fredag 20 februari 2009

Marknadsför sexköslagen i EU

Regeringen måste formulera ett tydlig uppdrag till Svenska Institutet att anordna seminarier och ta fram informationsmaterial om sexköpslagen till ordförandeskapet i EU. Svenska Institutet har fått hela 14,7 miljoner för att informera omvärlden om Sveriges insatser för att bekämpa människohandel. Men inga instruktioner har tyvärr getts vad gäller ordförandeskapet.
Detta framförde jag med anledning av torsdagens debatt i riksdagen om regeringens handlingsplan mot människohandel och prostitution. Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, som jag tidigare varit ordförande för, har ställt sig bakom kravet att Sverige under ordförandeskapet i EU 2009 måste lyfta kampen mot europeisk efterfrågan på prostitution.

Minskad efterfrågan är avgörande om EU har ambitionen att förpassa slavhandeln till Europas historiska skräckkabinett. Men frågan är känslig i EU. Det är glädjande att regeringen pekar ut efterfrågan som grundorsaken till sexhandelns existens. Ordförandeskapet är en utmärkt arena att marknadsföra sexköpslagen. Pengar och personal finns ju. Sverige har blivit internationellt känt för förbund mot barnaga. Låt oss bli lika framgångsrika för vår kamp mot sexköp.

Inga kommentarer: