fredag 18 juli 2014

Gamla lidingöbron behöver inte rustas upp.

Äntligen kom utslaget från Mark-och miljödomstolen om att kommunen inte behöver rusta upp broklaffen på den Gamla Lidingöbron för att göra bron öppningsbar för större segelbåtar. Det var i grevens tid. Kommunen har redan påbörjat arbetet med broklaffen för den händelse domstolen skulle kräva fortsatt upprustning. Nu kan det tack och lov avbrytas. Skälet för domstolens beslut är att bron ska rivas om några år, när den nya bron är byggd.


Redan 2009 då frågan uppkom om att göra broklaffen på Gamla Lidingöbron åter öppningsbar reagerade jag tillsammans med mina partikamrater i Folkpartiet Lidingö. Kostnaderna för upprustningen som då beräknade till mellan 20 och 30 miljoner var inte försvarbart med tanke på hur sällan det  var aktuellet att öppna bron för genomfartstrafik. Seglingstävlingen Lidingö Runt löser man genom att starten är söder om bron och målgången norr.


Hoppas nu bara att domstolens beslut kommer att överklagas. Men jag tror inte att ett överklagande skulle vinna gehör. Miljööverdomstolen är säkert lika förnuftig som Mark-och miljödomstolen.


Nu väntar nästa problem. Behöver den nya bron, som ersätter den gamla, göras öppningsbar? Jag hoppas att så inte blir fallet. Det skulle skapa stora svårigheter med utformningen av bron.