fredag 6 februari 2009

Äntligen lagförslag mot s.k grooming

För att ytterligare stärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp, föreslår alliansregeringen att ett nytt brott införs: "Kontakt med barn i sexuellt syfte." Brottet tar sikte på kontakter med barn som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett verkligt, fysiskt sammanträffande med barnet. En överenskommelse om ett sammanträffande med barnet ska ha träffats. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.

Att ta kontakt med barn via t.ex. Internet med syftet att ses för att sen kunna begå ett sexualbrott, s k grooming, är en "gråzon" idag. Det vill regeringen förändra genom det nya förslaget, som endast träffar brott mot någon som är under 15 år. Folkpartiet har länge drivit att s k grooming ska bli straffbart, det är oerhört viktigt att inte Internet och andra moderna kommunikationsvägar blir en frizon för övergrepp mot barn. Jag välkomnar därför lagförslaget som stärker skyddet för barnen och sänder en tydlig signal att detta beteende är helt oacceptabelt och faktiskt kan vara straffbart. Samtidigt handlar lagrådsremissen om svåra juridiska frågor och det gäller att lagen ska gå att tillämpa i praktiken. Polis och åklagare måste få ett tydligt verktyg så att de värsta fiskarna verkligen fastnar i nätet.

Många barn utsätts för kränkande saker på bl.a. Internet men vet inte om att det kan vara ett brott. Därför menar folkpartiet att också är viktigt med mer information till barn och föräldrar om detta och att faktiskt polisanmäla händelserna.

Inga kommentarer: