onsdag 11 augusti 2010

Fler förlossningsplatser behövs i Stockholm

Sommaren är orostider för alla som väntar barn då. Ska man få plats på det förlossningssjukhus man önskar eller tvingas man skickas man långt bort för att föda? Särskilt juli med alla semestrar är en orosmånad. Alla föräldrar måste kunna få föda där man vill och nära hemmet.

Därför är det positivt att Folkpartiet och landstingsrådet Birgitta Rydberg, som DN skriver om idag, vill ha en utbyggnad av S:t Görans sjukhus, som ska innehålla en ny förlossningsavdelning.


Redan idag planeras en utbyggnad av akutmottagningen på sjukhuset. Birgitta Rydberg föreslår att även andra specialiteter som sjukhuset saknar i dag skulle kunna få plats, t.ex gynekologi och lungmedicin.

I ett första skede behövs en utbyggnad med 100-150 vårdplatser utöver dagens dryga 300. På sikt finns utrymme att bygga 100-150 vårdplatser.

En växande Stockholmsregion med flera små nya invånare behöver fler vårdplatser. Det ger en trygg vård för invånarna och i regionen och för blivande föräldrar.

Inga kommentarer: