söndag 15 augusti 2010

Sjukhusmaten måste bli ännu bättre

Sjukhusmaten har varit i fokus den senaste tiden. Maten har fått oförskyllt mycket kritik. Det har funnits en del inkörningsproblem i början. Men nu har mycket gjorts för att förbättra maten under ledning av experter på näring, matupplevelsen och hygien.

Nu är 7 av 10 patienter nöjda med måltiden och mellan 64 och 70% anser att maten ser tilltalande ut, doftar bra, smakar bra och har en bra konsistens. Prov pågår med vita i stället för svarata tallrikar.Andelen ekologiska råvaror har ökat kraftigt och E-nummertillsatserna reduceras avsevärt. Efterom maten består av kylda råvaror och kan sparas till senare, har svinnet minskat med 20-25%. Detta innebär att omkring 80 ton mat mindre slängs, en stor vinst ur miljö-och resurssynpunkt.

Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Målet måste vara att varje patient måste få välja mellan minst 5 olika rätter, olika till olika måltider och dagar. Detta är på gång.

Redan i början av 1970-talet då jag födde barn på ett amerikanskt sjukhus fick vi välja mat från en daglig matsedel. Det är egentligen märkligt att den svenska sjukvården, som vill framstå som så högkvalitativ, hittills inte har kunnat erbjuda detta.

Inga kommentarer: