fredag 11 april 2008

En övre gräns för bilförare?

Lidingö Tidning ställer på sista sidan frågan till fem lidingöbor om det bör finnas en övre gräns för bilförare? Svaren varierar. Tre av de tillfrågade anser detta, medan två inte tycker det. De föreslår istället tester eller ett nytt körkortsprov när man fyllt 70. Frågan har stötts och blötts i riksdagen under många år. Men detta är mycket känsligt så inget parti vågar driva frågan. Äldre bilister hävdar med bestämdhet att man blir inte sämre bilförare med åldern, bara försiktigare.

Min uppfattning är att alla körkortsinnehavare, oavsett ålder, bör genomgå ett prov t.ex. vart femte år. Så är det i USA. Man får göra ett skriftligt prov, en synkontroll och en liten uppkörning. Denna modell borde kunna införas också i Sverige. Detta innebär ingen diskriminering av äldre.

Inga kommentarer: