tisdag 30 december 2008

Är barnagan på väg tillbaka i Sverige?

Vissa typer av våld mot barn har ökat. I en nationell kartläggning vid namn ”Våld mot barn 2006 – 2007 - En nationell kartläggning” (Svensson, B., Långberg, B., Janson, S (2007), Allmänna barnhuset och Karlstad universitet) har barns erfarenheter av kroppslig bestraffning mellan år 2000 och 2006 undersökts. Föräldrar till 1 692 barn har besvarat en enkät om deras syn på barnuppfostran, attityder till och användande av kroppslig bestraffning mot barn.
2 510 elever (årskurs 4, 6 och 9) har besvarat en enkät om erfarenhet av och attityder till kroppslig bestraffning och mobbning. Studien är en uppföljning av en tidigare undersökning som gjordes 2000.

Undersökningen från 2006 pekar på att både barns och vuxnas attityder till kroppslig bestraffning fortsätter att bli alltmer negativa (var tionde elev och var sjunde föräldrar svarade att de är positiva till kroppslig bestraffning). I elevundersökningarna från 2000 och 2006 framkommer att det inte är fler elever som uppger sig bli slagna av sina föräldrar, medan föräldraenkäten från 2006 visar att kroppslig bestraffning inte fortsatt att minska. Det är alltså lika många barn som blir slagna som för sju år sedan fast allmänheten är mer negativ till aga. Andelen barn som någon gång över en längre tid utsatts för allvarliga kroppsliga bestraffningar har legat stabilt runt tre till fyra procent sedan 1980-talet.
Särskilt anmärkningsvärt är att undersökningen visar att föräldrar som själva anger att de knuffat, huggit tag i eller ruskat sitt barn har fördubblats - för barn under ett år är ökningen fem gånger. Skillnaderna mellan enkäten från år 2000 och år 2006 är statistiskt signifikanta. Den största ökningen när det gäller att hugga tag i och ruska om barnet står svenskfödda småbarnsföräldrar för.

Elevenkäten från 2006 visar att en fjärdedel av de elever som blivit slagna inte hade någon vuxen att anförtro sig åt, vilket är en ökning i jämförelse med enkäten från år 2000. I jämförelse med enkäten från år 2000 uppgav nästan tre gånger så många elever år 2006 att ingen annan än den som slagit vetat om vad som hänt. Detta förklaras framförallt med att betydligt färre vuxna inom exempelvis skola eller föreningsliv haft kännedom om att barnet blivit slaget.

Det är beklagligt att regeringens redogörelse för barnpolitikens inriktning under de kommande åren i barnskrivelsen innehåller så få konkreta förslag på hur man ska minska den påvisade ökningen av aga samt minska det allvarliga våldet mot barn som legat konstant i snart trettio år. Detta gäller inte minst särskilt utsatta barn, exempelvis barn med långvarig sjukdom.

Sverige var det första landet i världen som 1979 införde lagstiftning mot barnaga. Som tidigare ledamot i Europarådet har jag drivit att alla Europas länder ska ha förbud mot barnaga. Allt fler länder har infört eller är på gång att införa agaförbud. Då är det skamligt för Sverige att inte länge vara ett föredöme.

måndag 29 december 2008

Om påven och om Selma

Även jag lät mig uppröras och luras av media när jag trodde att påven i sitt jultal till kurian fördömt homosexuella handlingar. Flera tidningar påstod att han förklarat att sexualitetens syfte är att leda till barnalstring. Det skulle ju döma ut också sexuella handlingar mellan män och kvinnor som inte kan få barn, t.ex. mellan mig (60 plus) och min man.

Nu har från katolskt håll kommit dementier. Påven har inte fördömt homosexuella handlingar i sitt jultal. För säkerhets skull har jag kollat källan och inte hittat att påven skulle gjort det. Man kan ju undra- hur uppstår sådana påståenden? Är det en tidningsanka? Hur noga kollar media källan för sina uppgifter? Varifrån kommer påståendet om påvens tal om sexuella handlingar?

Eller finns det anledning att misstänka att hans tal ändrats innan det lades ut på nätet?

Appropå homosexualitet har jag sett båda avsnitten om Selma Lagerlöf som gick i TV under julen. Det första avsnittet tycker jag var konstlat medan det andra som utspelas när Selma fick Nobelpriset var lysande, inte minst när hon träffade den avundsjuke August Strindberg.

Hon, lesbisk, är en lysande skildrare av kärleken mellan en man och en kvinna. Ingen har rätt att värdera kärlek. Den är lika berättigad och lika mycket värd i hetro-som homosexuella kärleksförhållanden.

Jag planerar inför 100 års dagen av Selmas Nobelpris att skriva en artikel om henne som liberal feminist. Därför läser jag boken "En riktig författarhustru" med hennes brev till sin stora kärlek Valborg Olander.

Trevligt att namnet Selma blivit ett trendnamn för nya små kvinnor.

tisdag 23 december 2008

Bilbekymmer

Varje fredagsmorgon äter jag frukost med min Rotaryklubb på Lidingö. Jag är mycket förtjust i den. Där får jag en god frukost till en rimlig penning, bra och intressanta föredrag och inte minst värdefulla kontakter, som jag har stor nytta av som riksdagsledamot. I fredags fick jag diskutera krisen för bilindustrin med Bertil Moldén, vd för Bil Sweden. Bertil är naturligtvis mycket bekymrad över läget, men också över de än så länge oklara reglerna för det statliga stödet till svensk bilindustri. Och han är mycket oroad över alla underleverantörer som slås ut. Kommer de också få del av stödet? Han hade beska kommentarer över näringsmininster Maud Olofsson som i en intervju förklarat att hon önskar sig BMW cabriolet. Fast jag undrar, hur nationalistisk ska man bli i kristider? Hade det varit bättre om hon önskat sig en Volvo, knappast längre en svensk bil eftersom den tillverkas i Genf i Belgien? Men visst är läget jättebekymmersamt för svensk bilindustri, som enligt Bertil Moldén, ligger för långt från de centrala delarna av Europa för att på allvar kunna konkurrerar med andra länder.

Jag har länge funderat på att byta min Peugeot till en ny miljöbil. Men till vilket märke har jag svårt att bestämma. Vilken är den bästa miljöbilen? Ska den köras på etanol eller diesel? Jag är vankelmodig.

torsdag 18 december 2008

Justitieministern och julgardinerna

Varje onsdagsförmiddag träffas de borgerliga ledamöterna i riksdagens justitieutskott i regeringskansliet Rosenbad för information och diskussion om aktuella rättspolitiska frågor.
Det brukar vara intressant och givande. Ofta får vi då träffa justitieminister Beatrice Ask.

I går suckade hon lite över den annalkande julen och allt som skulle hinnas med inför den. Hennes mamma hade ringt och frågat om hon hängt upp julgardinerna. Det hade hon inte och mamma skulle komma om några dagar. Jag replikerade att jag tyckte att detta kunde väl mamma hjälpa henne med.

Men detta har en djupare dimension. Ställer kvinnor fortfarande för stora krav på sig själva att alltid vara duktiga och uppfylla omgivningens förväntningar i alla avseenden? Och om förväntningarna kommer från den egna mamman är det då ännu svårare att stå emot?

Även om man är landets justitieminister är man också en skötsam dotter. Julgardiner är nog aldrig ett problem för en manlig justitieminister. Det är svårt med jämställdheten så länge män och kvinnor upplever så olika förväntningar på sig. Kvinnor måste lära sig att släppa taget om förväntningarna. Det gäller även mig själv.

När Bea gick bad jag henne hälsa sin mamma att vi anser att hon är en duktig justitieminister. Då blev hon glad.

tisdag 16 december 2008

Trist budgetdebatt i riksdagen

I går kväll hade mitt utskott, justitieutskottet, budgetdebatt i riksdagen. Den blev rätt trist tyvärr, inte bara för att den låg sent på kvällen, då de flesta var trötta och hungriga. Debatten inleddes av utskottets ordförande, förre justitiemininster Thomas Bodström. Han gick till hårt angrepp mot regeringen för att den vägrade att inse att läget för polisen var katastrofalt. Det hade han, påstod han, fått bekräftat från ett möte med länspolismästarna. Efter sitt utfall satt han knäpp tyst hela debatten och lät istället hans nya samarbetspartiet v och mp ta replikerna mot de borgerliga partiernas företrädare. De förklarade att läget visst inte var besvärligt utan att anslaget för 2009 bedömdes tillräckligt av polisen. Efter debatten blev moderaten i utskottet Henrik von Sydow kontaktad av en mycket upprörd länspolismästare som starkt ogillade Bodströms agerande. Man är visst inte missnöjd med regeringen och synpunkter och ev. kritik vill man framföra själv direkt till regeringen, inte via en politiker i riksdagens talarstol.

Själv lyfte jag fram i mitt inlägg bl.a. den ökande grova brottsligheten och hur den ska bekämpas, en human och effektiv kriminalvård, liksom mäns våld mot kvinnor. Den sistnämnda är sedan länge en högt prioriterad fråga för mig i mitt riksdagsarbete.

På riksdagens hemsida, http://www.riksdagen.se/ kan man ta del av debatterna.

lördag 13 december 2008

Ensam av Natalja Tolstaja

När jag besökte S:t Petersburg tillsammans med en grupp svenska kvinnor fick vi som guide och tolk en oförglömlig ryska Natalja Tolstaja, barnbarn till den store författaren. Hon talar flytande svenska efter ett år i Umeå som inspektör för undervisningen i ryska i svenska skolor och som gästföreläsare vid universitet.

Hon medverkade i Västerbottens-Kuriren under sin tid i Umeå, skrev på ryska men översattes av dåvarande chefredaktören och Rysslandskännaren Olof Kleberg. Hennes tredje bok är novellsamlingen ensam (Ord & visor förlag) och den första som översatts till svenska.

Hennes noveller, som bäst läses en i taget, är charmfulla och ofta dråpliga men med en mörk underton. Ryssland av idag är i hennes skildring ett jobbigt samhälle att leva i och innebär många praktiska bekymmer. Ibland hänger jag inte riktigt med, men hennes träffsäkra och humoristiska beskrivning av Sverige och svenskar gillar jag verkligen. Är man intresserad av det moderna Ryssland bedömer jag att man har stort utbyte av boken.

torsdag 11 december 2008

Utredning bra för Lidingös ungdomar

Igår presenterades Barnbrottsutredningen. Utredaren Nils Rekke föreslår bland annat att brott som begås av barn under 15 år ska utredas oftare och att det ska bli tillåtet att drogtesta barn under 15 med tvång. Jag är mycket nöjd med innehållet.
Detta är frågor som folkpartiet har drivit länge, och det känns bra att vi nu kommit ett steg närmare lagstiftning i dessa frågor.
Ungdomsbrottslighet är ett problem även på Lidingö. Med de nya förslagen får polisen nya möjligheter att göra tidiga och tydliga insatser för Lidingös ungdomar på glid, och även de sociala myndigheternas ansvar skärps. Det är viktigt både för de ungdomar som begår brott och för de som är brottsoffer.

onsdag 10 december 2008

Kvinnliga fredspristagare 2009

Nu är det dags att nominera 2009 års fredspristagare. Det är dags för kloka kvinnor. Kvinnor är krigets största offer men tillåts inte vara med för att förhindra krig, medla eller fredsförhandla. Vid förhandlingsborden sitter de gråklädda männen – de krigande fraktionerna – men inte krigens offer kvinnorna.
UNIFEM Sverige, där jag är styrelseledamot, föreslår idag på Nobeldagen två kvinnor till 2009 års fredspris; Ellen Johnson Sirleaf, Liberia och Elisabeth Rehn, Finland.
Tillsammans har de i sitt arbete "Women, War and Peace" visat de förödande konsekvenserna krig har för kvinnor. De har kartlagt förekomsten av våldtäkt som vapen i fjorton konfliktområden; bland dem Liberia, Kongo, Kambodja, f.d. Jugoslavien, Kosovo, Rwanda och Palestina. Militariseringen av samhällena föder nya nivåer av våld, som hotar kvinnors liv före, under och efter konflikter.
Med sitt arbete har de visat vilken potential det är att låta kvinnor delta i hela fredsprocessen. De har visat på genusdimensionen i väpnade konflikter och dess relevans till internationell fred och säkerhet.
Elisabeth Rehn är politiker och tidigare EU-parlamentariker, utbildningsminister och försvarsminister. Hon har bl. a. varit undergeneralsekreterare i FN och generalsekreterarens representant i Bosnien och Herzegovina och UNDP-rapportör om Palestina.
Ellen Johnson Sirleaf är president i Liberia och valdes efter år av kamp för frihet, rättvisa och jämlikhet, fängelsevistelse och flerårig exil tack vare framför allt kvinnornas fredliga protester och kamp. Hon har en ekonomisk bakgrund som såväl finansminister som anställd i Världsbanken.
Som riksdagsledamot har jag rätt att föreslå den norska Nobelkommittén fredspristagare. Det är med glädje jag kommer att nominera Elisabeth Rehn och Ellen Sirleaf Johson

torsdag 4 december 2008

Säkra medicineringen för äldre

Lidingöpartiet har föreslagit att en särskild grupp ska tillsättas i kommunen för att granska de äldres medicinintag. Bakgrunden är de uppgifter som förekommit på sista tiden om att äldre övermedcineras och mår dåligt av alla de biverkningar detta för med sig. Vi är också mycket upprörda och oroade av att äldre får för många och ibland felaktiga mediciner. Självklart måste detta förhindras.
Därför har alliansregeringen avsatt 1, 35 miljarder kronor under fyra år till granskning av patienternas läkemedel. Regelbundna läkemedelsgenomgångar ingår i överenskommelsen mellan staten och landstingen om ersättning för subventionerade läkemedel. Det nya nationella demenscentrumet ska se till att ny forskning och nya metoder når ut till läkarna. En utredning ser över yrkeskraven för personal inom äldreomsorgen. Arbete pågår också med en lagstadgad värdegrund inom äldreomsorgen.
Apoteken har också en viktig uppgift. De ska informera om vad man som äldre ska tänka på när man använder sitt läkemedel. I studiecirklar (Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges pensionärsförbund) framkom det att inte bara läkarna, utan också apotekspersonal, var för stressade för att hinna gå igenom den äldres läkemedelsprofil. Regeringens satsning på en omreglering av apoteksmarknaden syftar till att ge fler apotek och bättre service – särskilt med tanke på äldre.
Det allra viktigaste för säker läkemedelsanvändning bland äldre är dock att varje patient har en läkare som tar helhetsansvar för den medicinska behandlingen. Det är bland annat därför som reformen med fritt vårdval är så viktig. Patienten kan därigenom välja sin läkare och upparbeta en långsiktig relation. Det skapar trygghet och förståelse för patientens hälsohistorik. En årlig läkemedelsgenomgång ska genomföras för samtliga patienter inskrivna i hemsjukvården. Det handlar om en omprövning och uppföljning av varje individs läkemedelsanvändning gjord av en läkare tillsammans med en distriktssköterska.
Så vi vill se lösningen för att förhindra felaktig medicinering av äldre. Någon kommunal granskningsgrupp behövs inte. Ansvaret vilar på landstinget.

söndag 30 november 2008

NYA REGLER FÖR SMS-LÅN EN NÖDVÄNDIGHET

Sms-lånen i Sverige ökar lavinartat. I år räknar kronofogden med att få in 30 000 ärenden – en ökning med 10 000 ärenden på ett år – som gäller snabblån via mobiltelefon. Många av dessa låntagare har redan sedan tidigare betalningssvårigheter och är kända hos kronofogden.
I den stundande julklappshandeln har sms-lånen högsäsong. Många lån tas utan någon särskild eftertanke på konsekvenserna. En betalningsanmärkning kan få följder som de som tecknar lån kanske inte tänker på. Många hyresvärdar säger till exempel nej till bostadssökande med betalningsanmärkningar. Ett obetalt sms-lån kan därför ge allvarliga konsekvenser för ungdomar som är på väg att etablera sig på bostadsmarknaden.
Över 25 olika snabblåneföretag finns i Sverige i dag. Kreditreglerna är i allmänhet alldeles för låga. Ett företag införde härom veckan "striktare regler", vilket innebar att den som lånar pengar inte får ha mer än sex betalningsanmärkningar (!). Många bolag säger också att de inte gör kreditupplysningar och att det är ok att låna trots att låntagaren är restförd för andra skulder hos Kronofogden. De som lånar och inte kan betala är inte betjänta av att de kan fortsätta låna och bli mer och mer skuldsatta. Har man flera betalningsanmärkningar ska man enligt min åsikt inte få ta fler lån eftersom man uppenbarligen inte kan handskas med pengar och riskerar att hamna i en situation av livslång skuldsättning.
Regering och riksdag måste därför agera för att hindra att sms-lånen blir inkörsporten till en djup skuldfälla för många. Det räcker inte med informationsinsatser utan vi måste lagreglera förutsättningarna för sms-lånen. I första hand måste lånet föregås av en ordentlig kreditprövning på samma sätt som krävs när det gäller vanliga banklån. Kreditinstituten måste också tvingas att uppge för låntagaren vad lånet faktiskt kostar i effektiv ränta– det blir ju oftast hundratals procent. En skriftlig lånehandling borde också vara ett krav.
Allt detta skulle leda till att låntagaren får en tids betänketid och kanske inte så spontant och lättvindigt ger sig in i ett oförmånligt låneavtal. Arbetet med att få till stånd en lagstiftning om sms-lånen måste påskyndas inom justitiedepartementet så att vi hindrar att fler personer hamnar i skuldfällan!

tisdag 25 november 2008

Lissabonfördraget tvingar inte fram svensk uranbrytning.

Sent i torsdags kväll i riksdagen fick jag vara med om att fatta ett historiskt beslut, nämligen att Sverige ska ansluta sig till Lissabonfördraget. Fördraget är inte i hamn ännu. Det måste godkännas av alla medlemsländer för att träda i kraft. Tyvärr har irländarna sagt nej i en folkomröstning och i Tjeckien, som återstår, är beslutsläget oklart. Så det är oklart om fördraget träder i kraft. Det vore synd om detta inte sker. Lissabonfördraget är bättre än det nu gällande Nicefördraget. Lissabonfördraget moderniserar EU och gör det mer öppet, effektivt och demokratiskt.

Jag har inte fått särskilt många mail om fördraget. En lidingöbo har ringt mig. Han oroar sig för att Lissabonfördraget tvingar fram svensk uranbrytning. Men jag kan lugna honom. Så är inte fallet. Detta missförstånd grundar sig i en felläsning av Euratomfördraget.

Kring uranbrytning gäller svensk lag. Lissabonfördraget ändrar i praktiken inte innehållet i Euratomfördraget. Sverige har, liksom Finland och Österrike, dessutom en förklaring i anslutningsakten att varje land själv får bestämma om den ska producera kärnenergi. Sverige bestämmer även i fortsättningen över den egna energipolitiken.

Det är bra med en debatt om Lissabonfördraget, men den ska utgå från fakta, inte fiktion.

torsdag 20 november 2008

Leve LOVen

I dag har riksdagen fattat beslut om att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV. Äntligen får kommuner och landsting konkurrenspröva kommunala och landstingsverksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård och boende till brukaren eller patienten. Valfrihetssystemet enligt LOV är ett alternativ till upphandling, alltså lagen om offentlig upphandling LOU.

Debatten om förslaget ägde rum i går kväll. Det var en av de bästa riksdagsdebatter jag varit med om. Båda sidor, alliansen (m c fp kd) mot oppositionen (s v mp), hade klara vässade argument för och emot. Oppositionen motsätter sig förslaget och vill i stort behålla det gamla vana offentliga monopolet. De menar att visst ska de äldre få välja men inte vem som ska få utföra vården.

Alliansens företrädare var på offensiven och framhöll att man måste våga prova nytt. Lagen säger att kommuner och landsting ska bestämma vilka kriterier som utförarna ska uppfylla. Om man uppfyller kraven får man bli utförare. Sedan är upp till varje omsorgsberättigad att välja vem som ska bistå med hemtjänst och var man vill ha sitt äldreboende.

Detta är egentligen så självklart att det är konstigt att denna frihetsreform för de äldre inte införts tidigare. Intresset bland landets kommuner för denna valfrihetsreform är stort. 181 av landet 290 kommuner har ansökt om pengar från det statliga utredningsanslaget på 280 mkr.
Reformen innebär inget tvång att välja.

Det är en reform, viktig också för kvinnor. Ofta starta kvinnor företag i denna bransch.
Den kommer att leda till fler äldre- och vårdboenden med olika prodfiler, t.ex religiösa eller etniska.

Man ska inte behöva förlora inflytande, delaktighet och självbestämmande bara för att man blir äldre.

onsdag 12 november 2008

Att ta i hand

En debatt har utbrutit efter ett inslag i Halal TV, en serie som sänds av SVT. En av de muslimska programledarna vägrade att ta sitt intervjuoffer, författaren Carl Hamilton, i hand. Han blev mycket irriterad på henne, vilket tydligt framgick i programmet. Jag tycker att han övereagerade men förstår hur han upplevde händelsen.

Jag har nämligen varit med om en liknande situation. För några år sedan då jag var riksdagsledamot blev jag kontaktad av en tjänsteman från iranska ambassaden som ville träffa mig med anledning av mina artiklar och riksdagsinterpellationer rörande förhållandena för kvinnor i Iran. Jag tog emot honom i riksdagen med utsträckt hand för att hälsa. Han vägrade att ta den. Jag kände mig kränkt. Jag tog emot honom som svensk riksdagledamot och han vägrar att ta min hand för att jag är kvinna.

Vårt samtal blev mycket frostigt, också beroende på hans försvar för behandligen av iranska kvinnor, och när vi skildes åt strök han mig tafatt på kavajarmen.

Det gamla talesättet "Ta seden dit man kommer" har mycket för sig.

måndag 3 november 2008

Inför obligatoriskt civiläktenskap

I dagens Svenska Dagblad vill Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, och flera kyrkoledare, dock inte ärkebiskopen, att obligatoriskt civiläktenskap införs. Alla ska ingå äktenskap i en borgerlig cermoni. Sedan är det upp till varje par om de också vill ha en kyrklig välsignelse av sitt förbund. Detta är modellen i de flesta europeiska länder som Tyskland och Frankrike. Den svenska modell är en rest från den tid svenska kyrkan var statskyrka. Staten har också varit frikostig med att överlåta vigselrätten till olika frikyrkosamfund.

Jag har länge förespråkat obligatoriskt civiläktenskap i motioner till riksdagen och Svenska Kyrkans kyrkomöte. Även kd-ledaren Göran Hägglund för nu fram förslaget för att försöka lösa den infekterade frågan om kyrkan ska viga samkönade par. Med vår modell tas vigselrätten från kyrkorna. I gengäld får de själva bestämma vilka par de vill välsigna. Inga par, sam- eller särkönade, kommer att kunna kräva att bli välsignade.

När jag om några dagar återigen blir riksdagsledamot kommer jag att få ta ställning till ett förslag om att kyrkorna ska tvingas viga även samkönade par, annars mister de vigselrätten. Jag skulle mycket hellre se att obligatoriska civiläktenskap införs. Det vet jag att också många biskopar och präster i Svenska Kyrkan önskar, bl.a min partikamrat Cecilia Wikström, riksdagsledamot från Uppsala. Hon är förresten ett av namnen till ny biskop i Stockholm efter Caroline Krook. Jag håller tummarna.

torsdag 30 oktober 2008

Orimlig registerig av flygpassagerare

Förhandlingar pågår nu inom EU om en ny lag om att registrera flygpassagerare. För att bekämpa terrorism och annan grov brottslighet ska flygbolagen lämna ut ett tjugotal detaljerade uppgifter om passagerarna. Det kan handla om namn, ressällskap, kreditkortsnummer, bokningar av hotellrum och t o m vilken mat man beställt på flyget. Tanken har varit att lagra dessa uppgfter i ett cenralt register i tretton år så att polis och tullmyndigheter kan bekämpa grov brottslighet. Det är inte en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och integritet utan en kränkning att tillåta registrering av flygpassagerare i en omfattning och på det sätt som förslaget innebär. Tiden för lagring av data och omfattningen av det som lagras är för stort. Svensk polis och tull har redan idag möjlighet att begära ut passagerar uppgifter från EU-interna flygningar och jag tycker inte det behövs ett mer omfattande system på EU-nivå. Denna registering får inte bli verklighet. Visst behövs det verktyg i kampen mot terrorism och grov internationell brottslighet. Men registering i över ett decenium av icke-misstänkta medborgares flyguppgifter är inte det primära i denna kamp. Rättesnöret ska vara en rimlig avvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet. Det är inte tillräckligt tydligt i detta förslag.

måndag 27 oktober 2008

Säg NEJ till våld mot kvinnor

Den 25 november 2008 FN:S dag för att avskaffa våld mot kvinnor, kommer UNIFEM, där jag ingår i styrelsen för den svenska nationalkommittén, att överlämna samtliga insamlade underskrifter till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Den svenska regeringen har, liksom flertalet regeringar runt om i världen, redan undertecknat uppropet. för att nå målet 1 miljoner underskrifter krävs det dock ytterligare ansträngningar. Den 29 oktober gör Sveriges riksdagsledamöter en insats genom att underteckna UNIFEM:s kampanj.

Alla kan bidra med sina namn i denna globala internetbaserade insamling för att stoppa våld mot kvinnor.

Gå in på http://www.saynotoviolence.org/ och skriv på om det inte redan är gjort.

lördag 25 oktober 2008

Välkommen valfrihetsrevolution för äldre

Regeringen har avsatt 280 miljoner som socialstyrelsen ska fördela till kommuner som vill införa eller utveckla valfrihetssytem inom äldre-och handikappomsorg. Ny lagstiftning är på väg så att den enskilde själv får lov att välja bland ett antal utförare som kommunen har godkänt. På så sätt konkurrerar utförarna med kvalitet (och inte med pris) och makten flyttas till den enskilde.

Detta är välkommet för Lidngö. Äldre-och handikappnämnden ligger i framkanten. Redan idag finns ett valfrihetssytem inom hemtjänsten. Allt fler väljer hemtjänst utförd av andra än kommunens hemtjänst. Arbetet påbörjades redan i våras med att utarbeta en modell för valfrihetssytem som även omfattar äldreboendet (s.k. särskilt boende). Viktiga faktorer att tillgodose är att vård och omsorg ska ges med bästa möjliga kvalité och att enkel och relevant information ska finnas om de olika valalternativen. Kommunen har ansökt om två miljoner av stimulanspengarna för att under nästa år införa fritt val inom äldre-och handikappomsorgen.

Det är glädjande att vi vågar flytta makten från oss politiker till de äldre och deras anhöriga. Fritt val handlar ju om att själv få bestämma vem som ska hjälpa med morgonduschen och var man vill bo när man inte orkar bo kvar hemma. Det är nödvändigt att vi skapar ett system där den enskilda äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis som den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, var, när och hur och av vem den erbjuds.

Vi liberaler välkomnar verkligen denna valfrihetsrevolution för de äldre.

lördag 18 oktober 2008

Sprid sexköpslagen i EU

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Människokroppen kan inte betraktas som en handelsvara bland andra. Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln.

Utan efterfrågan på prostitution inget utbud. Detta är fortfarande en känslig fråga inom EU. Diskussionen om prostitutionen upplevs som kontroversiell. Sexuellt utnyttande och framför allt prostitution utgör en dominerande form av utnyttjande som människohandel syftar till. Efterfrågan på sexuella tjänster är en av de viktigaste orsakerna till att denna typ av människohandel förekommer. Att synliggöra och bekämpa efterfrågan är avgörande om vi vill stoppa människohandeln.

Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen har den svenska sexköpslagen varit framgångsrik när det gäller att motverka etablering av organiserad människohandel i vårt land. Sverige bör därför sprida kunskap och erfarenheter om sexköpslagen till andra mdlemsländer inom och utanför unionen. Självklart ska lagen kombineras med åtgärder som syftar till att stödja de prostituerade och hjälpa dem ur prostitutionen.

måndag 6 oktober 2008

Hon älskade av Helena Henschen

Helena Henschen har en stor spännande familj med bakgrund i det kulturella Stockholm under förra århundradet. För fyra år sedan utkom hennes kritikerrosade roman I skuggan av ett brott, som handlar om de mycket uppmärksammade sydowska morden. Hennes morbror sköt sin far och därefter sin hustru och sig själv. Detta förblev länge en mörk familjehemlighet för Helena och hennes syskon.

Säkert uppmuntrad av en stora framgången med den boken har hon gripit sig an sin farmor Signe Henschen, dotter till den fömögne bankiren och mecenaten Ernest Thiel. Även Signes familj hade en mörk bakgrund. Ernest lämnade sin hustru och fem barn, ett ännu inte fött, och rymde med barnflickan. En skandal i dåtidens Stockholm, nästan i klass med de sydowska morden. Signe var gift två gånger, fick sex barn och hade en långvarig kärlekshistoria med en tysk läkare. Hon var stark, modig och hårt engagerad bl.a. i kampen mot nazismen.

Romanen Hon älskade (Brombergs) bygger på Signes dagböcker, brev, anteckningar och Helenas egna efterforskningar. Jag är helt fängslad av Helena Henschens båda böcker och hoppas hon har fler anhöriga att berätta om.

lördag 4 oktober 2008

Är den reviderade FRA -lagen i hamn?

Det förefaller nästan så. Den debatt Lidingöliberalerna bjöd in till häromkvällen och som annonserats i tidningen och på anslagstavlor, lockade inte någon enda arg aktivist. Tvärtom, det blev en lugn och insiktsfull diskussion under Martin Andreassons kunniga ledning.

Inte heller blev det någon upphetsad diskussion på folkpartiets partiråd , som ägde rum i går i riksdagen. Alla närvarande var så nöjda med det förslag till ändringar i lagen som nu är på gång. Även ungdomsförbundarna ställer sig bakom förslaget. Det blir spännande att se om denna harmoni håller hela vägen fram till riksdagsbeslutet, som jag räknar med att få vara med att fatta när jag återinträder i november.

onsdag 1 oktober 2008

Vad händer nu med FRA-lagen?

Hur skyddas den enskildes integritet i en ny tid? Vilka inskränkningar är rimliga? Vad händer nu med den hårt kritiserade lagen om signalspaning i försvarunderrättelsetjänsten "FRA-lagen"?Är hotet undanröjt?

I kväll k. 19 inbjuder folkpartiet till Café Liberal för att diskutera detta och andra integritetsfrågor med Martin Andreasson, sekreterare i folkpartiets integritetspolitiska grupp, där jag ingår.

Plats Ansgarskyrkan i Lidingö centrum.
Vi bjuder på fika.

måndag 15 september 2008

Märkligt historiskt kvinnoöde

Den kinesisk-amerikanska författarinnan Anchee Min har skrivit två böcker om den manchuriska kejsarinnan Orkidé. Hon var en konkubin, som mutade sig in i den kejserliga sängkammaren och födde en arvinge. I Den sista Kejsarinnan (W & W) skildras hur hon under senare delen av 1800-talet därigenom blev Kinas änkekejsarinna och mest hatade kvinna med ett enormt inflytande. Landet utsattes för stora politiska och ekonomiska prövningar, konflikter med all världens länder och hon motarbetades av många i sin omgivning. Anchee Min ger en bild av denna märkliga kvinna, som hade styrka, sårbarhet och moderlighet. Hon var inte alls så hård och okänslig som historien tidigare velat göra gällande. Vilken betydelse hon egentligen hade under denna dramatiska tid i Kina är svårt att avgöra genom boken. Men genom henne skedde en övergång till det nya Kina. Efter hennes död började det gamla Kina falla samman och marken bereddes för Mao.

Att läsa romaner med historisk anknytning är ofta givande genom de kunskaper man får på ett lättsmält sätt. Men kan man lita på denna boks historiska sanningshalt? Förhoppningsvis, för enligt uppgift har författarinnan gjort noggranna efterforskningar om detta märkliga kvinnoöde liksom om tidens kinesiska kultur.

Jag med knapphändiga kunskaper om Kina historia under 1800-talet har blivit fascinerad och läst boken om en stark politisk kvinna med behållning.

tisdag 9 september 2008

Tillbaks till riksdagen för öns riksdagskvinna

Jag blev glatt överraskad och lätt chockad över beskedet då TT ringde på söndagseftermiddagen och meddelade att jag skulle återvända till riksdagen när Mauricio Rojas lämnar den för att bli rektor i Madrid. Senare bekräftades detta av såväl fp:s partisekreterare som pressekreterare. Det känns bra men också lite pirrigt. Jag var riksdagsledamot under 1998-2002. Så jag har erfarenhet. Men jag undar ändå vad väntar denna höst med tanke på den intensiva debatt kring FRA- frågan som splittrat mitt parti. Nu arbetar en referensgrupp inom folkpartiet med ett nytt förslag under ledning av riksdagsledamoten Allan Widman. Jag har stort förtroende för Allan som är folkpartiets försvarspolitike talesperson och dessutom en skicklig och framgångsrik advokat. Jag litar på att han kommer att hitta en lösning som kan accepteras av alla liberaler.

Jag har de bästa erfarenheter av Allan då jag som ledamot i riksdagens konstitutionsutskott deltog i utfrågningarna ang. den tidigare regringens handläggning av tsunamikatastrofen. Allan hjälpte till med knivskarpa frågor till ansvariga statsråd.

Jag vet ännu inte vilket utskott jag kommer att arbeta i. Men mycket talar för att det blir KU där jag tidigare satt. I så fall får jag vara med om nya utfrågningar , men nu av borgerliga statsråd. Det blir en ny erfarenhet.

måndag 1 september 2008

Spännande Sarah inför det amerikanska presidentvalet

Sarah Palin var ett otippat kort som John McCains vicepresidentkandidat. Ganska ung och ny i politiken som guvernör för Alaska. Men framför allt kvinna. Smart drag av McCain, när nu Barak Obama ratat Hillary Clinton som sin vicepresidentkandidat

Men kan Sarah konkurrera om Hillays kvinnliga suportrar? Vilken roll spelar det att Sarah är kvinna när hennes åsikter och intressen tycks vara manliga? Jakt, skjutvapen, hård sport och abortmotstånd gäller för Sarah. Att svenska feminister inte kommer att gilla henne är säkert. Även de stöder inte alltid en kvinna för hennes kön. De gillade aldrig den brittiske premiärministern Margret Thatcher.

Jag är i alla fall glad över att en kvinna lanseras som vicepresidentkandidat, även om jag helst sett Hillary som presidentkandidat. Nu ser jag fram emot spännande och hårda debatter mellan henne och Sarah. Det är en myt att tro att kvinnor numera är mindre tuffa än män när det gäller att debattera.

torsdag 14 augusti 2008

Hur ska det gå för Georgien?

I dagarna för fyrtio år sedan invaderade dåvarande Sovjetunionen Tjekoslovakien. Det var upprörande och dramatiska händelser vi kunde följa på TV. Sympatierna från den fria världen låg hos de kämpande tjeckierna. Som ung fpuare deltog jag i stora demonstrationer i Stockholm för ett fritt Tjekoslovakien. Men det hjälpte inte. Den sovjetiska militärmakten invaderade landet och drev bort presidenten Alexander Dubceck. Mycket har hänt sedan dess och landet är nu två, Tjekien och Slovakien.

Att händelserna för fyrtio år sedan skulle komma att upprepas igen har jag inte trott skulle ske. Men parallellen till utvecklingen i dag i Georgien är slående. Den folkvalde presidenten Micheil Saakasjvili kan komma att avsättas genom ryskt agerande. Hans ställning är starkt hotad.

Som tidigare ledamot i Europarådet har jag varit valobesvatör i Georgien vid tre tillfällen. Första gången var i oktober 2003 när valet ledde till att dåvarande georgiske presidenten Edvard Schevardnaze förlorade makten i den violetta revolutionen. En ung grupp ledd av den amerikanskutbildade advokaten Saakasjvili blev de nya hjältarna. Ett nytt val ägde rum i januari 2004 för att välja ny president. Saakasjvili var storfavorit. Jag minns att han uttryckte en förhoppning att hans framgång inte skulle bli alltför stor. Hans föregångare på presidentposten hade båda fått över 90 % av rösterna. Sedan gick det illa för dem. En blev mördad och en avsatt. Saakasjvili fick även han drygt 90 %. Nu förefaller hans farhågor berättigade. Förlorar han makten är det vore en stor förlust också den europeiska liberalismen. Hans parti tilhör nämligen den liberala gruppen i Europarådet.fredag 25 juli 2008

Mankell verkar ha beklagliga åsikter

Kina är inför OS i fokus just nu. Så Henning Mankells thriller Kinesen (Leopard) lockar till läsning. Och den är läsvärd. Jag har läst hans böcker om kommissarie Wallander, en modern antihjälte. Denna gång har han en modern antihjältinna i domaren Birgitta Roslin. Hon är utarbetad, stressad med högt blodtryck och med ett äktenskap på fallrepet. Hon har ett förflutet som maoist på sjuttiotalet. Mankell väver ihop ett grymt massmord i Norrland med händelser i Amerika, Kina och Afrika i historisk och moderns tid. Han skildrar ett djupt kinesiskt hat mot USA mot bakgrund av det järnvägsbygge som kineser tvingades utföra under slavliknande förhållanden under 1800-talet i Nevada. Och han skildrar mycket övertygande Kinas nykoloniala ambitioner i Afrika,

Men hur ser Mankell egentligen på Zimbabwes tyrann Robert Mugabe? I ett avsnitt i boken låter han en av dina huvudpersoner, en kinesisk kvinna, uttrycka stor förståelse och beundran för honom. Jag får ett bestämt intryck av att det är Mankells egen uppfattning som framförs genom henn. Förhåller det sig så är det obegripligt och djupt beklagligt.

söndag 22 juni 2008

Valfrihet inom äldreboendet i Lidingö

Lidingö står inför ett nytt system inom äldreboendet som innebär att äldre vårdbehövande själva , eller deras anhöriga, ska få välja var de vill bo. Det innebär också en ökad konkurrens bland vårdgivarna som kan vara privata och kommunala. Ett erbjudande inom ramen för konkurrensen kan förhoppningsvis bli att de som så önskar ska få ta med sig sin maka/make till sitt vårdboende, som själv får stå för sina kostnader.

Värdegrunden för äldrevården måste kännetecknas av omtanke, flexibilitet och medmänsklighet, inte fyrkantig byråkrati och snålhet.

Frågan är inte ny för oss folkpartister. År 2000 väckte folkpartiet en motion om valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen. Enligt svaret skulle systemet införas 2002. Den modell som skissades i motionen är i stort sett identisk med den modell som nu diskuteras att införas. Nu är det år 2009 som gäller. Bättre sent än aldrig.

Jag är övertygad om att den ökade konkurrensen leder till en bättre äldreomsorg och ett bättre äldreboende. Lidingö är inte först ut bland kommuner som erbjuder valfrihet i äldreboendet. Flera kommuner runt om i landet och i Stockholmsregionen som Täby, Nacka och Sundbybertg är på gång. Lidngö kan utbyta erfarenheter med dessa och lära sig av misstagen.

tisdag 17 juni 2008

Skönt idag att inte vara riksdagsledamot

I dag är jag glad att inte längre vara riksdagsledamot. Jag tänker på den debatt som just nu rasar i riksdagen tvärs igenom partierna rörande den s.k. FRA-lagen, som ger Försvarets Radioanstalt stora befogenheter till avlyssning och kontroll av mail. I morgon ska riksdagsledamöterna fatta beslut. Kritiken mot lagförslaget är massiv från många olika håll; organisationer, myndigheter och enskilda. Jag tycker det är jättesvårt att ta ställning i sak. Hur mycket övervakning av enskilda indivier behövs för att förhindra terrorism och skapa ett tryggt samhälle? Går det överhuvudtaget att åstadkomma detta? Kan vi lita på att de uppgifter som FRA samlar in inte kommer att missbrukas?

Just nu ser det ut som om lagförslaget kommer att skickas tillbaka av riksdagen till försvarsutskottet för en omarbetning med mera skydd för den personliga integriteten. Kanske är det den bästa lösningen. Fortsättning följer.

söndag 15 juni 2008

Grattis Minna Klintz

Jag är så glad över att Minna Klintz har valts till vice orförande i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott på Lidingö. Hon efterträder Jan Weissenrieder som av ålderskäl lämnar sin uppdrag i höst. Minna är en mycket duktig ung kvinna med lång politisk erfarenheter bl.a. som aktiv inom liberala ungdomsförbundet, som ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i socialnämnden. Minna är skattejurist vid länsrätten i Stockholm.

Som tidigare ordförande för Liberala Kvinnor tycker jag det är kul att det är en kvinna som ska styra på Lidingö tillsammans med det moderata kommunalrådet Paul Lindquist.

torsdag 12 juni 2008

Omänskligt att neka makar att bo tillsammans på äldreboende

Jag läser i tidningen att en 90- årig man i Småland nekas att fortsätta att bo tillsammans med sin maka därför att hon har flyttat in på ett äldreboende. Han anses av kommunen och kammarrätten för pigg för att få flytta med. Men hallå! Är det rimligt att skilja ett par åt som levt tillsammans i drygt 60 år?

Jag tycker det är omänskligt. Dessutom är det stor risk för att hans hälsotillstånd försämras när han tvingas separera från sin hustru. De sociala och psykologiska faktorerna måste också vägas in. Får han flytta med blir han säkert ett stöd för henne och till hjälp för personalen.

Lidingö står inför ett nytt system inom äldreboendet som innebär att äldre vårdbehövande själva ska få välja var de vill bo. Det innebär också ökad konkurrens bland vårdgivarna, som kan vara privata och kommunala. Ett erbjudande kan därför förhoppningsvis bli att de som så önskar ska få ta med sig sin maka/e till sitt äldreboende. Värdegrunden för äldrevården måste vara flexibilitet,omtanke, värme och medmänsklighet, inte fyrkantig byråkrati och snålhet.

torsdag 5 juni 2008

Ett Lidingö för alla

Hur välkomnar vi människor från andra länder? Vad kan vi lokalt göra för att alla människor oavsett bakgrund ska få möjlighet att vara delaktiga i samhället?

Detta diskuterade vi på Folkpartiets månatliga cafémöte i går kväll. Jobb och språkkunskaper är nyckeln till integration. Den som försöjer sig själv får stärkt självkänsla och makt över sin vardag. Kunskaper i svenska öppnar dörren till ett liv som aktiv samhällsmedborgare. Detta kan inte nog betonas och bekräftades också av närvarande invandrare. Är det svårare idag än tidigare för invandrare att få vardagskontakter med svenska lidingöbor? Det finns tecken som tyder på detta, fick vi veta. Vi enades om att det behövs fler lidingöbor som blir vänner med invandrare. Här kan Lidingös idella organisationer göra viktiga insatser genom att rekrytera invandrare som medlemmar. Det gäller självklart också de politiska partierna. Stadens invandrarförvaltning hjälper gärna till att förmedla kontakter med invandrare.

Språkundervisningen i Lidingö ger generellt mycket goda resultat, både i svenska för invandrare (sfi) och i skolan. Elever som inte kan svenska går i den internationella klassen innan de flyttar till en vanlig klass. 2009 får verksamheten mer pengar för att eleverna ska få bättre stöd.

Men det måste bli en naturlig del av SFI-undervisningen att invandrarna lär sig mer om det svenska statsskicket. Att känna till gällande lagar och normer är en grundläggande förutsättning för att integreras fick vi bekräftat på vårt möte. Därför bör alla som söker medborgarskap intyga i sin ansökan om att man tagit del av information om hur det svenska samhället fungrar.

Lidingö stad anordnar, på förslag från Folkpartiet, sedan flera år tillbaka en uppskattad välkomstcermoni på nationaldagen för nya medborgare bosatta på Lidingö. De bjuds på mat och diplomutdelning. Cermonin är Lidingö stads sätt att visa sin glädje över de nya lidingöborna.

måndag 2 juni 2008

Nytt förslag om flyktingmottagning - bra och dåligt

I dagens DN Debatt föreslår regeringens utredare Monica Werenfels Röttorp en helt ny organisation för flyktingmottagningen. Förslagen är både bra och dåliga. Bra är att staten får huvudansvaret för introduktionen i Sverige. Helt nytt är förslaget om en lots som arbetar utifrån individen och hennes situation. Lotsen skall hjälpa den nyanlända och bevaka hennes intressen, rättigheter och skyldigheter. Hon får själv välja sin lots. Lotsen kan ingå i ett lotsföretag , t ex. blatteförmedlingen eller en organisation t ex Röda Korset. Jättebra!

Utredaren tar avstånd från förslag som framförts bl.a. av Mona Sahlin om tvång för nyanlända att flytta till anvisade kommuner. Avsikten är att förhindra att de bosätter sig hos vänner och släktingar i framför allt Södertälje. Det är bra att hon gör det. Det är fel att tvinga människor till det. Däremot kan man locka invandrare till lämpliga kommuner som kan erbjuda jobb och bostad.

Dåligt är utredarens förslag att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. På samma sätt som man inte ska tvinga nyanlända att bosätta sig i vissa kommuner, ska man inte tvinga kommuner att ta emot dem. Tvång kommer aldrig att fungera. Locka dem istället med tex bidrag.

Jag är glad över att Lidingö har ett generöst flyktingmottagande. Det gäller framför allt de ensamkommande barnen.

På onsdag kl. 19 har folkpartiet i Lidingö ett cafémöte i stadshuset för att tala om vad vi kan göra för att alla ska känna sig välkomna till Lidingö. Varmt välkommen på vårt möte. Vi bjuder på fika.

söndag 1 juni 2008

Teo och jag

BOK. I Teo och jag (Sivart förlag) ger Gitta Magnell en gripande, personlig och utlämnande skildring av ett barn med autism. Hon skildrar hur svårt och smärtsamt det är att ha ett problematiskt barn och sin kamp för att få hjälp. Hennes situation försvåras av en komplicerad relation till sonens grekiske far och hans familj. Hon brottas med skuldkänslor. Har familjekonflikterna påverkat Teo? Är de orsaken till hans psykiska problem? Nu är Teo en ung vuxen man och lever ett drägligt liv mycket tack vare sin mammas kamp.

Gitta Magnell är journalist. Hon skriver flyhänt och fängslande om ett tungt och sorgligt ämne. Att ha ett handikappat barn är bland det svåraste föräldrar får uppleva. Det vittnar Gitta Magnell om. Men hon förklarar ändå att hon inte vill vara utan den upplevelsen. Jag har läst boken med stor behållning och beundran för författaren och alla andra föräldrar med handikappade barn.

tisdag 27 maj 2008

Fler kvinnor på maktpositioner i EU

EU:s stats- och regeringschefer är överens om ett nytt fördrag för EU ska träda i kraft under 2009. Om alla medlemsländer godkänner texten kommer EU att, utöver kommissionärerna, att representeras av en ordförande och en gemensam "utrikesminister". Sveriges kommissionär Margot Wallström har vid ett flertal tillfällen framfört kritik mot att inga kvinnor nämns i diskussionen för personer som anses vara aktuella för tjänsterna. Värdet av kvinnliga förebilder ska inte underskattas om vi vill ha fler kvinnliga politiker.

Av alla EU27:s medlemsländers regeringschefer är endast Angela Merkel, regeringschef i Tyskland, kvinna. I hela världen finns det totalt sju stycken kvinnliga regeringschefer; Christina Elizabet Fernandez de Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), Gloria Macapagal-Arroyo (Filippinerna), Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia), Luisa Diogo (Moçambique), Helen Clark (New Zeeland) och Angela Merkel (Tyskland).

EU-länder med kvinnorepresentation under 20 %
Kvinnorepresentationen varierar kraftigt mellan världens parlament. Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i hela världen år 2007 var 17,2 %. Sverige och Finland har högst andel kvinnor i parlamentet (över 40 %) av alla EU:s medlemsländer. Ett stort antal medlemsländer ha en kvinnorepresentation på under 20 %: Malta (9,2 %), Ungern (10,4 %), Irland (13,3%), Cypern (14,3 %), Tjeckien (15,5 %), Grekland (16 %), Italien (17,3%) Frankrike (18,5 %) Lettland (19 %), Slovakien (19,3 %), Storbritannien (19,7 %) och Polen (20,4 % i senaten 8,0 %). Flera länder utanför Europa är mer representativa till exempel Rwanda (48,8 %), Costa Rica (38,6 %), Sydafrika (32,8 %), Burundi (30,5 %), Peru (29,2 %) och Kirgizistan (25 %).

Endast åtta av 27 kommissionärer är kvinnor (29,6%)

Benita Ferrero-Baldner (Österrike)
Dalia Grybauskaité (Litauen)
Danuta Hübner (Polen)
Maglena Kuneva (Bulgarien)
Margit Wallström (Sverige)
Marianne Fischer Boel (Danmark)
Neelie Kroes (Nederländerna)
Viviane Reding (Luxemburg)

Forskning visar valsystem, kvotering, politisk kultur och starka kvinnoorganisationer har påverkan på hur den politiska kvinnorepresentationen i världens länder ser ut. Europa framhålls ofta som civilisationens och demokratins vagga. När det gäller den politiska kvinnorepresentationen finns fortfarande mycket kvar att göra inom den Europeiska Unionen. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

·

onsdag 21 maj 2008

Skärpta krav på Attendo Care

Flera av Lidingös äldreboende drivs av Attendo Care. Vi i äldre-och handikappnämnden, där jag är vice ordförande, är mycket missnöjda med det sätt på vilket Attendo sköter verksamheten för de äldre. Det har resulterat i att driften av Baggeby Gård tagits tillbaka av staden och drivs nu i stadens egen regi.

Nu har Lidingö sjukhem granskats och redovisas i en rapport, som behandlats av äldre-och handikappnämnden. Rapporten pekar på flera brister. Det framgår bl.a. att det inom sjukhemmet är för få sjuksköterskor med tillräcklig kompetens inom äldreområdet. Vi kräver omedelbara åtgärder när det t.ex. handlar om att se över strukturen för patientjournaler och läkemedelshantering och förbättra måltidssituationen. Vi kräver också en handlings- och tidsplan för att komma tillrätta med samtliga brister.

Avtalet med Attendo gäller fram till 2010. Kommer företaget inte tillrätta med bristerna i rapporten inom utsatt tid kommer vite att utkrävas.

Detta är mycket allvarligt. Nu väntar vår granskning av äldreboendena Fyrvaktaren och Björnbo, som också drivs av Attendo.

onsdag 14 maj 2008

UNIFEM Sverige kräver ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU

UNIFEM är FNs kvinnofond. Jag är ledamot i styrelsen för UNIFEM Sverige.

UNIFEM Sverige har vid styrelsemöte den 8 maj 2008 antagit ett uttalande som syftar till ett porr- och prostitutionsfritt svenskt ordförandeskap i EU 2009. Det fullständiga uttalandet har skickats till Sveriges regering.

”UNIFEM Sverige kräver att svenska regeringen aktivt och systematiskt verkar för att Sveriges ordförandeskap är fritt från porr och prostitution. Detta krav innebär bland annat att regeringen ska erbjuda Sveriges gäster boende endast på hotell- och konferensanläggningar som är fria från porr.

Genom ratificering av ett antal internationella konventioner och andra dokument har Sverige förbundit sig att systematiskt arbeta mot prostitution och all form av diskriminering och våld mot kvinnor. Rapporter visar att den internationella människohandeln har stor spridning, omsätter stora summor pengar, och skapar ett ofantligt lidande för dem som är varor och överlever handeln. Det är därför nödvändigt att regeringen med eftertryck sätter ner foten och tar avstånd från alla former av porr och prostitution samt erbjuder miljöer fria från prostitution och porr för alla arrangemang under EU-ordförandeskapet.
UNIFEM Sverige menar att ett ställningstagande i linje med detta krav skulle ha en mycket stor effekt och visa hur det är möjligt att gå från ord till handling. UNIFEM Sverige menar vidare att regeringen, som ett uttryck för Sveriges värderingar, fortsättningsvis alltid skall erbjuda Sveriges gäster enbart porr- och prostitutionsfria miljöer.”

söndag 11 maj 2008

Allt var så nyss

BOK. Det är den talande titeln på en bok med berättelser om att åldras i Sverige (Ordfront). När man blir äldre märker man hur nära i tiden man upplever händelser som skedde för många år sedan. Det gäller särskilt händelser av avgörande betydelse.

Boken har framställts av Mobila dokumentärredaktionen, som förra året reste till olika platser
för att ta reda på hur det är att bli gammal i Sverige.

Många äldre känner sig marginaliserade i dagens Sverige. Och äldre anses utgöra en homogen grupp. Det är så fel. Det finns flera sätt att åldras. Man möter i boken många olika pensionärer som med egna ord och bilder berättar om sin vardag och verklighet. De berättar om kärlek och lust, tankar inför döden och kroppens förfall, tillbakablickar och framtidstro. Det finns inlägg av såväl amatörer som etablerade författare som Elsie Johansson och Birgitta Stenberg, vilket gör bokens kvalitet ojämn.

Jag skulle haft större behållning av en bok med erfarenheter skildrade enbart av erkända äldre författare.

fredag 9 maj 2008

Är mobbning ett stort problem i Lidingös skolor?

I onsdags hade folkpartiet sitt månatliga möte på Café Ansgar i Ansgarskyrkan i centrum. Varje möte har ett tema. Denna gång handlade det om mobbing i Lidingös skolor. Gunnel Eklöf är utbildningsnämndens ordförande och berättade om den Temoundersökning som gjorts skolorna och som visar att mobbningen ökar. Men detta bestreds av en av de närvarande, som berättade hur man i hennes skola, Bodals skola, mycket målmedvetet enligt en särskild plan tar i tu med mobbarna och hjälper deras offer genom samtal och undervisning i livskunskap Det fungerar mycket bra. Mobbning är där inte längre ett stort problem.

En annan av de närvarande, som själv varit ett mobboffer, berättade om hur hon själv aktivt bekämpade mobbarna med stöd av en klok lärare. Hon kom stärkt ut ur detta.

Så visst finns det sätt att bekämpa mobbningen. Men det viktigaste är ändå att se till att elever inte börjar mobba.

fredag 2 maj 2008

Framgång för mig i Europarådet.Barnaga måste bort i hela Europa.

I morse hörde jag en nyhet som gjorde mig riktigt glad. Europarådet har beslutat att verka för att barnaga försvinner i alla sina 47 medlemsländer. Jag var åren 2003- 2006 ledamot i Europarådet. Mitt första initiativ blev att väcka en motion om att barnaga skall fördömmas överallt i Europa. Jag fick skriva en rapport som behandlades av rådet. Det blev en intensiv och hätsk debatt mellan oss som vill avskaffa agan och de, framför allt från katolska länder, som anser att föräldrar ska få slå sina barn i uppfostringssyfte. Man tror på "kärleksfull aga". Upprörande! Många fall av barnmisshandel kommer genom denna aga. Tack och lov vann min linje vid omröstningen i rådet.
Till skillnad mot EU kan Europarådet inte tvinga länderna till lagstiftning. Istället påverkar man genom rekommendationer, som länderna förväntas införa i sin lagstiftning. Europarådet arbetar genom påverkan. Redan under min tid var det flera länder som antog lagar mot barnaga. Sverige var 1979 först i världen med sådan lagstiftning.

Även FN har uppmärksammat problemen med barnaga och har också tagit upp detta på högsta nivå. Tyvärr ännu framgångsrikt.
Jag är inte ensam om att bekämpa barnaga. Svenska Rädda barnen är mycket engagerade http://www.rb.se/
liksom sedan länge en engelsk organisation http://www.endcorporalpunishment.org/

Det finns tillfällen när det känns mycket meningsfullt att vara politiker. Så känner jag det nu. Synd bara att jag inte, eftersom jag förlorade min riksdagsplats, fick fortsätta mitt arbete i Europarådet.

söndag 27 april 2008

Oestisk skatteflykt av bolag inom äldreomsorgen.

TVprogrammet Kalla Fakta i TV4 handlade i kväll om riskapitalisters intresse för att satsa kapital i äldreboenden. Enligt programmet tjänar de stora belopp som placeras utomlands. Det bolag som granskas särskilt är Attendo Care, som driver flera äldreboenden på Lidingö. Ett äldreboende som särskilt uppmärksammades i programmet var Baggeby gård. Där har kommunen i slutet av förra året sagt upp avtalet på grund av Attendos misskötsel. Nu går förvaltningen igenom samtliga äldreboenden i Attendos regi och även andra äldreboenden.
Det är trist att ett bolag som låter sin verksamhet finansieras med offentliga medel ägnar sig åt skatteflykt. På grund av en lucka i lagen är det visserligen inte olagligt men det är verkligen oetiskt. Beklagligt att Lidingös skattepengar dras in i detta.

onsdag 23 april 2008

Bergsundsstrand 23 av Arne Sundelin

När mina svärföräldrar kom som flyktingar från Tyskland blev deras första adress Bergsundsstrand på Söder i Stockholm. Där fanns en koloni av tyska flyktingar. En främmande liten fågel bland dem var den judiska diktarinnan Nelly Sachs, som blev Nobelpristagare. Det är lätt att gripas av hennes öde. Det har Arne Sundelin gjort som i romanen Bergssundssstrand 23 ger en delvis sann, delvis påhittad skildring av Nelly Sachs tid i Sverige. Han bakar ihop den med en skildring av en ung man som i nutid bor i samma lägenhet som Nelly och som fascineras av henne öde och diktning. I likhet med Nelly drabbas han av psykisk sjukdom och hamnar som hon på Beckomberga mentalsjukhus.
Till detta kommer en tredje ganska otäck historia om en baby som i experimentsyfte placeras i en mörk källarlokal.

Det blir lite för mycket och lite för rörigt. Det hade räckt med skildringen av Nellys liv. Jag har inget emot att man, som författaren gör, väver ihop fiktion och fakta.
Bara fiktionen är trovärdig. Och det är den i Arne Sundelins skildring av Nelly Sachs.

tisdag 22 april 2008

Inga barn ska få gifta sig

En statlig utredare föreslår att föräldrar som vars barn under sexton års ålder gifter sig ska kunna dömmas för brott. Det är bra. Men varför sätta gränsen vid sexton? Enligt FNs barnkonvention är man barn tills man är arton. Det finns ingen anledning att låta någon under den åldern få ingå äktenskap. Erfarenheterna visar att unga flickor som blir bortgifta före arton ofta slutar eller tvingas sluta skolan för att sköta hem, man och barn och ibland äldre släktingar. Deras framtid utan utbildning spolieras.

Detta strider mot kvinnors mänskliga rättigheter och även mäns rättigheter. Det är alltför lite uppmärksammat att även unga män tvingas gifta sig alldeles för unga och med en kvinna de inte vill ha.

söndag 20 april 2008

Män gör sig inte besvär

Åtminstone inte om de skulle vilja sitta i styrelsen för UNIFEM Sverige. Jag blev verkligen besviken när jag som medlem och styrelseledamot deltog i UNIFEMs årsmöte i lördags. En het fråga gällde om män skulle kunna sitta i styrelsen, eftersom män får vara medlemmar. Självklart tycke jag och flera andra. Men tyvärr inte en majoritet, som ansåg att män inte ska få konkurrera med kvinnor om den makt ett styrelseuppdrag i UNIFEM medför. Nu hör det till historien att män enligt förslaget till årsmötet bara skulle få utgöra 20% av antalet styrelseledamöter. Detta mot bakgrund att definitionen på en kvinnorganisation, enligt de statliga bidragsreglerna, är att minst 80 % av medlemmarna ska kvinnor.

För mig är det självklart att när män får vara medlemmar i en kvinnoorganisation ska de också får möjlighet att sitta i styrelsen. Annars är det odemokratiskt.

torsdag 17 april 2008

Hårt tryck på kvinnor i politiken

Är kvinnor mer utsatta än män i politken? Och på ett annorlunda sätt? Jag är övertygad om det. Att det blivit vanligare med kvinnor i politiken innebär inte att de granskas mindre än tidigare. Tvärtom förefaller det. Kvinnliga politiker uppmärksammas inte alltid så mycket för sina åsikter som för sin livsstil. Mycket talar för att det inte gäller män i lika hög grad och på samma sätt.

Nu lämnar finansborgarrådet Kristina Axén Ohlin politiken. Hon har under många år varit en ledande och mycket uppskattad moderat politiker i Stockholms stadshus. Som ensamstående med tre barn har hon fått betala ett högt pris i form av ständig stress och alkoholproblem. Öppet och modigt berättar hon i media om detta.

Det privata är politiskt brukar det heta. Det gäller, menar jag, i hög grad för kvinnor. Och på ont och gott kommer det att märkas allt mer ju fler kvinnor som tar plats i politiken. Det kommer att förändra det politska landskapet.

tisdag 15 april 2008

OS blir ingen propagandaframgång för Kina

Jag har tidigare i flera debattinlägg förespråkat en bojkott av OS i Kina. Kina borde aldrig ha fått de olympiska spelen. Att Kina därigenom skulle bli ett demokratiskt land som respekterar mänskliga rättigheter var vi många som inte trodde på. Förhopningar om att genom samtal och opinionsbildning få den hårdförde kinesiske presidenten Hu Jintao att ändra attityd till oliktänkande kineser har helt kommit på skam.

Nu blir spelen av i Kina och en större bojkott blir det inte, även om presidentetn i EUs ordförandeland vid tillfället, Nicolas Zarkosy, överväger att utebli invigningen. Så gör även Englands premiärminister Gordon Brown och Tysklands förbundskansler Angela Merkel .Men OS blir inte den propagandaframgång som kineserna räknat med. Det märks redan nu när demonstrationer och kravaller möter facklan med den olympiska elden runt om i världen.

Birgitta Ohlsson, folkpartiets utrikespolitiska talesman, liksom andra liberaler föreslår att alla närvarande svenskar, idrottsmän, politiker och åskådare ska bära ett vitt band för att markera sin avsky för Kinas kränkning av mänskliga rättigheter. Det vita bandet betyder sorg i Kina. Det är en bra idé.

måndag 14 april 2008

Tankar kring Engla

Vi är säkert många som inte kan släppa tankarna på Engla och vad hon kan ha fått uppleva sista stunden i sitt unga liv. Det är en mardröm för alla föräldrar att tänka på hur ens barn har utsatts för våld och ond, bråd död. Vad hjälper det att man får veta att det är ytterst ovanligt att män överfaller okända kvinnor när det händer mitt barn. Det har ändå hänt.

Mordet på Engla väcker också frågor. Är det rimligt att avslöja förövarens namn innan rättegången mot honom inletts? Nu talar ju allt för att det var han som förgrep sig på Engla. Men dömd är han ännu inte. Tills nyligen har det ansetts att namnen på brottslingar ska avslöjas först när dom fallit. Denna princip tillämpar media tydligen olika. Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen anger redan nu namnet medan t.ex DN väntar. Jag tycker md hänsyn till de anhöriga att man kan vänta.

Hur ska en sexualbrottsling behandlas i fängelset? Är det någon mening att försöka hjälpa honom med psykiatrisk vård? Ska han överhuvudtaget vistas i fängelset där andra intagna kommer att mobba honom. Sexualbrottslingar lär stå längst ned på stegen och bli hårt behandlade av sina medbrottslingar. Meningen med en human kriminalvård är att så långt det är möjligt rehablitera honom till ett nlormalt och drägligt liv. Det är nyggt tänkt men är det realistiskt. Jag önskar jag visste.

fredag 11 april 2008

En övre gräns för bilförare?

Lidingö Tidning ställer på sista sidan frågan till fem lidingöbor om det bör finnas en övre gräns för bilförare? Svaren varierar. Tre av de tillfrågade anser detta, medan två inte tycker det. De föreslår istället tester eller ett nytt körkortsprov när man fyllt 70. Frågan har stötts och blötts i riksdagen under många år. Men detta är mycket känsligt så inget parti vågar driva frågan. Äldre bilister hävdar med bestämdhet att man blir inte sämre bilförare med åldern, bara försiktigare.

Min uppfattning är att alla körkortsinnehavare, oavsett ålder, bör genomgå ett prov t.ex. vart femte år. Så är det i USA. Man får göra ett skriftligt prov, en synkontroll och en liten uppkörning. Denna modell borde kunna införas också i Sverige. Detta innebär ingen diskriminering av äldre.

onsdag 9 april 2008

Änglar finns dom? Ett besök i Hjulstaskolan

Visst finns det änglar. Åtminstone i Hjulstaskolan som jag besökt i kväll. Min Rotaryförening blev genom vår medlem Kalle Kahnlund inbjudna till skolan, där Kalle sedan många år abetar med olika teater- och musikalprojekt. Kalle med sin breda erfarenehet som teaterchef för Sagateatern har mycket att ge invandrarungdomarna i Hjulstaskolan genom kunskap och smittande entusiasm. Just nu arbetar han och ungdomarna med en musical med uppspel i maj.

Rektor Elisabeth Sörhuus driver sedan 18 år skolan mycket framgångsrikt. Hon har fått uppmärksamhet och flera priser för sina inatser. Skolans "änglar" är kamratstödjare och hjälper till på olika sätt att hålla skolan ordning. 40 språk finns representerade i skolan, ett fåtal elever har svenska som modersmål. De ungdomar vi träffade var härliga, öppna och mycket motiverade i sina studier. De väcker hopp om en kommande invandrargeneration som kan bidra till Sveriges utveckling

tisdag 8 april 2008

Mininstermordet av Gretelise Holm

BOK. Ministermordet är den lockande titeln på en deckare av den danska författaren och journalisten Gretelise Holm (Piratförlaget). Jag är förmodligen yrkesskadad för jag gillar bäst att läsa böcker med politisk anknytning. Denna deckare, som verkligen inte gör mig besviken, handlar om journalisten Karin Sommer, snart pensionär, som dras in i det komplicerade mordet på den kvinnliga danska integrationsministern. Boken rör sig på flera plan, i inflytelserika politiska kretsar, i högreståndsmiljöer och i Köpenhamns undre värld. Trådarna löper tätt mellan dem.

Det är en extra poäng att huvudpersonen Karin varken är vacker eller ung. Det gör henne trovärdig och sympatisk. Det finns också i boken kritik mot den hårda danska flykting- och invandringspolitiken. Att hon syftar på Venstre är uppenbart, men det hade känts bättre om hon inte kallat regeringspartiet för Liberalerna.
Gretelise Holm är en av alla dessa framgångsrika kvinnliga deckarförfattare, som kommit fram de senaste åren. De markerar en framgång också för jämställdheten

Ett glas sherry

Jag läste nyligen i Lidingö Tidning att det privata sjukhemmet Söderås på Läroverksvägen har dömts ut av länsstyrelsen och därför måste slå igen. Den lilla grupp dementa damer som bor där får flyttas till Siggebogården. Skälet är att det vackra huset inte uppfyller kraven på ett sjukhem. Jag har besökt Söderås och blev väldigt tilltalad av den stilfulla miljön och den rofyllda atmosfären. Visserligen hade inte alla damer egna rum och de fick dela hygienutrymmen. Men denna brist tycker jag kan uppvägas av en varm och omsorgsfull omvårdnad i en hemliknande miljö.

Det slår mig att om en grupp äldre slår sig ihop och köper ett hus för att bo tillsammans har de rätt till hemtjänst hur opraktiskt huset än är. Kanske skulle detta hus kunna omvandlas till ett privat äldreboende.

Det är i alla fall skönt att veta att damerna får fortsätta att ta sitt glas sherry tillsammans på fredagskvällarna även när de bor på Siggebogården.

lördag 5 april 2008

Har demokratin en chans i Zimbabwe?

Trots att oppositionen vunnit parlamentsvalet i Zimbabwe och även förefaller vunnit presidentvalet vill tydligen inte president Robert Mugabe släppa ifrån sig makten. Det är skrämmande när en av världens värsta diktatorer kämpar med alla medel för att behålla sin makt över ett land som han så hänsynslöst kört i botten. Zimbabwe har tidigare beskrivits som Afrikas kornbod. Nu har landet pga Mugabes vanstyre blivit ett av världens fattigaste med en skenande inflation, hög brottslighet och en skrämmande spridning av HIV.

Jag besökte Zimbabwe för några år sedan och blev beklämd över vad jag fick se och höra. De som kan lämnar landet med förhoppningar om en bättre framtid i t.ex. Sydafrika. Då fick jag också, som riksdagsledamot, träffa oppositionsledaren Morgan Tsvangirai i hans välbevakade hem. Han är en öppen, sympatisk och karismatisk person, beundransvärd i sin outtröttliga kamp mot Mugabe. Måtte det nu gå vägen för honom att bli president.

Det tragiska med Mugabe är att han började som en folkhjälte hyllad på sextiotalet också av många Afrikaengagerade svenskar, bl.a författaren Per Wästberg. Sedan gick det snett. En orsak lär enligt skvallret vara att han träffade en ny kvinna, som han gifte sig med. Hon lär ha ett mycket dåligt inflytande över honom och hans politik. Det är farligt med kvinnor som skaffar sig makt sängkammarvägen.

onsdag 2 april 2008

Vad ska hända på Elfvik?Hur blir det med ridningen?

Jag har just kommit hem från folkpartiets månatliga cafémöte i Ansgarskyrkan. De äger rum den första onsdagen i varje månad och alla är välkomna. Ett aktuellt ämne tas upp. Denna gång handlade det om framtiden för Elfvikslandet. Mötet var mycket välbesökt och vi liberala poltiker fick lyssna till många kloka synpunkter och önskemål från engagerade lidingöbor. Möjligheter för fortsatt ridning på Elfvik dominerade debatten. Finns det möjlighet att bygga ett nytt ridhus? Kanske ett kommunalt ridhus vid Bjälbo? Ridhusen behövs både i Stockby och på Elfvik. Kön för att få rida är lång. Många ungdomar måste fara in till ridhusen i Stockholm.

Andra förslag vi fick med oss för Elvik gäller ett naturbruksgymnasium, seniorcafé midsommarfirnade, koloniträdgårdsverksamhet, mulleverksamhet, konsthantverk óch musikverksamhet i magasinet och boulebanor. Men framför allt varsamhet med utvecklingen av den underbara miljö som Elvikslandet ger oss. Detta möte gjorde mig glad och stimulerad som politiker.

lördag 29 mars 2008

En annorlunda kärleksroman

BOK. En ung kvinna i Uppsala blir en vinterdag 1923 på avstånd förälskad intill besatthet i Dag Hammarskjöld. Denna känsla fyller hennes liv och styr henne fram till Dags död 1961. Den hindrar henne från att älska en jämnårig man som också idoliserar Dag. Deras gemenskap är helt uppbyggd kring den dyrkade Dag, som de inte känner och som kvinnan talat med en enda gång. Detta är i korthet handlingen i Björn Runeborgs Dag (Albert Bonniers förlag). Det hade kunnat bli en patetisk skildring. Men inte alls, tvärtom läste jag den som en annorlunda kärleksroman, som visar att människors inre upplevelser ofta är starkare än yttre händelser. Björn Runeborg har belönats med Sveriges Radios Romanpris 2008 för sin bok med motiveringen ”Dag är en ömsint skildring av mänskligt sökande efter mening och vägar. Björn Runeborg skriver med respekt både för sina gestalter och sina läsare.” Priset är mycket välförtjänt.

torsdag 27 mars 2008

Bygg ett nytt Tor nära Lidingö Centrum!

Äldre är en mångfacetterad grupp. Därför behöver vi en äldreomsorg som ger möjligheter till en mångfald av innehåll, utförande och ägande. Det är den äldres vilja och behov som ska ligga i fokus.

Den psykiska ohälsan bland äldre är ett allt större problem som i mångt och mycket beror på att innehållet i äldreomsorgen gått från omsorg till vård. Det sociala innehållet har försvunnit från många äldres liv.

För närvarande står drygt 500 personer i seniorboendekön. Av dessa önskar 97 % endast boende på Tor. Det visar med all tydlighet att det är just det centrala läget som eftertraktas tillsammans med gemenskap med andra äldre. Låt oss då göra något åt detta! Vi är övertygade om att markfrågan kan lösas om viljan finns, liksom övriga frågor kopplade till ett nytt byggprojekt. Jag är väl medveten om att dessa frågor tar tid, men just därför är det angeläget att man startar processen nu för att få fram ett nytt Tor nära Centrum!

måndag 24 mars 2008

Vad händer i Kina under OS?

I mitt förra inlägg skrev jag att jag inte anser att Kina förtjänar OS. Nu oroar jag mig för vad som kan hända under spelen. Många politiska aktivister kommer säkert till Peking för att demonstrera mot Kinas kränkning av mänskliga rättigheter och förföljelse av bl.a Falun Gongutövare. Hur kommer de kinesiska myndigheterna att reagera? De lär väl knappast göra det med silkesvantar. Vad vi fick uppleva i Göteborg under Sveriges ordförandeskap för EU är en västanfläkt mot vad vi kan få se i Peking. Oroligheterna under OS kommer att ta uppmärksamheten från tävlingarna. Redan idag har vi fått höra om demonstrationrna i samband med att den olympiska elden tänts.

Jag skulle helst se att inga svenskar; idrottare, regeringsledamöter och kungligheter finns på plats under OS.

lördag 22 mars 2008

Förtjänar Kina OS?

Det är nu bara ett par månader kvar till sommarolympiaden i Kina.
Jag är mycket bekymrad över detta. Och många med mig. Otaliga är de skrämmande vittnesmålen om hur den kinesiska regimen kränker demokratin och mänskliga rättigheter. Nu senast har vi sett detta i Tibet.

Idrott och sport engagerar mängder av människor; i långt högre utsträckning än politik. Därför är det viktigt att de demokratiska principer som är grundläggande i ett gott samhälle också genomsyrar idrotten. Så är tyvärr inte alltid fallet. Det är därför upprörande om den internationella olympiska kommittén anser att sport är viktigare än mänskliga rättigheter; att medan olympiska kommittén svarar för sporten, får andra svara för mänskliga rättigheter. Uttalanden från kommittén antyder att så kan vara fallet. Det måste slås fast internationellt att idrott och politik hör ihop. Uppenbarligen har man bortsett från detta när Kina fick OS trots landets flagranta brott mot mänskliga rättigheter.

Inför beslutet av internationella olympiska kommitténs beslut om vem som skulle få arrangera sommar OS 2008 opponerade sig folkpartiet, tyvärr förgäves, mot förslaget att erbjuda Kina spelen. När nu Kina ändå får spelen måste den svenska regeringen verka kraftfullt för att påverka den kinesiska regimen i demokratisk riktning. Det handlar om att upphöra med förföljelsen av regimkritiker och oliktänkanden som Falun Gong anhängare och kristna grupper. Det handlar också om att inhemsk och utländsk media ska kunna arbeta fritt i samband med spelen.

Men med all säkerhet kommer den kinesiska regimen att vilja slå blå dunster för att få andra länder att tro att man nu är en regim som fullt ut agerar demokratiskt och respekterar mänskliga rättigheter. Många länder kommer nog att undvika besvärliga frågor om detta i missriktad hövlighet mot värdlandet. Det finns ju också ekonomiska handelsintressen för länderna att bevaka. Denna missriktade hövlighet får absolut inte bli den svenska regeringens linje.

Under OS 2004 visade Kina att man är en nation att räkna med också inom sport och idrott. Utvecklingen det närmaste året fram till olympiaden kommer att bli av väsentlig betydelse för Kinas relationer till omvärlden. Det är osäkert vilken riktning utvecklingen tar. OS som Kina så gärna vill ha, är tyvärr ingen garanti för att kinesiska ledare kommer att visa förnuft när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Förhoppningarna att regimen inte skulle våga riskera spelen, t.ex. genom ett militärt ingripande mot Taiwan, kan mycket väl visa sig vara naiva.

Visserligen har kinesisk politik under den senaste tiden kännetecknats av en formellt mer öppen stil. Men den hårda linjen består mot Taiwan och Hongkong liksom förföljelserna mot otillåtna grupper som Falun Gong och kristna grupper. Den senaste tidens skrämmande händelser i Burma visar också Kinas bristande vilja att utöva påtryckningar för att stoppa den burmesiska militärjuntans brutala aktioner mot människorättsaktivister och regimkritiker. Inget har hittills visat att den kinesiska regimen i realiteten vill verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Omvärlden har blivit lurad i tron på att OS skulle påverka Kina i positiv riktning. Därför anser jag att Kina inte förtjänar OS.