söndag 22 augusti 2010

Satsa på psykiatrin

Jag kandiderar till landstinget och står på första plats till landstingskrets ost. Så mina möjligheter att komma in i landstingsfullmäktige är stora. En av de frågor jag framför allt vill engagera mig i där är den psykiatriska vården.

Psykisk ohälsa är ett av våra stora hälsoproblem. Jag är oroad inte minst över unga kvinnors situation – men jag vet också att det är möjligt att hjälpa. På ungdomsmottagningar och vårdcentraler ska det vara lika naturligt att ta hand om den psykiska hälsan som den fysiska.

För dem som behöver mer hjälp av psykiatrin finns mycket att göra. Folkpartiet har byggt ut psykiatrin i Stockholms län de senaste åren – och vi har fått mer psykiatri för de pengar som har satsats. Fristående vårdgivare har släppts in i psykiatrin och ger nya idéer till vården.

Valfrihet för patienterna vore ytterligare ett sätt att förbättra psykiatrin. Psykiskt sjuka borde lika gärna som de med fysiska åkommor få välja den vårdgivare som passar dem bäst. Mångfalden och patientmakten utvecklar vården.

Inga kommentarer: