torsdag 17 april 2008

Hårt tryck på kvinnor i politiken

Är kvinnor mer utsatta än män i politken? Och på ett annorlunda sätt? Jag är övertygad om det. Att det blivit vanligare med kvinnor i politiken innebär inte att de granskas mindre än tidigare. Tvärtom förefaller det. Kvinnliga politiker uppmärksammas inte alltid så mycket för sina åsikter som för sin livsstil. Mycket talar för att det inte gäller män i lika hög grad och på samma sätt.

Nu lämnar finansborgarrådet Kristina Axén Ohlin politiken. Hon har under många år varit en ledande och mycket uppskattad moderat politiker i Stockholms stadshus. Som ensamstående med tre barn har hon fått betala ett högt pris i form av ständig stress och alkoholproblem. Öppet och modigt berättar hon i media om detta.

Det privata är politiskt brukar det heta. Det gäller, menar jag, i hög grad för kvinnor. Och på ont och gott kommer det att märkas allt mer ju fler kvinnor som tar plats i politiken. Det kommer att förändra det politska landskapet.

Inga kommentarer: