onsdag 2 april 2008

Vad ska hända på Elfvik?Hur blir det med ridningen?

Jag har just kommit hem från folkpartiets månatliga cafémöte i Ansgarskyrkan. De äger rum den första onsdagen i varje månad och alla är välkomna. Ett aktuellt ämne tas upp. Denna gång handlade det om framtiden för Elfvikslandet. Mötet var mycket välbesökt och vi liberala poltiker fick lyssna till många kloka synpunkter och önskemål från engagerade lidingöbor. Möjligheter för fortsatt ridning på Elfvik dominerade debatten. Finns det möjlighet att bygga ett nytt ridhus? Kanske ett kommunalt ridhus vid Bjälbo? Ridhusen behövs både i Stockby och på Elfvik. Kön för att få rida är lång. Många ungdomar måste fara in till ridhusen i Stockholm.

Andra förslag vi fick med oss för Elvik gäller ett naturbruksgymnasium, seniorcafé midsommarfirnade, koloniträdgårdsverksamhet, mulleverksamhet, konsthantverk óch musikverksamhet i magasinet och boulebanor. Men framför allt varsamhet med utvecklingen av den underbara miljö som Elvikslandet ger oss. Detta möte gjorde mig glad och stimulerad som politiker.

Inga kommentarer: