fredag 7 oktober 2011

Hurra för Ellen, Leymah och Tawakkul !

Aldrig har jag varit så nöjd med ett fredspris som det som den norska Nobelkommittén delat ut i dag.

Tre enastående kvinnor får dela på det.

Ellen Johnson Sirleaf, president i Liberia sedan 2006. Hon blev vald efter det blodiga inbördeskriget och slog ut krigsherren Charles Taylor.

Tillsammans med den andra fredspristagaren Leymah Gbowee startade de en kvinnorörelse för fred som kom att ha en stor betydelse för fredsförhandlingarna. De och en mängd andra kvinnor genomförde tysta protester iförda vita tröjor när de ansåg att förhandlingarna gick för långsamt. Detta fick resultat.

Den tredje pristagare är den modiga journalisten Tawakkul Karman i Jemen som startade ett nätverk för kvinnliga journalister 2005. Hon är också en känd aktivist i kampen för ett demokratiskt Jemen.
Hennes situation hemma lär inte bli lätt efter detta. Men det är viktigt att hon får omvärldens uppskattning genom bl.a. fredspriset.

Läs mer här

Jag är lite stolt över att jag som riksdagsledamot har nominerat Ellen Johnson Sirleaf
till Nobelkommittén. Det är nämligen bara riksdagsledamöter som får göra detta.

Inga kommentarer: