söndag 20 april 2008

Män gör sig inte besvär

Åtminstone inte om de skulle vilja sitta i styrelsen för UNIFEM Sverige. Jag blev verkligen besviken när jag som medlem och styrelseledamot deltog i UNIFEMs årsmöte i lördags. En het fråga gällde om män skulle kunna sitta i styrelsen, eftersom män får vara medlemmar. Självklart tycke jag och flera andra. Men tyvärr inte en majoritet, som ansåg att män inte ska få konkurrera med kvinnor om den makt ett styrelseuppdrag i UNIFEM medför. Nu hör det till historien att män enligt förslaget till årsmötet bara skulle få utgöra 20% av antalet styrelseledamöter. Detta mot bakgrund att definitionen på en kvinnorganisation, enligt de statliga bidragsreglerna, är att minst 80 % av medlemmarna ska kvinnor.

För mig är det självklart att när män får vara medlemmar i en kvinnoorganisation ska de också får möjlighet att sitta i styrelsen. Annars är det odemokratiskt.

Inga kommentarer: