måndag 30 augusti 2010

Platsar Turkiet i EU?

I slutet av september 2009 deltog Muharrem Erbey vid ett seminarium i Sveriges riksdag anordnad av SSKT, Svenska Stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. Vid seminariet berättade Erbey bl a om att den turkiska polisen och militären använder allt hårdare metoder mot civila och att intoleransen mot kurder har ökat. Han kritiserade den hårda behandlingen av stenkastande barn och att man kan dömas till mellan 10 och 25 år i fängelse för att man gjort V-tecken under ett politiskt möte. Han uppmärksammade även de politiska fångarnas situation.

Erbey som är en av de ledande personerna inom den turkiska människorättsorganisationen IHD arresterades strax före nyår och sitter nu fängslad i Amed (Diyarbakir) i sydöstra Turkiet anklagad bl a för att vid besök i olika utländska parlament ha smutskastat den turkiska staten. Enligt Turkiets konstitution innebär smutskastning av den turkiska staten långvariga fängelsestraff.

Erbeys situation har bl a uppmärksammats av Svenska Pen och Dagens Nyheter publicerade i februari 2010 ett brev av Erbey från fängelset i Turkiet.

Vi är nu en grupp ledamöter i Sveriges Riksdag som anser att den turkiska statens ingripande mot en företrädare för en ledande MR-organisation med hänvisning till besök bl a i det svenska parlamentet är oacceptabelt. Det är viktigt att försvara yttrandefriheten som en omistlig grund i demokratin. Vi vädjar därför i ett brev till Turkiet att åtalet mot Muharrem Erbey ska ogiltigförklaras och han omedelbart friges från fängelset.

Turkiet är ansökarland till EU. Därför måste Turkiet leva upp till Köpenhamnskriterierna krav på respekt för såväl mänskliga rättigheter som olika etniska grupper rättigheter.

Det återstår att se om Turkiet gör det.

Inga kommentarer: