onsdag 28 november 2012

Fira skolavslutningar i kyrkan

Det rasar en debatt om skolavslutningar i kyrkan. Som ledamot i Lidingö kyrkofullmäktige och kyrkoråd för FiSK (Fria liberaler i Svenska Kyrkan) är detta en viktig fråga för mig.

Det är en fin tradition i Sverige att många skolor firar sina avslutningar just i kyrkan. På många ställen går denna tradition generationer tillbaka i tiden. Detta är en del av vårt kulturarv.

En del debattörer verkar tycka att det är okej att vara i kyrkan om man inte ägnar sig åt religion. Men det är naturligtvis omöjligt. Kyrkan är inte vilken klubblokal som helst. Men när skolan går till kyrkan måste ceremonin utformas så att alla känner sig välkomna.

Det borde vara självklart att man på en skolavslutning i kyrkan kan sjunga psalmer. Prästen kan berätta om varför julen firas, till exempel genom att läsa ur julevangeliet och reflektera över det.

När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.

Finns det några begränsningar? Ja, gränsen går där man förutsätter att eleverna ska delta i en trosbekännelse eller en kollektiv bön. Men kyrkan har en lång historia av att möta människor med olika inställning. De har inget intresse av att tvinga på människor en tro.

Den förra diskrimineringsombudsmannen kritiserade skolavslutningar i kyrkan därför att sådana skulle kunna vara kränkande för invandrare med en annan religion. Jag tror detta resonemang är helt fel tänkt. Jag har aldrig mött invandrare som kräver att vi i vårt land ska avskaffa våra traditioner för att visa tolerans.

 Skolavslutning i kyrkan är en uppskattad ceremoni. Självfallet ska den traditionen få leva vidare.

Ovanstående inlägg har jag publicerat på www.lidingosidan.se. Det har lett till ett par kritiska kommentarer som jag bemöter.

  

tisdag 20 november 2012

Protestera mot Irlands abortlagar i morgon 21 november kl. 11.30

Vi i Sverige tar för givet att vi har rätt att bestämma över vår kropp. På Irland förvägras kvinnor denna rätt då inställningen är att ett ofött foster är mer värt en en kvinnas liv även om det är hotat genom graviditeten.

Savita Halappanavar, en tandläkare med indiskt ursprung, råkade ut för missfall med ett döende foster. Hon och fostret avled eftersom sjukhuset vägrade att uppfylla hennes vädjan om abort. Man oberopade att Irland är ju ett katolskt land. Savita och hennes man är inte katoliker men tvingades ändå underkasta sig en lagstiftning som medförde hennes död.

Den irländska lagstiftningen (liksom den polska och maltesiska) om abortförbud drabbar alla gravida kvinnor som befinner sig i dessa länder även om de inte är bosatta där. Något att tänka på när vi har fri rörlighet för EU- medborgare och turism.

Denna absurda lagstiftning har redan väckt många protester. Men fler behövs.

Liberala Kvinnor arrangerar tillsammans med Centerkvinnorna, Fredrika Bremer Förbundet, Kvinna till Kvinna, RFSU och S-Kvinnor en demonstration i morgon onsdag den 21 november kl. 11.30 utanför Irlands Ambassad Hovslagargatan 5,Blasieholmen, Stockholm.

Kom och visa din vrede!.

torsdag 15 november 2012

Nya vagnar till Lidingöbanan


Lidingöbanan får sju nya spårvagnar 2014. SL får också i uppdrag att utreda hur spårvagnarna och hållplatserna ska utformas när Spårväg City invigs 2018. Det beslutade trafiknämnden i landstinget den 13 november 2012. 

Lidingöbanan får sju nya spårvagnar inför att banan, som är under upprustning, återinvigs i december 2014. Vagnarna är av samma typ som tvärbanan – och ger bekväma och tillgänglighetsanpassade resor.

SL får i uppdrag att utreda hur spårvagnarna och hållplatserna ska utformas till dess att Spårväg City invigs i sin helhet 2018. Ambitionen är att vagnarna ska anpassas för kortare restider, högre tillgänglighet och lägre kostnader samt att hållplatserna blir billigare att bygga.

Vagnarna ska också anpassas till landstingets nya stomlinjestrategi, som riktar in sig på ett växande Stockholm och fler resenärer i kollektivtrafiken. SL ska därför ta höjd för att spårvagnar på sikt kan ersätta vissa stombusslinjer.  

Spårväg City trafikerar – i färdigt skick – sträckan mellan T-Centralen och Gåshaga brygga på Lidingö. Den nya spårvägen passerar den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden – och kopplas ihop med Lidingöbanan vid Ropsten. Linjen beräknas vara fullt utbyggd 2018.

Frågan om Lidingöbanans framtid har dragits i långbänk. Men  Folkpartiets och övriga borgerliga landstingspolitkers och kommunpolitikers kamp för att bevara det populära tåget ger nu resultat.

Det blir härligt att få åka med den nya spårvägen.