fredag 31 maj 2013

Det är verkligen att slänga pengarna i sjön


 

Jag blev upprörd när jag fick läsa i Vårt Lidingö om reparationerna av det öppningsbara klaffspannet på gamla Lidingöbron. Under reparationstiden kommer en mindre bro byggas vid sidan för att klara cykel- och gångtrafiken till Ropsten. 

Under säkert trettio års tid har broklaffen varit stängd. Båttrafiken runt bron har ändå fungerat  tillfredsställande. Nu planeras en ny bro stå klar 2020 och då ska den nuvarande gamla Lidingöbron rivas.

Anledningen till reparationen är att 2008 beslutade Miljöverdomstolen att bron åter måste kunna öppnas för båttrafik. Då visste man inte att den nuvarande bron skulle rivas och ersättas av en ny redan 2020. Jag är övertygad om att hade det varit känt hade broklaffen kunnat få fortsatt dispens av länsstyrelsen från kravet att vara öppningsbar. Det hade alltså varit läge att staden sökt förnyad dispens.  Den nya bron  ska naturligtvis innebära fri passage under bron.

En öppningsbar bro medför problem för tågtrafiken på bron. Om man inte ger möjligheter till öppningar bara när tågen inte går, d v s mellan ett och fyra på natten, kommer varje broöppning att förorsaka förseningar. Tiominuterstrafiken kommer att störas vid varje öppning.

Och det kommer att kosta. Reparationen av broklaffen har beräknats till ca 30 miljoner. Till det kommer kostnaderna för den mindre bron under ombyggnadstiden. Det handlar alltså om stora extra belopp som staden, d v s vi skattebetalare, måste punga ut med för en kort period på sex år. Pengar som skulle kunna investeras i den blivande bron.

Det är verkligen att slänga pengarna i sjön!

 

 

 

 

 

 

 

onsdag 22 maj 2013

Mesigt om mobiltelefoner


En av de frågor jag särskilt drev när jag var riksdagsledamot gällde ett förbud att använda mobiltelefonen när man kör bil. Risken är stor att man frestas att läsa och skriva sms. Sverige är den enda land i Europa (undantaget Albanien) där det inte finns ett tydligt förbud.

Jag var inte ensam om denna uppfattning. Många enskilda och organisationer anser detsamma. Och riksdagen beslutade i mars i år att regeringen skulle ta fram ett förbud mot mobilanvändning under bilkörning.

Men icke. Regeringen vill  inte ha ett uttalat förbud. I stället vill man att trafikfarligt beteende  bakom ratten ska kunna leda till penningböter oavsett vad man blir störd av.

Men det räcker inte. Det blir luddigt och svårt att kommunicera ut kravet på en skärpning av aktsamheten. Det menar Motormännen  och KAK, Kungliga Automobilklubben, Man hänvisar till den danska vägtrafiklagen som helt enkelt slår fast att "Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner". Den lagen har enligt Motormännen förhindrat många olyckor. Också i Kalifornien har dödstalet halverats bland mobilrelaterade olyckor sedan en lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008.

Så varför är regeringen så mesig när det gäller att införa motsvarande förbud i svensk lagstiftning?