onsdag 25 augusti 2010

Regeringen satsar på pensionärerna

Efter att ha genomfört fyra jobbskattesänkningar har regeringen i valrörelsens hetta kommit med skarpa förslag när det gäller skattesänkningar för pensionärer.

Jag har fått arga reaktioner vid mina besök i olika valstugor från pensionärer över vad man felaktigt kallar pensionärskatten. Någon sådan finns inte. Men PRO har framgångsrikt myntat uttrycket för att markera skillnaden mellan de som jobbar och får jobbskatteavdrag och pensionärer, som inte får det. Man kan få intryck av att pensionärer fått höjd skatt. Men det handlar om att skillnaden mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det,som pensionärer, har ökat.

Flera skattesänkningar har genomförts för pensionärer och nu föreslår regeringen en ytterligare sänkning på 5 miljarder. Denna är främst riktad till pensionärerna med de lägsta inkomsterna, s.k. fattigpensionärer. Hit hör många äldre kvinnor.

Gapet mellan de som jobbar och de som har jobbat ska minska, vilket regeringen strävar efter.

Det ska löna sig att arbeta men också att ha arbetat.

Inga kommentarer: