måndag 24 oktober 2011

Man ska inte skylla ifrån sig

Varje år far barn i Sverige illa på grund av okunskap, rädsla, lathet eller bristande ansvar hos personer som borde ta det. Varför är det så? Det vill UNICEF Sverige ta reda på.

UNICEF kommer att under en månad hårdbevaka hur barns rättigheter kränks i Sverige. Man gör det genom att granska media, utredningar, rättsfall och andra sammanhang. Man kommer att nagelfara politiker och beslutsfattare vid olika myndigheter och lyfta fram exempel på hur barnkonventionen inte följs och hur barns rättigheter kränks. Men man tänker också lyfta fram positiva exempel som pekar i rätt riktning - enskilda människors agerande och civilkurage. Det handlar inte om att skylla ifrån sig. Det finns inga undanflykter.

Läs mer här

Om barnkonventionen vore svensk lag, som Folkpartiet vill, skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barnens rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och större vilja att engagera sig när barnen far illa. Samtliga politiska partier utom moderaterna ( SD oklart) har förklarat att man vill ha barnkonventionen till svensk lag.

Jag tror mycket på UNICEF:s "realtidskampanj". Den blir spännande att följa. Förhoppningsvis kommer den att leda till att barns rättigheter garanteras bättre än idag genom att barnkonventionen snart blir svensk lag.

Inga kommentarer: