torsdag 2 september 2010

Är skatten på pensionsinkomster nu en icke-fråga?

I går kväll medverkade jag in en bra debatt anordnad av Lidingös pensionärsorganisationer SPF Skeppet och PRO i Ansgarskyrkan.
läs här
Med tanke på målgruppen för debatten,öns pensionärer, hade jag laddat för fräna frågor om orättvisa skillnader mellan pensionärers och förvärvsarbetandes löner och pensioner. Det är komplicerade frågor som jag tyckte jag nu behärskar riktigt bra. Men tji fick jag. Ingen tog upp dessa frågor. Kanske kan man tyda detta som att frågorna är nu är icke- frågor med tanke på att alliansen och den rödgröna oppositionen har lika stora skattesänkningsförslag? Inte heller har jag mött arga pensionärer vid mitt kampanjande i Lidingö centrum.

Jag är tacksam för det.

Inga kommentarer: