onsdag 9 april 2008

Änglar finns dom? Ett besök i Hjulstaskolan

Visst finns det änglar. Åtminstone i Hjulstaskolan som jag besökt i kväll. Min Rotaryförening blev genom vår medlem Kalle Kahnlund inbjudna till skolan, där Kalle sedan många år abetar med olika teater- och musikalprojekt. Kalle med sin breda erfarenehet som teaterchef för Sagateatern har mycket att ge invandrarungdomarna i Hjulstaskolan genom kunskap och smittande entusiasm. Just nu arbetar han och ungdomarna med en musical med uppspel i maj.

Rektor Elisabeth Sörhuus driver sedan 18 år skolan mycket framgångsrikt. Hon har fått uppmärksamhet och flera priser för sina inatser. Skolans "änglar" är kamratstödjare och hjälper till på olika sätt att hålla skolan ordning. 40 språk finns representerade i skolan, ett fåtal elever har svenska som modersmål. De ungdomar vi träffade var härliga, öppna och mycket motiverade i sina studier. De väcker hopp om en kommande invandrargeneration som kan bidra till Sveriges utveckling

Inga kommentarer: