tisdag 22 april 2008

Inga barn ska få gifta sig

En statlig utredare föreslår att föräldrar som vars barn under sexton års ålder gifter sig ska kunna dömmas för brott. Det är bra. Men varför sätta gränsen vid sexton? Enligt FNs barnkonvention är man barn tills man är arton. Det finns ingen anledning att låta någon under den åldern få ingå äktenskap. Erfarenheterna visar att unga flickor som blir bortgifta före arton ofta slutar eller tvingas sluta skolan för att sköta hem, man och barn och ibland äldre släktingar. Deras framtid utan utbildning spolieras.

Detta strider mot kvinnors mänskliga rättigheter och även mäns rättigheter. Det är alltför lite uppmärksammat att även unga män tvingas gifta sig alldeles för unga och med en kvinna de inte vill ha.

Inga kommentarer: