söndag 9 oktober 2011

Mamografin måste kvalitetssäkras.

Kvaliteten på mammografi i länet, dvs bröströntgen, på länets privata kliniker har brister men inte allvarliga brister. Det visar en granskning som landstinget låtit göra.

Landstinget har låtit granska de två privata företag som gör bröströntgen när man har hittat förändringar i brösten. Det är MRAB och Aleris som genomför klinisk mammografi vid sju mottagningar runt om i länet.

Företagen får i stort sett godkänt men det finns flera områden där det finns brister. Bland annat så håller inte alla röntgenbilder bra kvalité och man skickar inte heller alltid bilderna till landstingets egna röntgenläkare för dubbelgranskning, vilket man ska göra.

Enligt rapporten har enstaka fall av bröstcancer missats på röntgenbilderna men eftersom dessa kvinnor fick sin diagnos via ultraljud och finnålspunktion, så anser granskarna att företagen inte som det står " åsidosatt rimliga krav på patientsäkerhet".

Granskningen pekar också på att det utförs för få mammografier för att röntgenpersonalen ska förbli duktiga på ta och granska bilder. Och det är inte alltid att den läkare som remitterar patienten till röntgen får svar på sina frågor.

Denna rapport har föranlett landstingsledamoten Dag Larsson (S) att väcka en interpellation i landstinget som vi ska diskutera på landstingsmötet nu på tisdag den 11 oktober. Dag Larsson vill veta om den kliniska mammografin är kvalitetssäkrad.

Dag Larsson lyfter en viktig fråga som känns särskilt aktuell nu när den årliga Rosa bandet kampanjen pågår. Rapporten väcker säkert oro hos framför allt kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kan man lita på på mammografiundersökningarna?

Jag tycker att svaret från det ansvariga landstingsrådet Lars Joakim Lundquist lugnar. Det vidtas nu en rad åtgärder för att kvalitetssäkra den kliniska mammografin.
Det finns en strukturerad granskning av vårdgivare i Stockholms läns landsting. Medicinska revisioner, som landstinget gör, är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten i sjukvården.

Inga kommentarer: