fredag 27 augusti 2010

Inför en patientlag för en mer rättvis vård

I dagens SvD Brännpunkt bemöter Birgitta Rydberg (FP) tillsammans med de andra sjukvårdslandstingsråden i Stockholms länd landsting skrämselpropagandan från Socialdemokraterna om Vårdval Stockholm. S påstår att vårdvalet missgynnar de sämst ställda i regionen.

Det är helt fel. Med vårdval Stockholm har vi för första gången uppnått ett viktigt trendbrott för mer jämlik vård i Stockholms län.

Också Alliansen tar i sitt just presenterade valmanifest upp sjukvården. Man slår fast att en av de viktigaste utmaningarna är att säkerställa en rättvis och jämlik vård. För att förbättra förutsättningarna för en rättvis vård ska en patientlg införas. Lagen ska samla och tydliggöra de skyldigheter vårdgivarna har gentemot sina patienter. Lagen bör också anvisa en väg för patienten att snabbt och enkelt få invändningar mot vården prövade.

Vårdval Stockholm är en bra början. Birgitta Rydberg lovar att ett ännu mer rättvist vårdval ska införas så snart det finns en modell som håller. Att gå för snabbt fram vore oansvarigt.

Inga kommentarer: