onsdag 5 oktober 2011

Kommuner borde kunna anställa läkare

I stället för att instifta en ny yrkeskategori - vårdcoacher, som folkpartiet vill - med uppdrag att lotsa i ett bristande system borde läkarnas medverkan i vården av äldre öka, skrev Läkarförbundets ordförande Marie Wedin nyligen på Läkartidningens blogg.

Vårdvalsreformen behöver utvecklas genom att primärvården stärks och tillgängligheten i den öppna specialistvården förbättras. Varje äldre patient bör få en namngiven och ansvarig läkare i primärvården, en läkare med ett sammanhållet ansvar för sjukvård, även för läkemedel.

Wedin och Läkarförbundet anser även att kommunerna bör kunna anställa överläkare med ansvar och befogenheter att övervaka att de äldre patienternas rättigheter åtföljs. Kommunöverläkaren skulle samarbeta med primärvården och kommunens sjuksköterskor och vara patienternas "ambassadör", inte minst gentemot kommunernas och landstingens politiska ledningar, skrev Marie Wedin.

Och visst vore det bra om kommuner fick möjlighet att själva anställa läkare. Men idag är det inte möjligt. Jag vet för jag har försökt få landstinget att låta Lidingö kommun på egen bekostnad anställa läkare, alternativt köpa in fler läkartimmar till vårt hospice. Detta går landstinget inte med på eftersom det enligt juristerna strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Inte heller lär det bli möjligt i framtiden om den nyligen publicerade utredningen om kommunalisering av hemsjukvården går igenom i riksdagen. Utredaren avråder från kommunanställda läkare. Tyvärr. Men om läkare själva driver detta kan det kanske bli möjligt.

Inga kommentarer: