torsdag 27 juni 2013

Jämlik vård kräver datakunskap


Dagens DN har en tänkvärd ledare "Jämlika betyder olika" med anledning av Patiensmaktsutredningen, som presenterades i går. Vad jag särskilt fäste mig vid var beskrivningen av samtalet till redaktionen från en äldre kvinnan  som oroade sig för sina vårdkontakter som ska ske via dator eller mobiltelefon.
http://www.dn.se/ledare/

.Jag förstår henne till fullo. Min man och jag, sjuttioplussare, är hyfsat uppdaterade när det gäller datorer. Vi ägnar mycket tid vid  våra datorer. Men nu ska vi fixa våra e-legitimationer för att kunna ta del av nätets vårdinformation. Det går inte så lätt och snabbt för oss. Det är inget kul att behöva be barnen om hjälp. Vi vill kunna själva.

Jämlik vård förutsätter kunskap, skrivs så klokt i ledaren. Men för många framför allt äldre, som inte har kunskapen eller ens datorer och mobiltelefoner måste det finnas hjälp. Stockholms läns landsting, där jag är ledamot, inför  nu  vårdcoacher. Dessa ska hjälpa sjuka att hitta rätt i vården och stötta dem på olika sätt. Jag tycker att dessa också borde kunna hjälpa människor att hitta rätt i vården på nätet.

"Ett eget rum på nätet" som Folkpartiet lanserat är utmärkt. Men vi måste också få hjälp att hitta nyckeln dit så vi kan komma in.

lördag 15 juni 2013

Värna skärgårdstrafiken

För många stockholmare och turister är ett besök i skärgården ett givet sommarnöje – och självklart sker det med skärgårdsbåt. För alla de tusentals bofasta i skärgården, och för alla näringsidkare som driver sin verksamhet där, är en fungerande skärgårdstrafik helt avgörande för att vardagen ska fungera.
Utan en bra skärgårdstrafik får vi ingen levande skärgård. Därför är vi i Folkpartiet så oroade över de förändringar av trafikeringen som tycks vara på gång, i samband med den pågående skärgårdsupphandlingen.
Vi har inget emot en upphandling i sig, för att finna de som är bäst lämpade att köra skärgårdstrafik. Men vi har mycket emot det upplägg som upphandlingen har fått. Och innan upphandlingen kan avslutas har vi ett antal frågor som kräver svar.
Sjötrafiken i mellersta skärgården får inte krympas – den måste bibehållas, i minst nuvarande omfattning. Det är ett krav innan vi kan överväga att gå med på ett tilldelningsbeslut. Skärgårdsstiftelsens frågor kring trafikeringen till en rad bryggor måste också få ett ordentligt svar.
De små rederierna måste ha möjlighet att lägga anbud, eller bli underentrepenörer. Vi är oroliga över att den ojämna storleken på trafikområdena, med det stora mellersta området, annars leder till en privat monopollikande situation.
Folkpartiet slår också vakt om ångbåtarna som inte bara ska vara någon extra krusidull i Waxholmsbolagets utbud, som gör turer till Vaxholm och ligger stilla vid Strömkajen i timmar. Ångbåtarna ska gå i reguljär trafik, till exempelvis Grinda.
Vi i Folkpartiet kommer att fortsätta arbeta för en bra skärgårdstrafik – minst lika bra som i dag. Något annat nöjer vi oss inte med – och det ska inte skärgårdsborna eller stockholmarna heller göra.

Detta budskap har min partikamrat Mattias Reinholdsson och jag spritt när vi idag har gått i Lidingö Centrum. Folk uppskattade detta eftersom de oroats av skriverier i tidningarna om försämringar i skärgårdstrafiken. 
 Vi fick ett par bra synpunkter:
- Fler båtar från Gåshaga till stan under hela dagen och kvällen.
- Låt Sjövägen gå ända till Gåshaga.
- Fler turer mellan Larsberg och Nacka/stan, ofta är det fullt på båtarna.