tisdag 22 februari 2011

Göran Hägglund och snuset- konstigt ställningstagande

Jag gillar KDs partiledare Göran Hägglund,som jag uppfattat som klok, mänsklig och humoristisk. Därför blev jag så besviken när jag fick läsa i tidningarna de senaste dagarna att han försöker få EU att tillåta försäljning av svenskt snus. Han tycks ha anslutit sig till snuslobbyn. Ska svenska handelspolitiska intressen vara viktigare än folkhälsan i Europa?

Vilka biverkningar som snuset ger har länge varit dolt i mörker. Dagens forskning visar dock alltmer att snuset inte är ett harmlöst medel utan påvisar en allt större negativ påverkan på kroppens funktioner och organ. Snus innehåller ca 2 500 kemiska ämnen varav en del är förbjudna i våra andra miljöer men inte i munnen. Nikotinmängden i snus är hög och en dosa snus kan jämföras med ca 75 cigaretter i nikotinmängd. Nikotinets kraftigt beroendeframkallande verkan är väl känd.

Därför är jag glad och nöjd över att det folkpartistiska sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg ryter till mot honom i media. Hon kritiserar honom hårt och kallar kampanjen pinsam och skadlig.

Bra rutet Birgitta!

torsdag 17 februari 2011

Besök i sjukhusverkligheten

Det påstås ofta att politiker inte vet något om det verkliga livet. Jag protesterar alltid. Få grupper är så intresserade av vad som händer och suger upp all kunskap och information man kan få.
På så sätt passade det ju bra att jag med magont kom till akutsjukvården på Danderyds sjukhus i söndags. Det visade sig vara en inflamerad gallblåsa. På måndagen opererades jag genom ett titthål i buken där blåsan drogs ut med stenar och slängdes som en soppåse. På tisdagen for jag hem. Ja, det blev ju ingen längre vistelse. Men en hel del snappade jag upp.

Läs DN idag

En skräckskildring som jag inte känner igen mig i.Jag kastades inte ut, utan fick stanna så länge jag kände jag behövde. Personalen var omtänksam och vänlig. Men jag förstår ju att situationen i akutsjukvården kan växla lika snabbt som vädret. Självklart måste det finnas beredskap för detta, viket Folkpartiet i landstinget arbetar för.

Maten var lika dålig som sitt rykte. Jag pratade med patienter som legat inne tidigare. De menade att fram till hösten, då maten lagats på plats i sjukhusets kök, smakade den utmärkt. Så omtag och åter till köttgrytorna på Danderyds sjukhus måste det bli.

fredag 11 februari 2011

Bra lösning på gång för Lidingö Hospice

Frågan om den fortsatta existsen för Lidingö Hospice, avsett för palliativ vård (vård i livets slutskede), har diskuterats länge. Oron är stor hos många lidingöbor att den uppskattade hospiceverksamheten ska läggas ned, beroende på konflikten mellan landstinget och kommunen om vem som ska finansiera verksamheten. Denna oro kommer till uttryck främst genom föreningen Lidingö Hospice Vänner. Man menar att Hospice används på fel sätt genom att patienter utan behov av palliativ vård har lagts in där. Enligt ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner ska landstingen svara för läkarinsatserna till invånarna medan kommunerna står för omvårdnaden. Landstinget har hittills menat att Lidingö inte har behov av ett eget hospice och därför inte velat bekosta verksamheten.

Samtliga politiska partier i Lidingö vill bevara Lidingö Hospice. En bra lösning är nu på gång. Den borgeliga alliansen med Folkpartiet som styr landstinget planerar nu att upphandla geriatrisk och palliativ vård. I samband med förberedelserna för detta utreds förutsättningarna för vårdval inom palliativ slutenvård. Det innebär att ledningen för Lidingö Hospice, d.v.s i dag Lidingö kommun, kan lägga ett anbud till landstinget för att bli upphandlad, alternativt auktoriserad, för palliativ vård. För att få detta kommer att krävas en bra kvalitet på verksamheten. Landstinget är noga med detta. Om kommunen får anbudet betalas kostnaderna av landstinget.

Detta är en utmärkt lösning på en infekterad fråga. Jag hoppas den snart blir verklighet.Det vill jag arbeta för

lördag 5 februari 2011

Behovet av en ny förståelse. ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet

En pensionerad diplomat, Göran Bäckstrand, en organisk kemist, Kåre Olsson, och en professor i humanekologi, Emin Tengström, samlas för reflexioner och eftersinnande samtal kring klimatfrågan. Detta redovisar de i boken Behovet av en ny förståelse (Blenda förlag).

Mycket har skrivits och sagts om klimathotet, allt från domedagsprofetior till förnekande av hotet. Denna skrift är sympatisk i sin lågmälda resonerande ton. Den skiljer ut sig i debatten i tre viktiga avseenden. För det första menar författarna att klimatfrågan är en del av ett mer omfattande globalt miljö-och naturresursproblem. För det andra anser de att människor måste ändra sina egna verklighetsbilder eller vad de kallar existensförståelse. För det tredje lyfter de fram de enskilda individerna som de viktigaste aktörerna i en nödvändig förändringsprocess.

Särskilt intressant är resonemanget om existensförståelse, även om det inte är helt lätt att ta till sig begreppet.

Jag anser att denna bok har mycket att tillföra diskussioner om vårt gemensamma ansvar för Jorden. Detta ansvar vilar både på politiken och på det civila samhället.

tisdag 1 februari 2011

Ge Frida chans till jobb.

Jag är en flitig radiolyssnare,särskilt P1 och P2. I morse hörde jag på ett bra och viktigt inlägg i radions P1- Godmorgon. Länk här
Det handlade om unga Frida som inte lyckats få ett jobb och nu mådde allt sämre.
Ungdomar och unga vuxna (15–25 år) är en grupp med ökande psykisk ohälsa. I många fall förorsakas den av arbetslöshet och känslan av att inte duga till, att vara värdelös.

Insjuknande i psykossjukdomar är vanligast i 20-årsåldern. Det ställer krav på nya angreppssätt och effektiv behandling anpassad till åldersgruppen. Redan idag samarbetar arbetsförmedlingen, försäkringskassan och primärvården för att hjälpa dessa ungdomar. För att orka söka jobb måste dessa undomar få en snabb och effektiv hjälp av både psykolger och läkare. Men ingen ung människa som blir sjuk för första
gången ska behöva uppleva sjukhusmiljön. Istället ska, anser Folkpartiet, hon eller han bli omhändertagen av ett mobilt team eller på en särskild mottagning.

Fridas problem är förorsakat av den höga ungdomsarbetslösheten. Allt ont den för med sig är ett av de allra största samhällsproblemen. Att hitta bra modeller för att motverka den är högprioriterat av Folkpartiet i regringen.

Det måste finnas många olika vägar in på arbetsmarknaden. Alla är inte stöpta i samma form. Folkpartiet vill uppvärdera de praktiska yrkesutbidningarna. Unga ska kunna lära sig ett yrke direkt på arbetsplatsen. Danmark och Tyskland har en lägre arbetslöshet än Sverige. Där får många unga in en fot på arbetsmarknade genom lärlingsjobb. Trygga villkor för lärlingarna skapas där genom ett samarbete mellan staten, facket och abetsgivaren. Låt oss. lära av deras goda exempel. Det ger nya chaser för Frida och många andra ungdomar som idag är arbetslösa.