söndag 16 oktober 2011

Bättre vård för pensionärer

Sverige har länge legat i framkanten inom barn- och mödravård. Nu är det hög tid att inrätta ett system för nationell hälsovård för äldre. Detta föreslår min kloka partikamrat (FP) och riksdagsledamoten Eva Flyborg i en motion till riksdagen.

När man går i pension upphör de hälsokontroller som många företag erbjuder sina anställda. Om man föreslår upptäcker sjukdomar tidigt finns det större möjligheter att bota dem. Det gagnar både patienter och samhället genom att vårdbehovet minskar. Därför föreslår Eva att pensionärer bör få kallelse till distriktssköterska eller hembesök av en sådan för enkla provtagningar som blodtryck och diabetes samt råd om levnadsvanor och risker i hemmiljön.

Försök har redan skett på olika håll i landet. I Nordmalings kommun visar ett projekt med hembesök hos alla friska pensionärer som fyllt 75 år på halverad dödlighet under projekttiden. Detta kan hänga ihop med att de äldre i samband med besöken har fått råd om äldresjukdomar och levnadsvanor.

Även medicinkrockar och övermedicinering kan på så sätt uppmärksammas och förebyggas.
Detta skulle leda till stora vinster för samhället i form av mindre vårdkostnader men framför allt högre livskvalitet för den enskilde.

Jag delar Evas uppfattning.

Mer om Eva Flyborg här

Inga kommentarer: