda något sådant förbud, rent juridiskt. Att komma åt räntesnurrorna är en uppgift för regering och stat.
Det vi kan och ska göra är att titta på verksamheterna. Att har bra avtal, rätt priser och ordentliga uppföljningar. Att se till att vi har bra vårdverksamhet - att vi får det vi betalar för.
Mycket kritik har i debatten riktats mot riskkapitalägda utförare av äldreomsorg. En jämförelse på övergripande nivå med äldreboenden i kommunal regi gör dock bilden mer komplex. Misstag och missgrepp förekommer även där.
I hälso- och sjukvården har vi inte alls sett samma skandalrubriker. Men givetvis ska vi ha koll på riskkapitalägda vårdgivare - liksom alla andra vårdgivare - så att vi får vård av hög kvalitet, med god tillgänglighet och bra bemötande för patienterna.
Privata vårdgivare har bidragit till detta. Konkurrensen om vårdidéer innebär att olika verksamheter sporras att förbättra sig. Det handlar också om att göra mer för mindre pengar. Det är ett mindre problem med en välfungerande vårdverksamhet som gör lite vinst, än en sämre fungerande verksamhet i offentlig regi som dessutom går med förlust - så som det tyvärr ibland har varit.
Vi ska givetvis inte betala några överpriser. Genom konkurrensen om vårdidéer - och kostnader - har vi sett hur man kan få mer vård för pengarna. I nästa avtalsomgång kan vi ofta sänka priset - och få mer pengar till annan vård. Det har vi sett flera exempel på. Några jättelika vinster verkar vårdbolagen heller inte göra.
Däremot skulle jag och Folkpartiet gärna se ännu fler mindre, fristående privata vårdgivare. För att nå den positiva konkurrensen om vårdidéer är det inte bra om allt blir för storskaligt.
 

Helena Bargholtz
{0}
Favorit{0}
Favorit
{2}
{0}